Nederlands

Uitgebreide vertaling voor karakteristiek (Nederlands) in het Spaans

karakteristiek:

karakteristiek bijvoeglijk naamwoord

 1. karakteristiek (kenmerkend; typisch; typerend; tekenend)
  típico; característico; típico de; distintivo; descriptivo; particular; característico de; curioso; singular; peculiar; caracterizante

karakteristiek [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de karakteristiek (karaktertrek; eigenschap; kenmerk; stigma)
  la característica; la cualidad
 2. de karakteristiek (kenmerk; eigenschap)
  la caracterización; la tipificación
 3. de karakteristiek (karakterisering; kenmerk; eigenschap; typering)
  la característica; la descripción de carácter; la propiedad; la peculiaridad; el rasgo; el sello; el atributo; la señal; la caracterización; la cualidad; la pintura de caracteres; la definición de carácter; la particularidad; el plumazo; el rasgo característico; el signo distintivo

Vertaal Matrix voor karakteristiek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atributo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering attribuut; kenmerk
caracterización eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering begripsbepaling; bepaaldheid; definitie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; profielschets; typering
característica eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering eigenaardigheid; eigenschap; functie; herkenningsteken; karakterbeschrijving; karaktereigenschap; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; merk; merkteken; merkwaardigheid; trekje
cualidad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering eigenschap; hoedanigheid
definición de carácter eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
descripción de carácter eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
distintivo badge; distinctief; eigenschap; herkenningsteken; kenmerk; maken van onderscheid; merk; merkteken; onderscheiding; ordeteken
particularidad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; merkwaardig ding; merkwaardigheid; rarigheid; vreemdheid; vreemdsoortigheid
peculiaridad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; merkwaardigheid; rarigheid; trekje; vreemdheid; vreemdsoortigheid
pintura de caracteres eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
plumazo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering haal met de pen; onderscheidingsteken; pennenstreek; teken
propiedad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bezit; bezitting; bezittingen; eigendom; eigenschap; goederen; have; landgoed
rasgo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aardigheid; aardigheidje; gein; geintje; gekheid; gelaatstrek; grapje; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; lolletje; presentje; pretje; scherts; tendentie; trekje; vleug
rasgo característico eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering belangrijkste karaktertrek; eigenschap; grondtrek; herkenningsteken; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; merk; merkteken; trekje
sello eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering afdichting; herkenningsteken; inktstempel; kwaliteitsmerk; plakzegel; postzegel; stempel; verzegeling; waarmerk; zegel; zegelafdruk
señal eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aanbetaling; aanwijzing; gebaar; geste; herkenningsteken; indicatie; sein; signaal; symptoom; teken; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
signo distintivo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering herkenningsteken
singular enkelvoud
tipificación eigenschap; karakteristiek; kenmerk profielschets
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
caracterizante karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; karakteriserend; kenschetsend; tekenend; typerend
característico karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; beschrijvend; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; dwaas; eigenaardig; excentriek; frappant; gek; in het oog lopend; in het oog springend; karakteriserend; kenschetsend; maf; mal; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; tekenend; treffend; typerend; typisch; vreemd; zonderling
característico de karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch autochtoon; beschrijvend; inheems; inlands; karakteriserend
curioso karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch achterlijk; apart; benieuwd; bezienswaardig; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; dwaas; eigenaardig; excentriek; frappant; gek; geschift; gestoord; het aanzien waard; idioot; idioterig; in het oog lopend; in het oog springend; informatorisch; kijkgraag; kijklustig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; merkwaardig; mesjogge; niet goed snik; nieuwsgierig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; stupide; treffend; typisch; vreemd; weetgierig; zonderling; zot
descriptivo karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; karakteriserend
distintivo karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch onderscheidend
particular karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; autochtoon; bijzonder; bizar; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; inheems; inlands; merkwaardig; ongewoon; particulier; ten zeerste; typisch; uitermate; uiterst; vreemd; zeer; zonderling
peculiar karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; dwaas; eigenaardig; enig; enig in zijn soort; excentriek; gek; maf; mal; merkwaardig; ongewoon; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; typisch; uitzonderlijke; uniek; vreemd; zonderling
singular karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; enkel; enkelvoudig; excentriek; gescheiden; losstaand; merkwaardig; niet gewend; ongemeen; ongewoon; op zich; op zichzelf staand; separaat; typisch; uitzonderlijke; vreemd; vrijstaand; zonderling
típico karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; beschrijvend; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; dwaas; eigenaardig; excentriek; frappant; gek; in het oog lopend; in het oog springend; karakteriserend; kenschetsend; maf; mal; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; tekenend; treffend; typerend; typisch; vreemd; zonderling
típico de karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; karakteriserend

Verwante woorden van "karakteristiek":

 • karakteristieken, karakteristieker, karakteristiekere, karakteristiekst, karakteristiekste, karakteristieke

Wiktionary: karakteristiek


Cross Translation:
FromToVia
karakteristiek característico characteristic — being a distinguishing feature of a person or thing
karakteristiek característica characteristic — distinguishing feature
karakteristiek idiosincrásico idiosyncratic — peculiar to a specific individual
karakteristiek peculiar; específico peculiar — common or usual for a particular place or circumstance
karakteristiek propiedad property — an attribute characteristic of a class of objects
karakteristiek característico caractéristique — Qui caractériser.
karakteristiek característica caractéristique — Ce qui servir à caractériser quelqu'un ou quelque chose.