Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. aanschrijving:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanschrijving (Nederlands) in het Engels

aanschrijving:

aanschrijving [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de aanschrijving (aanzegging; kennisgeving)
    the notification; the announcement; the subpoena; the summons
  2. de aanschrijving (deurwaardersexploot; sommatie; kennisgeving)
    the summons; the notification; the subpoena; the warrant

Vertaal Matrix voor aanschrijving:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
announcement aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; convocatie; declaratie; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; verkondiging; vermelding; verwittiging
notification aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aangifte; aankondigen; aanzeggen; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging
subpoena aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie dagvaarding
summons aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie bekeuringen; bonnen; convocatie; daging; dagingen; dagvaarding; dagvaardingen; maning; oproeping
warrant aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie keur; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht; waarborg
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
subpoena dagen; dagvaarden; ontbieden; oproepen; sommeren; voor het gerecht dagen; voor het gerecht ontbieden; voor het gerecht roepen
warrant borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen

Verwante woorden van "aanschrijving":