Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. representant:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor representant (Nederlands) in het Engels

representant:

representant [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

  1. de representant (plaatsvervanger; vertegenwoordiger)
    the representative; the delegate; the substitute; the deputy; the mandatary; the replacement
  2. de representant (gedelegeerde; vertegenwoordiger; afgevaardigde; )
    the delegate
    • delegate [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor representant:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
delegate afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger; zaakgelastigde afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; lasthebber; remplaçant; substituut
deputy plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; hulpkracht; invaller; noodhulp; remplaçant; substituut
mandatary plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger
replacement plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger herplaatsing; herstelling; hulpkracht; invaller; noodhulp; omwisseling; plaatsvervanging; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling; wissel; wisselspeler
representative plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger afgevaardigde; afgezant; commis-voyageur; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; gezant; handelsreiziger; lasthebber; verkoopagent; verkoper; vertegenwoordiger; woordvoerder; zegsman
substitute plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger herstelling; hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; omwisseling; remplaçant; reservist; substitutie; substituut; surrogaat; verruiling; vervangend middel; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; verwisseling; wissel; wisselspeler
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
delegate afvaardigen; delegeren; deputeren
substitute aflossen; invallen; invallen voor iemand; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
representative representatief; vertegenwoordigend
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deputy adjunct; loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Verwante woorden van "representant":

  • representanten