Recente nederlandse Woorden:

gebeurtenis overblijven oud oudste temperament ordonneren spel spellen bron brons bronzen Brons order ordegelofte opgroeien opzijleggen opzetten opzet opwelling alvorens Nederlands Nederlandse huisarts opwachten opnemen opvrolijken opvoeren opvaren opvatting kwaad opvallen humor benauwd benauwen muts rilling rillingen suf suffen voorstelling optreden samenvoeging optellen opstuiven opstoken omstandigheden omstandigheid opsteken voorliggend opspringen opsommen kunstenaar opslorpen verdacht verdenken opschudden trut knauwen knauw opschepperij slak schouw schouwen opruien snuiten snuit dorst dor dorsen dorsten oprijlaan oppotten gezind oppikken vertikken oppeuzelen polio opperbest bevatten bult hersenschudding opneming kinderverlamming opmerkenswaardig vleien vergrijpen vergrijp onzijdig oplossing soepjurk sop lullen oplichten klef opleiding balen leisteen oplaveren hartenjagen opkrijgen opknappen opjutten aanslibben ophitsen niemand opheffen ophef afmatting opgezetheid baal opvangen opgevangen uitknijpen opgebruiken opschieten opeten krols openstellen reutelen grasduinen openschroeven schulp armband armbanden openlijk openbaren openleggen openkrijgen openmaken opengemaakt opduwen opdracht tentamen opdoen referaat opdelen opbouwen opbouw opbeuren opbeurend WC-papier bijkantoor oorlam oom oogopslagen onzalig onwelvoegelijk onveranderd surveillance onvergelijkelijk onwaar onwaarheid uitkomen bevrijden inderdaad verbeteren uiteindelijk nerveus vermelden onversaagd onversaagdheid onvolwaardig gelukkig baby ontwikkeling ontwaren ontveinzen onttrekken ontsteldheid ontspinnen helderziend helderziendheid ontroeren ontoereikend ontoereikendheid beroeren beroerd ontkomen ontheiliging ontglippen visvoer ontevreden ontaarden ontaard weinig onrustig onrustigheid onplezierig onopvallend choqueren onontkomelijk reuzel namelijk online-Help onhoffelijkheid onhartelijk ongezouten relevant ongevoelig ongeschoold

Recente spaanse Woorden:

renegar además quedar quedarse brindar refunfuñar rebosamiento rabiar selva provocar saber privilegiar moreno pero presentimiento precipitarse volcarse perseguir constipación tremor búsqueda Búsqueda departamento pasear parcelar contar cuenta Cuenta originar preguntar pregunta preguntarse Pregunta jalar nombrar cuál mosqueo perfeccionar mejorar refinar martillar malestar lote lidiar levantar jaleo hepatitis metabolismo también interpretar injuriar hurgar herir actividad obra galopar galopa depender formular mayoría variable falseamiento excitación mientras escribir mas más Más encontrar encontrarse enseñar enfrentamiento encogido emocionar emigrante ejercitarse mi MI mismo pollo polla picha donar paja paje pijo pene ereción capaz capáz dislocación dictar desplazarse desgravar desembarcarse desbarajuste funcionar función funciones denotar espontáneo declarar producto productos dédalo poder tal tál dicho dicha crecer corredor vanal asimismo alternativo contribución competición ascendente conceder favorecer otorgar cobardía apropiado efectivo eficiente chillar explicar celeridad errarse campo usualmente bazo baza sutil barril barriles atonar regular avivar chupar atropellar estar este estas talar tales imparable aspecto arriar qué argumentar apuntalar artista artistas persuadir apoyar complementar complemento competencia anular ampliar alentar madrecita revelar aguijonear utilizar afilar acumulamiento esto estos tumulto confitar confite confites encontrado referente mostrar desencadenar bobo supeditar deshuesar eclesiástico tantear vociferar origen tensar tirar tira pasar aplaudir gran empeñarse obediente demandar tolerar contratar torcerse traicionar día