Nederlands

Uitgebreide vertaling voor benul (Nederlands) in het Duits

benul:

benul [het ~] zelfstandig naamwoord

  1. het benul (besef; bewustzijn; notie)
    Bewußtsein; der Verstand; der Begriff; die Erkenntnis; Erkennen; die Vorstellung; die Einsicht
  2. het benul (mentale voorstelling; begrip)
    die Vorstellung; die Auffassung; die Idee; die Ansicht; der Standpunkt; die Denkweise; der Gedanke; die Einsicht; die Anschauungsweise; die Meinung; der Eindruck; die Anschauung; die Eindrücke

Vertaal Matrix voor benul:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Anschauung begrip; benul; mentale voorstelling aanschouwing; apperceptie; denkbeeld; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; observatie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perceptie; standpunt; vaststaande mening; visie; waarneming; zienswijze
Anschauungsweise begrip; benul; mentale voorstelling denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; visie; zienswijze
Ansicht begrip; benul; mentale voorstelling Weergeven; aanblik; aangezicht; aanschouwing; aanzien; allure; ansicht; ansichtkaart; apperceptie; begrip; buitenkant; conceptie; denkbeeld; doorzicht; dunk; gedaante; gezicht; gezichtspunt; gezindheid; idee; iemand zijn uiterlijk; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; manier van kijken; mening; meningsuiting; notie; observatie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; panorama; perceptie; prentbriefkaart; prospect; standpunt; uiterlijk; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verschijning; vertoon; visie; voorkomen; vorm; vue; waarneming; weergave; zicht; zienswijze
Auffassung begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; doorzicht; gezindheid; inzicht; kijk; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
Begriff benul; besef; bewustzijn; notie begrip; conceptie; denkbeeld; kijk; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
Bewußtsein benul; besef; bewustzijn; notie begrip; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; inzicht; notie; rede; verstand
Denkweise begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachte; gedachtewereld; gezichtspunt; gezindheid; idee; ideeënwereld; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; manier van denken; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijze
Eindruck begrip; benul; mentale voorstelling aanvoelen; algehele indruk; begrip; bluts; conceptie; denkbeeld; deuk; feeling; gevoel; gewaarwording; impressie; indruk; instulping; kijk; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; sensatie; totale indruk; visie; zienswijze
Eindrücke begrip; benul; mentale voorstelling aanvoelen; begrip; bluts; conceptie; denkbeeld; deuk; feeling; gevoel; indruk; instulping; kijk; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
Einsicht begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; doorzicht; erkenning; idee; inzicht; notie; rede; toegeving; verstand; wijsheid
Erkennen benul; besef; bewustzijn; notie bewustzijn; brein; denkbeeld; inzicht; kenteken; kijk; mening; merkteken; onderscheidingsteken; oordeel; opinie; opvatting; rede; verstand; visie; zienswijze
Erkenntnis benul; besef; bewustzijn; notie begrip; bevinding; bewustzijn; brein; conceptie; dankbaarheid; danken; denkbeeld; doorzicht; erkenning; erkentelijkheid; gnosis; inzicht; kijk; mening; notie; ondervinden; ondervinding; oordeel; opinie; opvatting; rede; toegeving; verstand; visie; zienswijze
Gedanke begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; inzicht; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
Idee begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; kijk; laag; mening; mentale voorstelling; niveau; notie; oordeel; opinie; opvatting; peil; plan; stand; visie; zienswijze
Meinung begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; dunk; kijk; mening; meningsuiting; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; visie; zienswijze
Standpunkt begrip; benul; mentale voorstelling denkbeeld; gezindheid; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
Verstand benul; besef; bewustzijn; notie begrip; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; denkvermogen; geest; geestvermogen; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; notie; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
Vorstellung begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; beschouwing; conceptie; denkbeeld; fantasie; gedachte; happening; idee; inzicht; kijk; komedie; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; opvoering; overtuiging; parade; performance; show; staatsie; verbeelding; vertoning; visie; voorstelling; zienswijze

Wiktionary: benul


Cross Translation:
FromToVia
benul Einfall; Idee; Gedanke; Vorstellung idée — Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.