Recente zweedse Woorden:

vittvätta vanlig vänlig tillträde skuld sammanlagning självklart anbud opartisk situation kärna gemenhet vidsträck oskönt begåva begåvat fart självbelåten förfärligt katt innebära kladdig dataprogram krampa avisering designer sträva extrem kunna kan utlämna utlämnande utesluta nedsmutsat tjänst spindelväv irratibilitet älskvärd blänka landsdel mäta måtta mått mätt matt komposition tillväxa tillväxt församling profit yttersta skäligt startvärde bud majestätiskt grov medborgerligt obducent kostbart strålglans stampa genomsnitt skolbänk näsa närbelägen paradisiskt magerhet stab furstligt lyxigt dialog detalj lögnare befälhavare omloppsbana dans framtill lodis igenom förväntan ofrånkomlig garnison konversation kallelse spektakel skyddsrum ortodoxi lugnt hjärtlig passage tillslut drummelaktig lopp binda affärsutbildning omodernt medlem daglig bundenhet okomplicerad folie avskeda oscillation hyra bestämma bestämd arbetslöshetsförsäkring hicka farlig eldledning vite exporttull grundfärg pneumatisk underrättelsetjänst raka röra rörande eventuell envis magnitud avgörandet köpa känslolös olja känna kanna spolstomme PC kultivera språkligt livärdigt leverera klibba hantera ståndare applikation häftstick dundra frugalitet ge finna kosmologi förorening söt sot formenligt öka skälva överväldiga överväldigad fösa åtskilja undertrycka färggrann fjäderprytt ofarlig bestridd rusch hemleverera söligt tung borr motsägelse genre förförare glödlampa förmana smedja uppenbar kraftlöst granne anmärkningsvärd returnera granska fräck frack reservdel kludda kluddande redobogenhet fördelning son huvudkontor några bättre sakligt dygdigt invändig omgång välstånd föreskrift verifikation arbetsmetod depression befinnande annotera gaspedal sparkstötting krön

Recente nederlandse Woorden:

schoren spouw storen bedrijvig oeroud vlam vlammen afgrond immer rans kuis kuisheid spit spitten belang convoceren parkeren doorbreken doden voorlezen beer beertje verschillen verschil thuisbrengen fijn zuinigjes neerspringen overgaan herleiden vertederen vertederend snor snorren geest oscilleren veiligheidsglas jatten jat conducteur pederast voortvarend markt solo voorteken voortekenen liflafje la verzorgen dreunen dreun ergerlijk breken brak braken soufflé onontvankelijk boel fouillering punk kabaal rammelen rammel muf grof duizelig kastijding compagnon misgrijpen misgreep job cent eindelijk enorm fabricatie ruig ruige snol vraagstuk en EN urn URN knallen knal zeldzaam pose uitwijkplaats hunkeren poppenhuis aangrenzend slaapplaats onderhandeling sofa pik pikken onderlegger openen ravijn informatievoorziening maas mazen Maas opofferen opgeven keep kepen toename toenames inktstempel eggen voorstellen voorstel taveerne heerser hel hels frisjes decoratie inlopen bus wieg wiegen overdoen incrimineren los lossen wedden wedde schip milieu milieu- proces Proces verkleinwoord draaiboek verheven verhevenheid flipperkast zonnescherm aandrang sneuvelen rebel kranig likken lik vluchtheuvel geleider verslaan keerzijde versnellen verfijnen verfijnd initiatief achterlaten aanvoeren aanvaren dogmatiek rots gedonder kennen ontvangst naïviteit menstruerend fit loskomen particulier opvolgen turf turven bevel symptoom scheepsjongen promesse verleden bezigen koker argumentatie document kooi kooien wakker vinden overvallen overval hallucinatie onbezoedeldheid oprollen mandorla aanstellen wanordelijk les lessen rapport min slikken slik onderwerp onderwerpen tentoonstelling