Recente nederlandse Woorden:

Iers Ierse voornamelijk omvatten hangmat confronteren bevestiging verbranden slavenband voetboei reactie verplicht verplichten Londen vertrekken vertrek aankomst hiernaast rest resten bijvoorbeeld monteren vogelhuisje adres werkvloer bekwaam bekwaamheid kennis gedeeltelijk bekwamen vervolg vervolgen lokaliseren saldo trip lossen aanrekenen exact degraderen zwoel toonaangevend knelpunt stipt stiptheid opstap opstapje fase opstappen leeg content zelfstandig zelfstandigheid gefeliciteerd feliciteren blijken blijk uiteraard uitstellen weggooien bediening enkel ongeveer beschamen beschaamd prijslijst ingrijpen groot grootste knutselen vergiet vergieten markt willekeurig bediscussiëren meten tarief recipiënt Highlights bedankt bedanken agitator bemoeienis interventie invaren invoeren voorval voorvallen voorbeeld zekerstellen beschermen beschermd antwoord antwoorden reep berichtgever vakbond leerkracht mogen brenger autoriseren geautoriseerd verscherpen ontvangen puin boleet detail plukken details pluk baseren weerwoord fysiek onderonsje hooikoorts aanwijzen baan banen routine gezellig regel streng verzoeken verzoek support contract stappenplan handleiding blijkbaar toerenteller mogelijk aanvullen wastafel bevestigen koelkast kluis brandwerend uitkering Frankrijk paraaf jaarboek kleedkamer verband verbannen brandblusser behalve gebruiken gebruik opvolging commercial voorzichtig voorzichtigheid geste prestatie kantine verwarren verwarrend vechten nest wereldzee uitbreiden uitgebreid nul matrix zien zagen gerief gerieven weer weren heien heide opzetten opzet slaan contactdoos regenton riolering eigenschap knokken bliksemafleider knol voortdurend voortduren indiceren hemelwater helpen verwachten verbruik verbruiken Grieks Griek fundament geld dekken dek ondubbelzinnig verdwijnen toelichting enorm enorme

Recente franse Woorden:

marguerite voler viser abîmer abîme abîmé vider évider trier étrier tricher traverser obligé obligatoire travailler trancher tracer tomber tirer étirer Étirer pousser terminer Terminer poubelle proposer tailler souligner ranger sauter rédiger infléchir rouler régler présenter plier préparer Préparer poser plonger porter faire détails hypothécaire décolletage pleurer penser payer tant étant respirer occuper nettoyer Nettoyer nager commercial geste prestation monter marcher laver lever élever maudire maudit filiale tournesol inventer griller gommer avoir garder freiner frotter rogner frapper flotter fermer Fermer exprimer explorer essuyer devoir sympathique éplucher entrer enculé entourer emporter égarer écouter donner irrecevable dessiner découper corriger copier compter compléter commencer coller informations celle-ci mériter mérite contrôler biais interdiction index indexé Index décharger décharge mousse mousser hôtel fondue menu boutique beige bagages grosse boiserie rayonnant luisant étincelant reluisant allonger candidat voirie bonbon cerbère maîtresse bouchon pérégrination celui-ci pénis cadet justesse sprinters exploitations serrure enlever engourdi design Design tante courage fatum commander pleuvoir éluder résistance Résistance stabilité sécurité Sécurité élément additionnel ainsi extra esprit grâce cependant prélever régent d'avant-garde dérober désormais distribution sommet apercevoir châtaigniers maquis échouer grève moche goûter ride ridé figer perche bonheur immémorial orgie imprécation butte s'évanouir dépositaire étayer affliger affligeant fondre fonder acquérir acquis cerner traiter traité offenser