Recente nederlandse Woorden:

om beginnen begonnen abstract carrosserie onvoldoende tanden tand equivalent ons afleiden portiershokje vertellen vacature ruis rui wet wetten bijdrage waarschijnlijk hor spannend spannen picknick picknicken tot ziens stuk spanning inderdaad baanbrekend verklaren foyer uitklaren overleg overleggen foyers hieronder blijkbaar vestigingsplaats continu continue deelname een arbitrage regenjas welk wennen welke aanvoeren aanvoer aanvaren misverstand dusver wat spoedig pediatrie veroudering omgeving vergrijzing PIC wanneer nota verminderen plus plussen omdat aanpassen prijsklasse gramschap liquidatie het onderhoud onderhouden al genieten recherche gram vastroesten afnemen spreekwoord spreekwoorden MIDI inkijken weten vinden waarom vertalen plotseling grenzeloos uitdagen uitdagend gewend wenden gewennen beroemd beroemen korting hopen hop goed leerstof over bekennen zeer bekende bout voorheffing verduidelijking wie tornen torn omringen binnen zien december indicatie materiaalbeheer waren onthaal onthalen prikkelen prikkel evenwijdig illusie knapperig brood uitzoeken uitvoeren uitvaren leiden buitensport waterleiding geven nek nekken begeleiding dispensatie dispensaties ensemble gevolg inschrijven inbegrepen wintersport uitleggen uitleg passé gespannen Uitleg tijdperk diepgaand zaak stem stemmen hielspoor eerbetoon houden vinger vingeren vies zorgen zorg boekjaar saucijzenbroodje stagiaire achteruitgang kennen tafel beschadigen tafelen beschadigd volop vieren vier zichzelf courant gemeente gemeente- support kandidaat mode meten samenvoegen onverwachts begeleiden begeleid barrel informatie toetsenbord afhankelijk collega introvert gezien geestesziekte reces type melding rug toestaan toegestaan speeltijd

Recente franse Woorden:

clôturer clôture quand-même équivalent frapper frappe frappé consacrer consacré augmenter rester convivial reste repas mettre mets grappin puis épuisé offrir offre foyer dégrader dédouaner courber foyers bientôt or Or continuer continué enjeu comportements perdre écart convocation corrélation pédiatrie équilibre équilibrer équilibré Équilibre donc agir conserver épicé pic PIC noter note tardive plaire plus Plus Royaume-Uni apercevoir considérer pourtant débrouiller ménage ménager demi approcher s'approcher puisque rechercher recherche recherché Recherche tort midi MIDI carrément espérer erroné saveur inchangé pain bout bouillir diminuer relever ponceuse préparation indicatif surtout lieu partager partage partagé ensemble guichet penser récolter passer passé passe abaissement évier courir courant depuis convenir pizza budget courbe courbé pareils test testé identifier préjudice préjugé fichier Fichier combattre obésité nuire dommage carence créance énergie réserver réserve réservé grappins autant remettre paleron diviser inéquitable raviver préférer accessible tresser tresse définir raccord vulnérable chevalet dériver dérive étendre tendre éclairage humanitaire propriétaire couper coupe coupé domicile Domicile cependant compagnon garantie programmer hésiter opération surprendre surpris conclusion complément cadeau bouquins ci-inclus normalement friandise contribuer affiche dénomination formateur agilité minuscule majuscule indéniable encore moment pénitencier orgueilleux tantième vélo enfouir rater raté rate tournesol valeur inondation être bonjour tonique directeur sus-mentionné rêver rêve diriger dirigeant coulisse panda indien