Nederlands

Uitgebreide vertaling voor consigne (Nederlands) in het Frans

consigne:

consigne [het ~] zelfstandig naamwoord

  1. het consigne (dwangbevel; opdracht; order; taak; bevelschrift)
    l'assignation; l'ordre; la consigne; la mission; l'instruction; le commandement; la devise; la sommation; la contrainte
  2. het consigne (wachtwoord)
    le mot de passe; la devise; le consigne; le mot d'ordre
  3. het consigne (opdracht; mandaat; lastgeving)
    le consigne; l'instruction; l'assignation; la commande; l'ordre de service

Vertaal Matrix voor consigne:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assignation bevelschrift; consigne; dwangbevel; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak aanwijzing; bevelschrift; daging; dagvaarding; instructie; lastbrief; mandaat; toekenning; toewijzing; verlening; voorschrift
commande consigne; lastgeving; mandaat; opdracht bestellen; bevel; commando; opdracht; order; stuur; stuurrad; stuurwiel
commandement bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; bevel; commando; dienstorder; gebod; instructie; order; voorschrift
consigne bevelschrift; consigne; dwangbevel; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak; wachtwoord aanwijzing; bagagedepot; bevelschrift; garderobe; hangkast; instructie; kamerarrest; lastbrief; mandaat; orde; regel; regeling; reglement; statiegeld; vestiaire; voorschrift; wet
contrainte bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; bedwang; beperking; gereserveerdheid; geweld; instructie; terughoudendheid; voorschrift
devise bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak; wachtwoord devies; deviezen; grondstelling; hoofdstelling; kenspreuk; kreet; leus; leuze; lijfspreuk; motto; parool; reclameleus; reclamezin; slagzin; slogan; spreuk; strijdkreet; wapenkreet; yell; zinspreuk
instruction bevelschrift; consigne; dwangbevel; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak aanwijzing; bekwaming; bevelschrift; briefing; dienstorder; dresseren; dressuur; educatie; geestelijke vorming; handleiding; instructie; kundig maken; lastbrief; lering; les; mandaat; onderricht; onderrichting; onderwijs; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkeling; opleiding; richtlijn; scholing; schoolopleiding; training; uitleg; vooronderzoek; voorschrift; vooruitgang; vorming
mission bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; afgifte; aflevering; arbeid; bevel; bezorging; commando; geleverde; instructie; job; karwei; leverantie; levering; missie; order; roeping; uitlevering; voorschrift; zending; zending met speciale opdracht
mot d'ordre consigne; wachtwoord herkenningswoord
mot de passe consigne; wachtwoord herkenningswoord; toegangscode; wachtwoord
ordre bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aaneenschakeling; aanwijzing; arrangement; betamelijkheid; bevel; commando; fatsoen; fatsoenlijkheid; gebod; gelid; graad; hiërarchie; indeling; instructie; keurigheid; klasse; maatschappelijke klasse; netheid; niveau; onberispelijkheid; opbouw; opeenvolging; opgeruimdheid; opstelling; orde; ordelijkheid; ordening; order; organisatie; peil; properheid; rang; rangorde; rangschikking; regelmaat; samenstelling; schikking; slag; smetteloosheid; specialisatie; specialisme; stand; structuur; systeem; vakgebied; volgorde; voorschrift; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
ordre de service consigne; lastgeving; mandaat; opdracht bevelschrift; dienstorder; lastbrief; mandaat; serviceorder
sommation bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanwijzing; aanzegging; bevel; commando; deurwaardersexploot; herinnering; instructie; kennisgeving; maning; order; sommatie; vermaning; voorschrift; waarschuwing
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
instruction instructie

Verwante woorden van "consigne":

  • consignes