Engels

Uitgebreide vertaling voor appalling (Engels) in het Nederlands

appalling:

appalling bijvoeglijk naamwoord

 1. appalling (terrible; awful; dreadful)
  verschrikkelijk; vreselijk; ontzettend
 2. appalling (frightful; terribly; dreadful; horribly)
  ontzettend; vreselijk; schrikbarend; schrikwekkend; ijzingwekkend
 3. appalling (terrifying; frightening; scary; )
  angstaanjagend; gevaarlijk
 4. appalling (horrible; ghastly; ominous; )
  huiveringwekkend; ijzingwekkend; ijselijk
 5. appalling (outrageous; disgraceful; crying shame; )
  zeer ergerlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend
 6. appalling (rank; outrageous)
  schandaleus

Vertaal Matrix voor appalling:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angstaanjagend alarming; appalling; creepy; dangerous; frightening; frightful; ghastly; grisly; gruesome; hazardous; perilous; risky; scary; spooky; terrifying alarming; disquieting; disturbing; fearfull; frightening; frightning; grizly; ominous; scary; sinister; terrifying
gevaarlijk alarming; appalling; creepy; dangerous; frightening; frightful; ghastly; grisly; gruesome; hazardous; perilous; risky; scary; spooky; terrifying dangerous; deceptive; hazardous; imminent; impending; perfidious; perilous; risky; threatening; traitorous; treacherous; underhand; unsafe
godgeklaagd appalling; crying shame; crying to heaven; disgraceful; outrageous; rank; shocking
hemeltergend appalling; crying shame; crying to heaven; disgraceful; outrageous; rank; shocking
huiveringwekkend abominable; appalling; detestable; ghastly; horrible; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; unholy ominous; sinister
ijselijk abominable; appalling; detestable; ghastly; horrible; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; unholy
ijzingwekkend abominable; appalling; detestable; dreadful; frightful; ghastly; horrible; horribly; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; terribly; unholy
ontzettend appalling; awful; dreadful; frightful; horribly; terrible; terribly dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying
schandaleus appalling; outrageous; rank
schrikbarend appalling; dreadful; frightful; horribly; terribly dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying
schrikwekkend appalling; dreadful; frightful; horribly; terribly alarming; disquieting; disturbing; dreadful; fearfull; frightful; frightning; grizly; horrible; scary; terrible; terrifying
verschrikkelijk appalling; awful; dreadful; terrible dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying
vreselijk appalling; awful; dreadful; frightful; horribly; terrible; terribly dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying
- dismaying
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- bloodcurdling; hair-raising; horrifying; shocking
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ten hemel schreiend appalling; crying shame; crying to heaven; disgraceful; outrageous; rank; shocking
zeer ergerlijk appalling; crying shame; crying to heaven; disgraceful; outrageous; rank; shocking

Verwante woorden van "appalling":

 • appallingly

Synoniemen voor "appalling":


Verwante definities voor "appalling":

 1. causing consternation1
  • appalling conditions1
 2. an experience that appalls1
  • is it better to view the appalling or merely hear of it?1

Wiktionary: appalling

appalling
adjective
 1. That appalls/appals or appall/appal

Cross Translation:
FromToVia
appalling ijselijk; schrikaanjagend; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreselijk; afzichtelijk; foeilelijk; afstotelijk affreux — Qui causer ou qui est propre à causer de la frayeur, de l’effroi.