Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor turning up (Engels) in het Nederlands

turning up:

turning up [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the turning up (propelling; pushing on)
    aandrijven; aanjagen; voortstuwen
  2. the turning up (encouragement; stimulation; encouraging; )
    de steun; de aanmoediging; de opwekking; aansporen; de aansporing; de stimulans

Vertaal Matrix voor turning up:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aandrijven propelling; pushing on; turning up drift ashore; washing ashore; washing up
aanjagen propelling; pushing on; turning up
aanmoediging cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on impulse; incitement; stimulant; stimulation; stimulus; thrill
aansporen cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on encouraging; impelling; inciting; stimulation; turning on
aansporing cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on impulse; incitement; stimulant; stimulation; stimulus; thrill
opwekking cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on impulse; incentive; incitement; stimulant; stimulation; stimulus; thrill
steun cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on aid; anchor; assistance; crutch; help; mainstay; social assistance; support
stimulans cheers; encouragement; encouraging; help; putting on; stay; stimulation; support; switching on; turning on; turning up; urging; urging on boost; drive; impetus; impulse; incentive; incitement; momentum; spur; stimulant; stimulation; stimulus; thrill
voortstuwen propelling; pushing on; turning up
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aandrijven come ashore; drift ashore; drive; prompt; urge; wash ashore; wash up
aanjagen boost; encourage; push on
aansporen activate; boost; drive; encourage; excite; incite; prompt; push on; stimulate; urge
voortstuwen move on; propel
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
stimulans lift

Verwante vertalingen van turning up