Recente nederlandse Woorden:

onthouden schatting bezorgdheid aanwijzing verdelen verdeeld delen gedeeld instemmen tussen zien gezien werpen mevrouw verwittigen geneesheer bederven inwinnen ondeugend toestemming afzeggen vervelen treden tred ongenoegen ongedurig evenwel heelkunde vooral prikken grijpen mededeling meedelen ondanks ondank poging lijden geleden ondernemen lukken fut opruimen ongeschikt roodgloeiend temmer wellicht banen ban bannen verbergen treffen tref as naderhand waaier waaieren verrekenen bedaard bedaardheid samenhang samenhangen april rein voorspellen voorspel ondereinde begrip toch ja krimpen krimp ondergeschikt wel wellen bijkomstig sturen stuur ziek zieken bijkomend bijkomen vandaag Vandaag hoofdletter glimmen morgen kunnen afwezig afwezigheid dringen mogelijk mogelijkheid gordijn entertainment flessentrekker uiteenlopende druipen vatbaar lid gelegenheid gelegen bevestigen bedriegen redeneren inzicht aanzetten aanzet deelname proesten vervullen pols pol polsen rijzen straf straffen toelaten toegelaten komen kom berm verbazen verbaasd verlopen doornat envelop hagelslag couvert staan STA slurpen aankondiging Aankondiging volwaardig navel bovenarm kuit baton bâton coup elleboog odeur kniptang beïnvloeden leveren lever coupé verdiepen belemmeren gendarme ordonneren talk spreekbeurt research deserteur sollicitatie morren aangenaam identificeren beëindigen Beëindigen geheel samenzijn knikken knik eten bijeenkomst bijeenkomsten defect herleidbaar lui lied gevoelig eigenaar hun Hun vertegenwoordiging rechtzetten nog aanvullingen plaatsvinden jullie ter saldo keelholte climax contact zichtbaar aanwezig aanwezigheid minstens beoordelen omvatten verwennen verwend verwoorden kenmerken kenmerk aflossen vaarwel

Recente franse Woorden:

secouer relever être fût futé larmes désireux poids sentier résister désirer avancer seau sauter saut tapis fraîche épaisse vigoureux reflet devenir deviner entraîner tirer diriger doucement propulser poche alcool Alcool clocher cloche brûlant teneur peau davantage région effrayer continuer sangloter cesser transformation transformations progresser armature boire but buté réchauffer remplir poser plonger soulever clerc morceaux avaler couvrir couvert potage échapper s'échapper approcher remuer là-dedans bâton coups frapper pousser odeur savoir revoir frontière traverser prièr affecter prier emmener élever lever coup coupé à-coup crever laisser manquer crier gendarme ordonner taire liberté grave graver brigadier conduire éconduire maire bienfait assassin fausse fausser faussé déserteur boucher tuer voler lutin couvre-lit écraser écarter s'écarter toit déclarer mendier remettre sale saler salé pauvre supprimer Supprimer entourer ressentir adopter limiter identifier femelle gérer pressentir accorder alimentation propriétaire cuisinier aqueuse réhabiliter approvisionnement cheville décombres géant gant épines opprimer extraordinaire avoir à ça A quand commencer attendre contre contrée patte vadrouille vadrouiller vadrouillé eau imposer vouloir s'élever quitter Quitter veilleuse Groenland combler comble comblé falaise acte charbon suspension Suspension manque rameau bouquet dangereux supporters rattacher câble câbler câblé colis approvisionner concevoir tâche tâcher tacher tache taché vertige caniveau veau ruisseau réseau caisse doyenné prendre recycler percevoir podium voir