Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vertoond (Nederlands) in het Spaans

vertoond:

vertoond bijvoeglijk naamwoord

 1. vertoond (getoond)
  mostrado

Vertaal Matrix voor vertoond:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mostrado getoond; vertoond

vertonen:

vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)

 1. vertonen (exposeren; tonen; tentoonstellen)
  mostrar; enseñar; demostrar; representar; lucir; poner; revelar; manifestar; presentar; hacer la presentación de; exponer; ostentar; exhibir
 2. vertonen (tentoonstellen; tonen; exposeren; voor ogen brengen)
  exponer; exhibir
 3. vertonen (laten zien; presenteren; tonen)
  enseñar; mostrar; presentar; demostrar; exponer; hacer postura; expresar; exhibir

Conjugations for vertonen:

o.t.t.
 1. vertoon
 2. vertoont
 3. vertoont
 4. vertonen
 5. vertonen
 6. vertonen
o.v.t.
 1. vertoonde
 2. vertoonde
 3. vertoonde
 4. vertoonden
 5. vertoonden
 6. vertoonden
v.t.t.
 1. heb vertoond
 2. hebt vertoond
 3. heeft vertoond
 4. hebben vertoond
 5. hebben vertoond
 6. hebben vertoond
v.v.t.
 1. had vertoond
 2. had vertoond
 3. had vertoond
 4. hadden vertoond
 5. hadden vertoond
 6. hadden vertoond
o.t.t.t.
 1. zal vertonen
 2. zult vertonen
 3. zal vertonen
 4. zullen vertonen
 5. zullen vertonen
 6. zullen vertonen
o.v.t.t.
 1. zou vertonen
 2. zou vertonen
 3. zou vertonen
 4. zouden vertonen
 5. zouden vertonen
 6. zouden vertonen
diversen
 1. vertoon!
 2. vertoont!
 3. vertoond
 4. vertonend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor vertonen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
enseñar aanleren
representar afbeelden; afschilderen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
demostrar exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; aanschouwelijk maken; aantonen; bewijzen; demonstreren; laten zien; offreren; presenteren; staven; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; veraanschouwelijken; voordedaghalen; voorleggen
enseñar exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; bijbrengen; inlichten; laten zien; leren; lesgeven; offreren; onderrichten; onderwijzen; ontspinnen; opleiden; oprijzen; presenteren; rijzen; scholen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; voordedaghalen; voorleggen; voorlichten
exhibir exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voor ogen brengen aanbieden; afsteken; blootleggen; eruit springen; etaleren; geuren; in het oog lopen; laten zien; offreren; onthullen; ontmaskeren; opvallen; pralen; presenteren; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; tentoonstellen; tonen; uitspringen; uitstallen; uitsteken; voorleggen
exponer exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voor ogen brengen afsteken; belichten; beschikbaar maken; beschrijven; blootleggen; eruit springen; etaleren; geuren; in het oog lopen; insturen; inzenden; mededelen; met licht beschijnen; onthullen; ontmaskeren; ontvouwen; openbreken; openleggen; opvallen; posten; pralen; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; tentoonstellen; tonen; uiteenzetten; uitleggen; uitspringen; uitstallen; uitsteken; verduidelijken; verhalen; vertellen; zeggen
expresar laten zien; presenteren; tonen; vertonen beschrijven; betonen; betuigen; formuleren; fraseren; inkleden; overzetten; spuien; translateren; uitbeelden; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; verbaliseren; verbeelden; verpersonificeren; vertalen; vertolken; verwoorden; weergeven
hacer la presentación de exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen
hacer postura laten zien; presenteren; tonen; vertonen uitloven
lucir exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen
manifestar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; betonen; betuigen; duiden; laten zien; manifesteren; offreren; ontvouwen; presenteren; tonen; tot uitdrukking brengen; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken; voorleggen
mostrar exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; betonen; betuigen; laten zien; offreren; oprijzen; presenteren; rijzen; tentoonspreiden; tevoorschijn brengen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; voordedaghalen; voorleggen; waarmaken; wijzen naar
ostentar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen afsteken; eruit springen; geuren; in het oog lopen; opvallen; pralen; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; uitspringen; uitstallen; uitsteken
poner exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; aandoen; aandraaien; aangrijpen; aanwenden; afspelen; arrangeren; benutten; bijzetten; deponeren; doen in; gebruik maken van; gebruiken; iets neerleggen; iets op touw zetten; inbrengen; indoen; inleggen; inschakelen; instoppen; invoegen; laten zien; leggen; neerleggen; neerzetten; offreren; onderuit halen; plaats toekennen; plaatsen; presenteren; regelen; stationeren; toepassen; tonen; tussenleggen; voorleggen; wegleggen; zetten
presentar exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; aandienen; aangeven; aanreiken; adviseren; afgeven; blootleggen; etaleren; geven; iets aankondigen; iets aanraden; in aantocht zijn; indienen; influisteren; ingeven; laten zien; offreren; onthullen; ontmaskeren; overgeven; overhandigen; presenteren; raden; souffleren; suggereren; tentoonstellen; toesteken; tonen; uitloven; uitstallen; voorleggen; weergeven; zich aandienen; zich voordoen
representar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbieden; adviseren; iets aanraden; ingeven; laten zien; offreren; presenteren; raden; representeren; suggereren; tonen; vertegenwoordigen; voorleggen; weergeven
revelar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbrengen; aangeven; afkondigen; afwisselen; bekendmaken; bloot leggen; herzien; ontpoppen; ontsluieren; ontwikkelen; proclameren; reveleren; tot ontwikkeling brengen; uitbrengen; veranderen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden; verwisselen; wijzigen

Verwante definities voor "vertonen":

 1. het laten zien, zichtbaar maken1
  • in die bioscoop vertonen ze de nieuwste films1
 2. je laten zien1
  • hij kan zich met dit kapsel niet op straat vertonen1

Wiktionary: vertonen

vertonen
verb
 1. laten zien

Cross Translation:
FromToVia
vertonen manifestar; revelar evince — show or demonstrate clearly
vertonen exponer exhibit — demonstrate
vertonen mostrar show — display
vertonen presentar vorlegen — etwas jemand anderem zur Prüfung geben
vertonen designar; adscribir désigner — Traduction à trier
vertonen indicar; enseñar; mostrar; señalar indiquermontrer, désigner une personne ou une chose.
vertonen mostrar; indicar; señalar; enseñar montrerfaire voir ; exposer aux regards.
vertonen ofrecer; regalar; ofertar; ofrendar offrirprésenter quelque chose à quelqu’un, souhaiter qu’il l’accepter.
vertonen presentar; retratar; representar présenter — Traductions à trier suivant le sens