Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. disregard:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor disregard:
  • buiten beschouwing laten


Engels

Uitgebreide vertaling voor disregard (Engels) in het Nederlands

disregard:

to disregard werkwoord (disregards, disregarded, disregarding)

 1. to disregard (ignore; coldshoulder)
  negeren; links laten liggen
  • negeren werkwoord (negeer, negeert, negeerde, negeerden, genegeerd)
  • links laten liggen werkwoord (laat links liggen, liet links liggen, lieten links liggen, links laten liggen)
 2. to disregard (belittle; humiliate; scorn; )
  kleineren; denigreren
  • kleineren werkwoord (kleineer, kleineert, kleineerde, kleineerden, gekleineerd)
  • denigreren werkwoord (denigreer, denigreert, denigreerde, denigreerden, gedenigreerd)
 3. to disregard (neglect; omit; ignore)
  veronachtzamen; nalaten
  • veronachtzamen werkwoord (veronachtzaam, veronachtzaamt, veronachtzaamde, veronachtzaamden, veronachtzaamd)
  • nalaten werkwoord (laat na, liet na, lieten na, nagelaten)
 4. to disregard (despise; disdain; scorn; )
  minachten; verachten; neerkijken op; geringschatten
  • minachten werkwoord (minacht, minachtte, minachtten, geminacht)
  • verachten werkwoord (veracht, verachtte, verachtten, veracht)
  • neerkijken op werkwoord (kijk neer op, kijkt neer op, keek neer op, keken neer op, neergekeken op)
  • geringschatten werkwoord (geringschat, geringschatte, geringschatten, geringgeschat)
 5. to disregard (ignore)
  ignoreren
  • ignoreren werkwoord (ignoreer, ignoreert, ignoreerde, ignoreerden, geïgnoreerd)

Conjugations for disregard:

present
 1. disregard
 2. disregard
 3. disregards
 4. disregard
 5. disregard
 6. disregard
simple past
 1. disregarded
 2. disregarded
 3. disregarded
 4. disregarded
 5. disregarded
 6. disregarded
present perfect
 1. have disregarded
 2. have disregarded
 3. has disregarded
 4. have disregarded
 5. have disregarded
 6. have disregarded
past continuous
 1. was disregarding
 2. were disregarding
 3. was disregarding
 4. were disregarding
 5. were disregarding
 6. were disregarding
future
 1. shall disregard
 2. will disregard
 3. will disregard
 4. shall disregard
 5. will disregard
 6. will disregard
continuous present
 1. am disregarding
 2. are disregarding
 3. is disregarding
 4. are disregarding
 5. are disregarding
 6. are disregarding
subjunctive
 1. be disregarded
 2. be disregarded
 3. be disregarded
 4. be disregarded
 5. be disregarded
 6. be disregarded
diverse
 1. disregard!
 2. let's disregard!
 3. disregarded
 4. disregarding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor disregard:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- neglect
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
denigreren belittle; disregard; hold cheap; hold in contempt; humiliate; look down upon; scorn; slight; treat unkindly; treat with disregard
geringschatten despise; disdain; disregard; hold in contempt; look down upon; scorn; slight; treat with disregard
ignoreren disregard; ignore
kleineren belittle; disregard; hold cheap; hold in contempt; humiliate; look down upon; scorn; slight; treat unkindly; treat with disregard
links laten liggen coldshoulder; disregard; ignore
minachten despise; disdain; disregard; hold in contempt; look down upon; scorn; slight; treat with disregard
nalaten disregard; ignore; neglect; omit bequeath; devise; dispose of by will; dump; leave behind
neerkijken op despise; disdain; disregard; hold in contempt; look down upon; scorn; slight; treat with disregard
negeren coldshoulder; disregard; ignore ignore; override
verachten despise; disdain; disregard; hold in contempt; look down upon; scorn; slight; treat with disregard
veronachtzamen disregard; ignore; neglect; omit
- brush aside; brush off; cut; discount; dismiss; ignore; neglect; push aside; snub
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- leave out of account; neglect; pay no attention to; set aside

Verwante woorden van "disregard":


Synoniemen voor "disregard":


Verwante definities voor "disregard":

 1. willful lack of care and attention1
 2. lack of attention and due care1
 3. give little or no attention to1
 4. bar from attention or consideration1
 5. refuse to acknowledge1

Wiktionary: disregard

disregard
verb
 1. to ignore
noun
 1. not paying attention or caring about

Cross Translation:
FromToVia
disregard onkundig zijn van; negeren; onder tafel schuiven; passeren; wegcijferen ignorer — Ne pas connaître.
disregard negeren; onder tafel schuiven; passeren; wegcijferen méconnaitreignorer, ne pas reconnaitre.

Verwante vertalingen van disregard