Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. stand:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor stand:
  • stance
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. stand:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor stand:
  • uitstaan


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor stand (Nederlands) in het Engels

stand:

stand [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de stand (kraam; stalletje)
  the stand; the booth; the stall
  • stand [the ~] zelfstandig naamwoord
  • booth [the ~] zelfstandig naamwoord
  • stall [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de stand (maatschappelijke klasse; klasse; rang; orde; slag)
  the position; the social class; the class; the social position; the social group
 3. de stand (stand op jaarbeurs)
  the stand
  • stand [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de stand (niveau; plan; laag; peil)
  the level
  • level [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de stand (lichaamshouding; houding; standje; pose)
  the posture
  • posture [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor stand:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
booth kraam; stalletje; stand kraampje; marktkraam; tent
class klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand aard; categorie; classificatie; college; collegium; genre; jaar; klas; klasse; les; lesuur; objectklasse; onderverdeling; schooljaar; schoolklas; slag; sociale groep; soort; type
level laag; niveau; peil; plan; stand afgraven; afgraving; dimensieniveau; echelon; etage; gehalte; geleding; graad; gradatie; laag; mate; niveau; peil; verdieping; vlak; vlak maken; waterpas; woonlaag
position klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand ambt; arrangement; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gesteldheid; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; indeling; invalshoek; job; ligging; oogpunt; opstelling; ordening; perspectief; positie; rangschikking; schikking; staat; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toestand; zienswijs
posture houding; lichaamshouding; pose; stand; standje figuur; gedaante; gestalte; postuur; vorm
social class klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand maatschappelijke klasse
social group klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand sociale groep
social position klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand
stall kraam; stalletje; stand kraampje
stand kraam; stalletje; stand; stand op jaarbeurs bewering; denkbeeld; driepoot; getuigenbank; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kraampje; lezing; mat; matje; mening; onderlegger; onderstel; onderzetter; oordeel; opinie; opvatting; placemat; poot; positie; sokkel; staander; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; visie; voet; voetstuk; zienswijze; zuilvoet
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
class classificeren; rangschikken; rubriceren
level afplatten; effenen; gelijk trekken; gelijkmaken; nivelleren; platmaken; vereffenen; verrekenen; vlak maken
position plaatsen; positioneren; zetten
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
level effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit; waterpas
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
class frontaal; klassikaal

Verwante woorden van "stand":


Verwante definities voor "stand":

 1. hoe het is of hoe het staat1
  • hoe is de stand van de maan?1
 2. rang of plaats in de maatschappij1
  • hij hoort bij de werkende stand1

Wiktionary: stand

stand
noun
 1. hoe of waar iets staat, positie
 2. sociale positie in de maatschappij
 3. plaats op een tentoonstelling
stand
noun
 1. historical: major social class or order of persons
 2. A small stall for the display and sale of goods
 3. number of points earned
 4. small building or booth

Cross Translation:
FromToVia
stand stall; booth Stand — schnell auf- und abbaubare Verkaufsstelle, Verkaufstisch
stand altitude; height; elevation altitude — géographie|fr hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer.
stand class; form classe — groupe
stand position; locus; posture; situation; stand; attitude positionsituation dans une structure, place dans un ensemble de coordonnées ; lieu, point où une chose place, situation.
stand state; condition; status; standing; estate état — Disposition de quelqu’un, de quelque chose

Verwante vertalingen van standEngels

Uitgebreide vertaling voor stand (Engels) in het Nederlands

stand:

stand [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the stand (stall; booth)
  de stand; de kraam; het stalletje
  • stand [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kraam [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • stalletje [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the stand
  de stand; stand op jaarbeurs
 3. the stand (chassis; support; leg)
  de voet; het onderstel; de staander; de poot
  • voet [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • onderstel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • staander [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • poot [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 4. the stand (position; attitude)
  de houding; stellingname; de standpuntbepaling; het standpunt; de positie; de bewering; het thema
 5. the stand (socle; tripod; support; pillar; column)
  de sokkel; de voetstuk; zuilvoet
  • sokkel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • voetstuk [de ~] zelfstandig naamwoord
  • zuilvoet [znw.] zelfstandig naamwoord
 6. the stand (way of thinking; perspective; point of view; )
  het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing
  • gezichtspunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opvatting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • interpretatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zienswijze [de ~] zelfstandig naamwoord
  • denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord
  • standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • idee [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • oordeel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • lezing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 7. the stand (mat; coaster; table-mat)
  de mat; het matje; de onderlegger; de onderzetter; de placemat; het tafelmatje
  • mat [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • matje [het ~] zelfstandig naamwoord
  • onderlegger [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • onderzetter [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • placemat [de ~] zelfstandig naamwoord
  • tafelmatje [het ~] zelfstandig naamwoord
 8. the stand (market stall; booth; stall)
  het kraampje
  • kraampje [het ~] zelfstandig naamwoord
 9. the stand (tripod; support)
  de driepoot
  • driepoot [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 10. the stand (witness stand; witness box)
  de getuigenbank

to stand werkwoord (stands, stood, standing)

 1. to stand (bear; persist; endure; tolerate)
  dragen; volhouden; verdragen; doorstaan; uithouden; verduren; uitzingen; dulden; harden
  • dragen werkwoord (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)
  • volhouden werkwoord (houd vol, houdt vol, hield vol, hielden vol, volgehouden)
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorstaan werkwoord (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • uithouden werkwoord (houd uit, houdt uit, hield uit, hielden uit, uitgehouden)
  • verduren werkwoord (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
  • uitzingen werkwoord (zing uit, zingt uit, zong uit, zongen uit, uitgezongen)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • harden werkwoord (hard, hardt, hardde, hardden, gehard)
 2. to stand (endure; bear; sustain)
  doorstaan; verdragen; doorleven; verteren; verduren
  • doorstaan werkwoord (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorleven werkwoord
  • verteren werkwoord (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • verduren werkwoord (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
 3. to stand (endure; bear)
  verdragen; velen; dulden
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • velen werkwoord (veel, veelt, veelde, veelden, geveeld)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
 4. to stand (stand up)
  – be standing; be upright 2
  staan
  • staan werkwoord (sta, staat, stond, stonden, gestaan)

Conjugations for stand:

present
 1. stand
 2. stand
 3. stands
 4. stand
 5. stand
 6. stand
simple past
 1. stood
 2. stood
 3. stood
 4. stood
 5. stood
 6. stood
present perfect
 1. have stood
 2. have stood
 3. has stood
 4. have stood
 5. have stood
 6. have stood
past continuous
 1. was standing
 2. were standing
 3. was standing
 4. were standing
 5. were standing
 6. were standing
future
 1. shall stand
 2. will stand
 3. will stand
 4. shall stand
 5. will stand
 6. will stand
continuous present
 1. am standing
 2. are standing
 3. is standing
 4. are standing
 5. are standing
 6. are standing
subjunctive
 1. be stood
 2. be stood
 3. be stood
 4. be stood
 5. be stood
 6. be stood
diverse
 1. stand!
 2. let's stand!
 3. stood
 4. standing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor stand:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bewering attitude; position; stand announcement; assertion; notification; statement
denkbeeld angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking concept; conception; idea; image; insight; notion; thought; vision
driepoot stand; support; tripod
getuigenbank stand; witness box; witness stand
gezichtspunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking opinion; point of view; position; standpoint; view
harden making resistant; making withstand
houding attitude; position; stand mentality; posture; price; quotation; rate; state of mind; stock price; value
idee angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; image; insight; notion; perception; thought; understanding
interpretatie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking elucidation; explanation; interpretation; reading; version
inzicht angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking awareness; comprehension; discernment; grasp; insight; mind; notion; perception; reason; understanding; vision
kraam booth; stall; stand
kraampje booth; market stall; stall; stand
lezing angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking address; deliver a lecture; reading; speech; turn to read; version
mat coaster; mat; stand; table-mat door-mat; grass; grassed surface; rush-bottom
matje coaster; mat; stand; table-mat
mening angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
onderlegger coaster; mat; stand; table-mat
onderstel chassis; leg; stand; support bogie; chassis; landing gear; undercarriage
onderzetter coaster; mat; stand; table-mat coaster; mat
oordeel angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; judgement; notion; opinion; view; vision
opinie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
opvatting angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
placemat coaster; mat; stand; table-mat
poot chassis; leg; stand; support faggot; fagot; foot; gay; hand; leg; palm; paw; queer; sissy
positie attitude; position; stand aspect; attitude; condition; function; installment; instalment; job; lay-out; location; position; post; situation; state
sokkel column; pillar; socle; stand; support; tripod
staander chassis; leg; stand; support
stalletje booth; stall; stand
stand booth; stall; stand class; level; position; posture; social class; social group; social position
stand op jaarbeurs stand
standpunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; position; reading; stand; version; view; vision; way of thinking attitude; opinion; point of view; position; standpoint; view
standpuntbepaling attitude; position; stand determination of position
stellingname attitude; position; stand
tafelmatje coaster; mat; stand; table-mat
thema attitude; position; stand item; principal theme; subject; subject matter; theme; topic
visie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; perception; vision
voet chassis; leg; stand; support bone of the foot; foot; human foot; leg; pes
voetstuk column; pillar; socle; stand; support; tripod
zienswijze angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
zuilvoet column; pillar; socle; stand; support; tripod
- bandstand; base; outdoor stage; pedestal; point of view; rack; sales booth; stall; standpoint; standstill; tie-up; viewpoint
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
doorleven bear; endure; stand; sustain
doorstaan bear; endure; persist; stand; sustain; tolerate
dragen bear; endure; persist; stand; tolerate have on; prop; prop up; shore; support; wear
dulden bear; endure; persist; stand; tolerate admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate
harden bear; endure; persist; stand; tolerate become hard; harden; iron; lead up; practice; practise; steel; toughen; train; tutor
staan stand; stand up become; flatter; suit
uithouden bear; endure; persist; stand; tolerate
uitzingen bear; endure; persist; stand; tolerate
velen bear; endure; stand
verdragen bear; endure; persist; stand; sustain; tolerate
verduren bear; endure; persist; stand; sustain; tolerate
verteren bear; endure; stand; sustain be lost; be wrecked; become worn; consume; crash; decay; decline; degenerate; deteriorate; digest; fall into decline; get worn out; meet an accident; perish; rot; spend money; wear out
volhouden bear; endure; persist; stand; tolerate hold on; keep on; keep up; persevere; persist
- fend; place upright; remain firm; resist; stand up
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mat dopey; dozy; drained; drowsy; dull; dusted; frosted; languid; listless; mat; matt; matted; mindless; misty; muzzy; powdered; sleepy; soporific; staggered; stupefied; tired; washed out; weary
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
standpunt regarding
thema desktop theme; scene; theme
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- space

Verwante woorden van "stand":


Synoniemen voor "stand":


Antoniemen van "stand":


Verwante definities voor "stand":

 1. a defensive effort2
  • the army made a final stand at the Rhone2
 2. a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance2
  • a one-night stand2
 3. a platform where a (brass) band can play in the open air2
 4. a support or foundation2
 5. a support for displaying various articles2
 6. a booth where articles are displayed for sale2
 7. tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade)2
 8. a small table for holding articles of various kinds2
  • a bedside stand2
 9. a mental position from which things are viewed2
 10. an interruption of normal activity2
 11. a growth of similar plants (usually trees) in a particular area2
  • they cut down a stand of trees2
 12. the position where a thing or person stands2
 13. have or maintain a position or stand on an issue2
  • Where do you stand on the War?2
 14. withstand the force of something2
  • stand the test of time2
 15. be available for stud services2
 16. be standing; be upright2
  • We had to stand for the entire performance!2
 17. put into an upright position2
  • Can you stand the bookshelf up?2
 18. be in some specified state or condition2
  • I stand corrected2
 19. hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright2
  • I am standing my ground and won't give in!2
 20. be tall; have a height of; copula2
  • She stands 6 feet tall2
 21. be in effect; be or remain in force2
  • The law stands!2
 22. remain inactive or immobile2
  • standing water2
 23. occupy a place or location, also metaphorically2
  • We stand on common ground2

Wiktionary: stand

stand
verb
 1. to support oneself on the feet in an erect position
 2. to rise to one’s feet
 3. to remain motionless
 4. to undergo; withstand; hold up
 5. to tolerate
 6. to place in an upright or standing position
noun
 1. defensive position or effort
 2. resolute, unwavering position
 3. device to hold something upright or aloft
 4. particular grove or other group of trees
 5. small building or booth
 6. designated spot where someone or something may stand or wait
stand
verb
 1. bezitten
 2. zich in verticale toestand van rust bevinden
noun
 1. plaats op een tentoonstelling
 2. een vaste plaats waar iemand zich bevindt
 3. de plaatsen voor het publiek

Cross Translation:
FromToVia
stand arrest; stilstand arrêt — Action de s’arrêter ; fait d’être arrêté
stand mening; dunk; opinie; visie; zienswijze; advies; raadgeving avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
stand stilstand; halte; pleisterplaats; stopplaats; hapering haltepause, station des gens de guerre dans leur marche.
stand stalletje; keet; kraam; loods; schuur; tent kiosque — urbanisme|fr siècle|XVIII Dans l’aménagement des parc et jardin, pavillon pour l’agrément ou la musique, d’inspiration oriental, de structure léger et ouverte et de plan circulaire ou polygonal.
stand opinie; mening; dunk; visie; zienswijze opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.
stand aanstelling; positie; houding; stand positionsituation dans une structure, place dans un ensemble de coordonnées ; lieu, point où une chose place, situation.
stand verzet; weerstand; tegenkanting; tegenstand; tegenweer résistancequalité par laquelle un corps résister à l’action d’un autre corps.
stand tegenspartelen; tegenstreven; weerstaan; zich verzetten résister — Ne pas céder, ou céder difficilement au choc, à la pression, à l’action d’un autre corps, à une force, à un effort quelconque.
stand gaan staan; opstaan; opdagen; opdraven; te voorschijn komen; uitkomen; verschijnen surgir — Traductions à trier suivant le sens
stand gaan staan; opstaan; opspringen sursauter — Faire un sursaut, un mouvement brusque en étant surpris.
stand aanzien; dulden; toelaten; tolereren; velen; verdragen; pikken tolérersupporter.
stand staan être debout — Se tenir verticalement, sur ses pieds ou sur ses bases.

Verwante vertalingen van stand