Nederlands

Uitgebreide vertaling voor dragen (Nederlands) in het Frans

dragen:

dragen werkwoord (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)

 1. dragen (aan hebben)
  porter; avoir mis
  • porter werkwoord (porte, portes, portons, portez, )
  • avoir mis werkwoord
 2. dragen (uithouden; volhouden; verdragen; )
  tenir le coup; tenir; persister; endurer; supporter; persévérer; maintenir; continuer; subir; tenir jusqu'au bout
  • tenir le coup werkwoord
  • tenir werkwoord (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • persister werkwoord (persiste, persistes, persistons, persistez, )
  • endurer werkwoord (endure, endures, endurons, endurez, )
  • supporter werkwoord (supporte, supportes, supportons, supportez, )
  • persévérer werkwoord (persévère, persévères, persévérons, persévérez, )
  • maintenir werkwoord (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • continuer werkwoord (continue, continues, continuons, continuez, )
  • subir werkwoord (subis, subit, subissons, subissez, )
 3. dragen (stutten; ondersteunen; steunen; schoren; schragen)
  soutenir; étayer; appuyer; consolider; boiser; épauler; arc-bouter; fortifier
  • soutenir werkwoord (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )
  • étayer werkwoord (étaie, étaies, étayons, étayez, )
  • appuyer werkwoord (appuie, appuies, appuyons, appuyez, )
  • consolider werkwoord (consolide, consolides, consolidons, consolidez, )
  • boiser werkwoord (boise, boises, boisons, boisez, )
  • épauler werkwoord (épaule, épaules, épaulons, épaulez, )
  • arc-bouter werkwoord (arc-boute, arc-boutes, arc-boutons, arc-boutez, )
  • fortifier werkwoord (fortifie, fortifies, fortifions, fortifiez, )

Conjugations for dragen:

o.t.t.
 1. draag
 2. draagt
 3. draagt
 4. dragen
 5. dragen
 6. dragen
o.v.t.
 1. droeg
 2. droeg
 3. droeg
 4. droegen
 5. droegen
 6. droegen
v.t.t.
 1. heb gedragen
 2. hebt gedragen
 3. heeft gedragen
 4. hebben gedragen
 5. hebben gedragen
 6. hebben gedragen
v.v.t.
 1. had gedragen
 2. had gedragen
 3. had gedragen
 4. hadden gedragen
 5. hadden gedragen
 6. hadden gedragen
o.t.t.t.
 1. zal dragen
 2. zult dragen
 3. zal dragen
 4. zullen dragen
 5. zullen dragen
 6. zullen dragen
o.v.t.t.
 1. zou dragen
 2. zou dragen
 3. zou dragen
 4. zouden dragen
 5. zouden dragen
 6. zouden dragen
en verder
 1. ben gedragen
 2. bent gedragen
 3. is gedragen
 4. zijn gedragen
 5. zijn gedragen
 6. zijn gedragen
diversen
 1. draag!
 2. draagt!
 3. gedragen
 4. dragend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor dragen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
soutenir aanhangen
supporter aanhanger; fan; supporter; voorstander
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appuyer dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten aanbevelen; aanraden; baseren; bemoedigen; bijvallen; coöpereren; drukken; funderen; iemand recommanderen; indrukken; induwen; instemmen; knellen; meewerken; nomineren; ondersteunen; opbeuren; rugsteunen; steunen; steunen op; tikken op; troosten; vertroosten; voordragen
arc-bouter dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten met palen stutten; schragen; stutten
avoir mis aan hebben; dragen
boiser dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten bebossen; herbebossen; met hout beschieten
consolider dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten aanscherpen; bestendigen; consolideren; intensiveren; solidair maken; solidariseren; sterken; sterker maken; sterker worden; toespitsen; verhevigen; versterken; verstevigen
continuer doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; avanceren; continueren; daarnaast doen; doorgaan; doorlopen; doorzetten; een stapje verder gaan; prolongeren; standhouden; verder doen; verder lopen; verdergaan; vervolgen; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; voortgaan; voortzetten
endurer doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; doorgaan; doorleven; doormaken; doorstaan; doorzetten; dulden; lijden; standhouden; velen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
fortifier dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten consolideren; ondersteunen; rugsteunen; sterken; sterker worden; steunen; versterken; verstevigen
maintenir doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden beethouden; behoeden; behouden; beschermen; bestendigen; bewaren; conserveren; handhaven; hooghouden; in bescherming nemen; in de hoogte houden; instandhouden; niet terugnemen; omhooghouden; ophouden; stand houden
persister doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; avanceren; continueren; doorgaan; doorlopen; doorzetten; standhouden; verder lopen; verdergaan; vervolgen; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; voortgaan; voortzetten
persévérer doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; doordouwen; doorduwen; doorgaan; doorzetten; standhouden; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
porter aan hebben; dragen aandoen; aangeven; aanreiken; afgeven; afvoeren; berokkenen; gebukt gaan onder; geven; meedragen; naar boven brengen; naar boven dragen; naar boven tillen; omhoogdragen; ondersteunen; opwaarts dragen; overgeven; overhandigen; rugsteunen; sjouwen; steunen; toebrengen; toesteken; torsen; veroorzaken; versturen; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren; zenden; zeulen
soutenir dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten bemoedigen; beweren; bijvallen; coöpereren; doorleven; doorstaan; hooghouden; in de hoogte houden; instemmen; meewerken; omhooghouden; ondersteunen; opbeuren; ophouden; pretenderen; rugsteunen; stellen; steunen; troosten; van mening zijn; verdragen; verduren; verklaren; verteren; vertroosten; voorgeven; voorstaan
subir doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden beleven; doorleven; doormaken; doorstaan; ervaren; gewaarworden; lijden; ondervinden; verdragen; verduren; verteren; voelen
supporter doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; dulden; gedogen; lijden; standhouden; tolereren; velen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
tenir doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden beet hebben; beethouden; beschikken over; bezitten; gevangen zetten; hebben; in de cel zetten; in eigendom hebben; interneren; isoleren; niet laten gaan; opsluiten; vasthebben; vasthouden; vastzetten
tenir jusqu'au bout doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; doorgaan; doorzetten; standhouden; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
tenir le coup doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aanhouden; doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; standhouden; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; zich staande houden
épauler dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten ondersteunen; rugsteunen; steunen
étayer dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten met palen stutten; ondersteunen; rugsteunen; schragen; steunen; stutten

Verwante definities voor "dragen":

 1. het aan je lichaam hebben1
  • Jan draagt wel eens een jurk1
 2. zo meenemen dat het de grond niet raakt1
  • ik draag die doos wel voor je1

Wiktionary: dragen

dragen
verb
 1. (overgankelijk) al van de vloer houdend vervoeren
dragen
Cross Translation:
FromToVia
dragen porter bear — carry
dragen porter carry — to transport by lifting
dragen porter wear — to have on (clothes)
dragen porter tragen — etwas mit den Armen oder auf dem Rücken von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren
dragen porter tragen — Kleidung oder Schmuck am Körper haben

Verwante vertalingen van dragen