Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kweken (Nederlands) in het Engels

kweken:

kweken werkwoord (kweek, kweekt, kweekte, kweekten, gekweekt)

 1. kweken (fokken; opfokken)
  to breed; to cultivate; to raise; to rear
  • breed werkwoord (breeds, bred, breeding)
  • cultivate werkwoord (cultivates, cultivated, cultivating)
  • raise werkwoord (raises, raised, raising)
  • rear werkwoord (rears, reared, rearing)
 2. kweken (telen; fokken; voortbrengen; )
  to cultivate; to breed; to clone
  • cultivate werkwoord (cultivates, cultivated, cultivating)
  • breed werkwoord (breeds, bred, breeding)
  • clone werkwoord (clones, cloned, cloning)

Conjugations for kweken:

o.t.t.
 1. kweek
 2. kweekt
 3. kweekt
 4. kweken
 5. kweken
 6. kweken
o.v.t.
 1. kweekte
 2. kweekte
 3. kweekte
 4. kweekten
 5. kweekten
 6. kweekten
v.t.t.
 1. heb gekweekt
 2. hebt gekweekt
 3. heeft gekweekt
 4. hebben gekweekt
 5. hebben gekweekt
 6. hebben gekweekt
v.v.t.
 1. had gekweekt
 2. had gekweekt
 3. had gekweekt
 4. hadden gekweekt
 5. hadden gekweekt
 6. hadden gekweekt
o.t.t.t.
 1. zal kweken
 2. zult kweken
 3. zal kweken
 4. zullen kweken
 5. zullen kweken
 6. zullen kweken
o.v.t.t.
 1. zou kweken
 2. zou kweken
 3. zou kweken
 4. zouden kweken
 5. zouden kweken
 6. zouden kweken
en verder
 1. is gekweekt
diversen
 1. kweek!
 2. kweekt!
 3. gekweekt
 4. kwekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

kweken [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het kweken (teelt; reproductie; voortplanting; )
  the reproduction; the cultivation; the breeding; the culture; the growing; the multiplication; the production; the growth
 2. het kweken (telen; verbouwen)
  the cultivating; the growing; the raising; the breeding

Vertaal Matrix voor kweken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
breeding aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; telen; verbouw; verbouwen; voortbrenging; voortplanting aankweken; doen voorttelen; fokken
clone kloon
cultivating kweken; telen; verbouwen aankweken; aanplanten; beschaven; bevorderen; cultiveren; ontwikkelen; planten; stimuleren; vormen
cultivation aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting aanplant; begroeiing; cultuur; geestelijke vorming; gewas; grondbewerking; kweek; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming
culture aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting beschaving; civilisatie; cultuur; gewassenverbouwing; kweek
growing aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; telen; verbouw; verbouwen; voortbrenging; voortplanting aangroei; aankweken; aanplanten; aanwas; planten; uitdijen; uitdijing
growth aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting aangroei; aangroeiing; aanvulling; aanwas; aanwinst; bloei; expansie; gezwel; groei; groeien; groeiproces; groter worden; knobbel; ontplooiing; ontwikkeling; stijging; toename; toeneming; tumor; uitbreiding; uitzetting; vergroting; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking; wasdom
multiplication aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting vermenigvuldiging; verveelvoudiging
production aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting aanmaak; aanmaken; drama; fabricage; fabricatie; fabriceren; maken; produceren; productie; schouwspel; stuk; toneelstuk; vervaardigen; vervaardiging
raise aankweken; doen voorttelen; fokken
raising kweken; telen; verbouwen aanheffen; het omhoogheffen; inzetten; omhoog werpen; opheffing; opwerpen
rear aankweken; achterste; achterwerk; bibs; billen; doen voorttelen; fokken; kont; zitvlak; zitwerk
reproduction aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
breed aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opfokken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen
clone aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen klonen
cultivate aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opfokken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen beschaven; civiliseren; cultiveren; ontginnen; ontwikkelen; voor landbouw klaar maken
raise fokken; kweken; opfokken aankaarten; aansnijden; aanvoeren; bezweren; bouwen; construeren; ding rechtzetten; entameren; grootbrengen; heffen; hijsen; hoger maken; instellen; invoeren; jezelf opwerken; naar boven tillen; naar voren brengen; naarbovendragen; omhoog doen; omhoog heffen; omhoogbrengen; omhooghalen; omhoogheffen; op tafel leggen; ophalen; opheffen; ophijsen; ophogen; opperen; oprichten; optrekken; opvoeden; opwerken; opwerpen; overeindzetten; poneren; rechtop zetten; slangen bezweren; stellen; stichten; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uit een minder gunstige positie vooruitkomen; verhogen; vooruitkomen; vormen; zich omhoogtrekken; zich optrekken aan
rear fokken; kweken; opfokken grootbrengen; opvoeden; vormen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
growing groeiend; in toenemende mate; meer en meer; toenemend; verbouwend
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cultivating verbouwend

Verwante woorden van "kweken":


Verwante definities voor "kweken":

 1. laten groeien uit zaad1
  • hij kweekt allerlei groenten in zijn tuin1

Wiktionary: kweken

kweken
verb
 1. dieren of planten verzorgen en hun voortplanting mogelijk maken
kweken
verb
 1. (transitive) to cause something to become bigger
 2. to breed and raise

Cross Translation:
FromToVia
kweken breed züchten — vermehren
kweken cultivate; grow cultivertravailler une terre pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions.
kweken breed; bring up; educate; raise; rear éduquer — Former par l’éducation, instruire.