Nederlands

Uitgebreide vertaling voor ontwikkelen (Nederlands) in het Frans

ontwikkelen:

ontwikkelen werkwoord (ontwikkel, ontwikkelt, ontwikkelde, ontwikkelden, ontwikkeld)

 1. ontwikkelen (evolueren)
  développer; évoluer; s'épanouir
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • évoluer werkwoord (évolue, évolues, évoluons, évoluez, )
  • s'épanouir werkwoord
 2. ontwikkelen (tot ontwikkeling brengen)
  développer; déployer
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • déployer werkwoord (déploie, déploies, déployons, déployez, )
 3. ontwikkelen (oefenen; trainen)
  entraîner; exercer; faire des exercices; s'entraîner; s'exercer
  • entraîner werkwoord (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • exercer werkwoord (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • s'entraîner werkwoord
  • s'exercer werkwoord
 4. ontwikkelen (beschaven; cultiveren; civiliseren)
  cultiver; civiliser
  • cultiver werkwoord (cultive, cultives, cultivons, cultivez, )
  • civiliser werkwoord (civilise, civilises, civilisons, civilisez, )
 5. ontwikkelen (tot wasdom komen; ontplooien)
  développer; s'épanouir
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • s'épanouir werkwoord

Conjugations for ontwikkelen:

o.t.t.
 1. ontwikkel
 2. ontwikkelt
 3. ontwikkelt
 4. ontwikkelen
 5. ontwikkelen
 6. ontwikkelen
o.v.t.
 1. ontwikkelde
 2. ontwikkelde
 3. ontwikkelde
 4. ontwikkelden
 5. ontwikkelden
 6. ontwikkelden
v.t.t.
 1. heb ontwikkeld
 2. hebt ontwikkeld
 3. heeft ontwikkeld
 4. hebben ontwikkeld
 5. hebben ontwikkeld
 6. hebben ontwikkeld
v.v.t.
 1. had ontwikkeld
 2. had ontwikkeld
 3. had ontwikkeld
 4. hadden ontwikkeld
 5. hadden ontwikkeld
 6. hadden ontwikkeld
o.t.t.t.
 1. zal ontwikkelen
 2. zult ontwikkelen
 3. zal ontwikkelen
 4. zullen ontwikkelen
 5. zullen ontwikkelen
 6. zullen ontwikkelen
o.v.t.t.
 1. zou ontwikkelen
 2. zou ontwikkelen
 3. zou ontwikkelen
 4. zouden ontwikkelen
 5. zouden ontwikkelen
 6. zouden ontwikkelen
en verder
 1. ben ontwikkeld
 2. bent ontwikkeld
 3. is ontwikkeld
 4. zijn ontwikkeld
 5. zijn ontwikkeld
 6. zijn ontwikkeld
diversen
 1. ontwikkel!
 2. ontwikkelt!
 3. ontwikkeld
 4. ontwikkelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ontwikkelen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. ontwikkelen (beschaven; cultiveren; vormen)
  l'éducation; le développement; la civilisation; l'acte de civiliser

Vertaal Matrix voor ontwikkelen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acte de civiliser beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen
civilisation beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen beschaving; civilisatie; culturen
développement beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen bloei; effect; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; hausse; hervorming; hoogconjunctuur; omkeer; omschakeling; omwisselen; ontplooiing; ontwikkeling; ontwikkelingsgang; ontwikkeltijd; progressie; schaalvergroting; transformatie; uitwerking; veranderen; verandering; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering; vorming; wasdom; wending; wijzigen; wijziging
éducation beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen bekwaming; dresseren; dressuur; educatie; geestelijke vorming; kundig maken; onderwerp; onderwijs; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkeling; opleiding; opvoeding; opvoedkunde; pedagogie; scholing; schoolopleiding; subject; thema; thema van een boek; training; vooruitgang; vorming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
civiliser beschaven; civiliseren; cultiveren; ontwikkelen
cultiver beschaven; civiliseren; cultiveren; ontwikkelen aankweken; aanplanten; exploiteren; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; uitbuiten; verbouwen; voortbrengen
déployer ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen gebruiken; klaar leggen; ontplooien; ontvouwen; openspreiden; openvouwen; uiteenvouwen; uitklappen; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen
développer evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen bewerkstelligen; expanderen; openen; realiseren; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwerkelijken; verwezenlijken; verwijden
entraîner oefenen; ontwikkelen; trainen aanlokken; africhten; begeleiden; bekwamen; coachen; dier africhten; dresseren; harden; leiden; lokken; meelokken; meeslepen; meesleuren; meetrekken; meetronen; meevoeren; met zich meeslepen; oefenen; repeteren; trainen; trekken; uitgommen; uitvegen; uitvlakken; uitwissen; verleiden; verlokken; vlakken; voeren; voortlokken; voorttrekken; weglokken; wegvegen; wissen
exercer oefenen; ontwikkelen; trainen bedekken; bekleden; beoefenen; exerceren; functie bekleden; herhalen; oefenen; overtrekken; praktiseren; repeteren; sport uitoefenen; uitoefenen; vervullen
faire des exercices oefenen; ontwikkelen; trainen
s'entraîner oefenen; ontwikkelen; trainen herhalen; oefenen; repeteren
s'exercer oefenen; ontwikkelen; trainen
s'épanouir evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot wasdom komen kiemen; ontkiemen; ontluiken; ontplooien; opbloeien; opfleuren; tot bloei komen; tot volle wasdom komen; uit de kiem te voorschijn komen; zich ontsluiten
évoluer evolueren; ontwikkelen

Verwante definities voor "ontwikkelen":

 1. het beter worden1
  • sport ontwikkelt het lichaam1
 2. het ontwerpen en uitvoeren1
  • wie van jullie heeft dit plan ontwikkeld?1
 3. ontstaan1
  • er ontwikkelde zich een discussie1
 4. opnames zichtbaar maken1
  • het filmpje moet ontwikkeld worden1

Wiktionary: ontwikkelen

ontwikkelen
verb
 1. iets ~ een aanwezige aanleg tot bloei brengen
 2. zich ~ tot geleidelijk iets worden
 3. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 4. ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek
ontwikkelen
Cross Translation:
FromToVia
ontwikkelen se développer develop — to progress
ontwikkelen créer; développer develop — to create
ontwikkelen développer develop — to bring out photographic images
ontwikkelen élaborer evolve — to develop
ontwikkelen développer entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen
ontwikkelen évoluer entwickelnBiologie, reflexiv: sich zum Erwachsenen bzw. erwachsenen Tier verändern
ontwikkelen développer entwickelnBiologie, reflexiv: aus älteren Lebensformen entstehen (Evolution)