Recente nederlandse Woorden:

notariskantoor schuin vertrekken vertrek nagenoeg verantwoorden aanvulling bijdrage bijdragen kantoor onderscheiden onderscheid diepgeworteld verhaal verhalen boren boor switch incidenteel verschillen verschil ooi opslaan Opslaan merci weduwe omgeven weten wet fabriek oproepen oproep studio positie Positie ja zullen governance gedrag halsstarrig rusten uitzonderlijk uitzonderlijke Agenda kalender student studenten noodzakelijk thermoskan opleiding conservatorium gebied gebieden voorzien krom krommen beperken grond gronden basis folie stelsel base plakken plak uitbrengen klinker klinkers aarde aanvragen aanvraag houding heien heide overschrijding faalangst door wekelijks zelfvertrouwen zijn waren avond inkomen aanvaardbaar rondom laan patroon patroons stroom stromen roeren roer einde hoofd uitstralen geven matras badge goederen klant entameren richting kinderen niettemin beweren als lossen starten start Start even leerrijk progressief weg steenweg bliksem bliksemen afbouwen waarom vooruitlopen verprutsen glijbaan amandel lezen rugwervel ondanks ondank aanpassen dal gezellig belofte paraplu drempel Drempel opmerking Opmerkingen geen temperatuur betalen regelen regel toereikend doen bloesem erg klinken klink goedkeuren goedgekeurd vermijden offer offeren aanbod oog ogen wortel krijgsmacht jury kan kans ontvanger doel doelen doel- pool Pools bestelling zojuist meerdere zonet leiden worden toeval toevallen eenzaam erfenis samenhoren verstoren bepalen schetsen schets opzetten opgezet Nederland Nederlands vanmiddag object grotendeels loon lonen antwoord antwoorden daar jammer jammeren pesten pest plotseling moeten risico

Recente duitse Woorden:

PLZ rüsten Kalender Anfrage orange Orange sein Schreibweise Einöde verbinden tapfer Anspruch digital Start Kinder lachen Salbei schroff ausgleichen Ausgleichen vergleichen regeln Hahn Kneipe leiden Leiden hängenbleiben Einfall Symbol Angriff geistreich reden willkommen Willkommen ketten arm Messgerät Krankenwagen Bedeutung Rechnung außen aussäen vermeiden Computer nehmen schulen Schulen Winkel Zierstein flächen bleiben Hut Stücke Öde öde bekennen bekehren bereisen spannend spannen beklecksen Gold verdienen VAN verzehren aufmachen Aufmachen chaotisch Kampf kampf als Stiefeletten sagen gesagt gesägt Bus Sache Sachen längsseits Materie Hummer Kätzchen Meer Abrechnung Wertpapier anwendbar Beraten sollen Sollen schwatzen schwätzen Schwatze Oma Lohnliste Soll Feder treten wichtige hell scheiße Scheiße Scheibe belehren von Veranstalter Flakgeschütz Redakteur Entwicklung entsprechen Platte Benjamin er Protest sortieren sortiert Ebene Wake vervollkommnen Anwalt spürbar mögen können Bügel Autobahn bestehen Bestand erweisen Enkel Zwicker voraussichtlich Kilometer Bedürftigkeit Vorstellung bedürftig bedürfen Ausstellung Eis objektiv Kontrolle befriedigend befriedigen genehmigen schenken Zerteilung wachen testen alsob LUN Wechselgeld beide nutzen Nutzen nützen virtuell kreuzen Kindchen Tschüß verzögern fällig kriegen geboren schwächen manchmal raten ausstrahlen Totschläger fallen fällen Weinberg Blätter Blatter aufdecken benutzen wenn Feld bremsen Bremse Kartei Fahrrad besichtigen Wäschekorb wie sowie lüften Geschäftsleitung Schachzug weinen wagen Wagen Druck geschäftig Schwanz Rute kein hoffen Geld Bank zeigen Zeigen Bruch