Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor aanhouden in het Nederlands

aanhouden:

aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)

 1. aanhouden
  aanhouden; arresteren; gevangennemen; oppakken; inrekenen
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • arresteren werkwoord (arresteer, arresteert, arresteerde, arresteerden, gearresteerd)
  • gevangennemen werkwoord
  • oppakken werkwoord (pak op, pakt op, pakte op, pakten op, opgepakt)
  • inrekenen werkwoord (reken in, rekent in, rekende in, rekenden in, ingerekend)
 2. aanhouden
  aandringen; aanhouden; op iets aandringen
  • aandringen werkwoord (dring aan, dringt aan, drong aan, drongen aan, aangedrongen)
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • op iets aandringen werkwoord
 3. aanhouden
  continueren; doorgaan; voortzetten; vervolgen; aanhouden; voortgaan; verdergaan
  • continueren werkwoord (continueer, continueert, continueerde, continueerden, gecontinueerd)
  • doorgaan werkwoord (ga door, gaat door, ging door, gingen door, doorgegaan)
  • voortzetten werkwoord (zet voort, zette voort, zetten voort, voortgezet)
  • vervolgen werkwoord (vervolg, vervolgt, vervolgde, vervolgden, vervolgd)
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • voortgaan werkwoord (ga voort, gaat voort, ging voort, gingen voort, voortgegaan)
  • verdergaan werkwoord (ga verder, gaat verder, ging verder, gingen verder, verder gegaan)
 4. aanhouden
  voortduren; aanhouden; voortbestaan
  • voortduren werkwoord (duur voort, duurt voort, duurde voort, duurden voort, voortgeduurd)
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • voortbestaan werkwoord (besta voort, bestaat voort, bestond voort, bestonden voort, voortbestaan)
 5. aanhouden
  gevangennemen; aanhouden; vatten; arresteren; in hechtenis nemen; oppakken; inrekenen
  • gevangennemen werkwoord
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • vatten werkwoord (vat, vatte, vatten, gevat)
  • arresteren werkwoord (arresteer, arresteert, arresteerde, arresteerden, gearresteerd)
  • in hechtenis nemen werkwoord (neem in hechtenis, neemt in hechtenis, nam in hechtenis, namen in hechtenis, in hechtenis genomen)
  • oppakken werkwoord (pak op, pakt op, pakte op, pakten op, opgepakt)
  • inrekenen werkwoord (reken in, rekent in, rekende in, rekenden in, ingerekend)
 6. aanhouden
  – iemand tegenhouden 1
  aanhouden
  – iemand tegenhouden 1
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
   • ik hield een agent aan om de weg te vragen1
 7. aanhouden
  – niet ophouden 1
  aanhouden
  – niet ophouden 1
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
   • hij hield maar aan met zijn gezeur1
 8. aanhouden
  – om of op je lijf houden 1
  aanhouden
  – om of op je lijf houden 1
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
   • Viktor hield het smerige shirt aan1

Conjugations for aanhouden:

o.t.t.
 1. houd aan
 2. houdt aan
 3. houdt aan
 4. houden aan
 5. houden aan
 6. houden aan
o.v.t.
 1. hield aan
 2. hield aan
 3. hield aan
 4. hielden aan
 5. hielden aan
 6. hielden aan
v.t.t.
 1. heb aangehouden
 2. hebt aangehouden
 3. heeft aangehouden
 4. hebben aangehouden
 5. hebben aangehouden
 6. hebben aangehouden
v.v.t.
 1. had aangehouden
 2. had aangehouden
 3. had aangehouden
 4. hadden aangehouden
 5. hadden aangehouden
 6. hadden aangehouden
o.t.t.t.
 1. zal aanhouden
 2. zult aanhouden
 3. zal aanhouden
 4. zullen aanhouden
 5. zullen aanhouden
 6. zullen aanhouden
o.v.t.t.
 1. zou aanhouden
 2. zou aanhouden
 3. zou aanhouden
 4. zouden aanhouden
 5. zouden aanhouden
 6. zouden aanhouden
en verder
 1. ben aangehouden
 2. bent aangehouden
 3. is aangehouden
 4. zijn aangehouden
 5. zijn aangehouden
 6. zijn aangehouden
diversen
 1. houd aan!
 2. houdt aan!
 3. aangehouden
 4. aanhoudende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanhouden [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. aanhouden
  de vasthoudendheid; de volharding; aanhouden; uithouding; de taaiheid; volhardendheid

Verwante definities voor "aanhouden":

 1. iemand tegenhouden1
  • ik hield een agent aan om de weg te vragen1
 2. niet ophouden1
  • hij hield maar aan met zijn gezeur1
 3. om of op je lijf houden1
  • Viktor hield het smerige shirt aan1

Verwante synoniemen voor aanhouden