Frans

Uitgebreide vertaling voor culture (Frans) in het Nederlands

culture:

culture [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. la culture (superficie plantée)
  de cultuur; de kweek
  • cultuur [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • kweek [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 2. la culture (élevage; reproduction; crue)
  de reproductie; de voortplanting; de cultuur; het kweken; voortbrenging; de fokkerij; de fok; de teelt; de verbouw; de aanplant; aankweken; de aankweek; aanfok
  • reproductie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • voortplanting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • cultuur [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • kweken [het ~] zelfstandig naamwoord
  • voortbrenging [znw.] zelfstandig naamwoord
  • fokkerij [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • fok [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • teelt [de ~] zelfstandig naamwoord
  • verbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • aanplant [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • aankweken [znw.] zelfstandig naamwoord
  • aankweek [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • aanfok [znw.] zelfstandig naamwoord
 3. la culture (cultivation)
  de culture
  • culture [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 4. la culture (civilisation)
  de beschaving; de civilisatie
 5. la culture (végétation; plantation)
  het gewas; de vegetatie; de planten
  • gewas [het ~] zelfstandig naamwoord
  • vegetatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • planten [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
 6. la culture (élevage)
  het fokken; aankweken; doen voorttelen
 7. la culture (plantation; cultivation)
  de plantage
  • plantage [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 8. la culture (plantation; cultivation)
  het planten; het aanplanten; aankweken
 9. la culture (culture végétale)
  gewassenverbouwing; de cultuur
 10. la culture (plantation; végétation; superficie plantée)
  de beplanting; het planten; het poten; de aanplant
  • beplanting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • planten [het ~] zelfstandig naamwoord
  • poten [het ~] zelfstandig naamwoord
  • aanplant [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 11. la culture (canaille; racaille; bas peuple; )
  het schorriemorrie; het tuig; het gespuis; het geboefte; het uitschot; het gebroed
 12. la culture (végétation; crue; croissance; poussé)
  de aanplant; het gewas; de begroeiing
  • aanplant [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • gewas [het ~] zelfstandig naamwoord
  • begroeiing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 13. la culture
  grondbewerking
 14. la culture
  de cultuur
  • cultuur [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 15. la culture (cultivation; élevage)
  telen; het kweken; verbouwen
  • telen [znw.] zelfstandig naamwoord
  • kweken [het ~] zelfstandig naamwoord
  • verbouwen [znw.] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor culture:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanfok crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
aankweek crue; culture; reproduction; élevage
aankweken crue; cultivation; culture; plantation; reproduction; élevage
aanplant croissance; crue; culture; plantation; poussé; reproduction; superficie plantée; végétation; élevage plantation
aanplanten cultivation; culture; plantation
begroeiing croissance; crue; culture; poussé; végétation
beplanting culture; plantation; superficie plantée; végétation
beschaving civilisation; culture civilisation
civilisatie civilisation; culture
culture cultivation; culture
cultuur crue; culture; culture végétale; reproduction; superficie plantée; élevage
doen voorttelen culture; élevage
fok crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
fokken culture; élevage
fokkerij crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
geboefte bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage
gebroed bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage canaille; couvée; descendance; descendants; enfants; engeance; foule; lignée; nichée; plèbe; populace; progéniture; racaille; rejetons; vermine
gespuis bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage engeance; racaille; vermine
gewas croissance; crue; culture; plantation; poussé; végétation plante; plante cultivée; plante de culture; végétal
gewassenverbouwing culture; culture végétale
grondbewerking culture préparation du sol
kweek culture; superficie plantée
kweken crue; cultivation; culture; reproduction; élevage
plantage cultivation; culture; plantation
planten cultivation; culture; plantation; superficie plantée; végétation
poten culture; plantation; superficie plantée; végétation
reproductie crue; culture; reproduction; élevage reprographie
schorriemorrie bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage
teelt crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
telen cultivation; culture; élevage élevage de bétail
tuig bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage collier; gréement; harnais; outils
uitschot bas peuple; camelote; canaille; culture; foule; plèbe; populace; racaille; élevage
vegetatie culture; plantation; végétation
verbouw crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
verbouwen cultivation; culture; élevage
voortbrenging crue; culture; reproduction; élevage création; engendrement; procréation; provocation; élevage de bétail
voortplanting crue; culture; reproduction; élevage élevage de bétail
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankweken cultiver; produire
aanplanten cultiver; produire
fokken cultiver; faire l'élevage de; produire; élever
kweken cultiver; faire l'élevage de; produire; élever
planten cultiver; implanter; planter; produire
poten implanter; placer; planter; planter des pommes de terre
telen cultiver; produire
verbouwen changer la construction de; cultiver; produire; reconstruire; rénover; transformer

Synoniemen voor "culture":


Wiktionary: culture

culture
noun
 1. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
culture teelt cultivation — art or act of cultivating
culture cultuur culture — arts, customs and habits
culture cultuur Kultur — Gesamtheit des vom Menschen Geschaffenen und damit wesentliche Teile seiner Lebenswelt
culture cultuur KulturArchäologie, Ethnologie: die Kultur[1] einer bestimmten Gemeinschaft
culture teelt Anbau — Kultivierung von Nutz- oder Zierpflanzen

Verwante vertalingen van culture