Recente nederlandse Woorden:

teut teuten verzenden leren vertrekken leer vertrokken gang tonen ton migraine financiën negen nijgen raam ramen nieuw slim pakken pak afdrukken afdruk spullen spul peer hal hals corrigeren smakelijk kunstje smaak smaken registreren registeren geregistreerd vernieuwen duur pornografie choqueren armoede gaar afspraak gebied gebieden weggaan nummer nummeren principe ophopen spotgoedkoop gemaskerd maskeren oog ogen vluchten vlucht competent toepassen oester onbeschoft gangbaar betreffen kennis ontmoeten ontmoet salon zaal verliezen sollicitatie gelijktijdig schrijffout gelijknamig opschudding aanvaarden hartverwarmend baton bâton aardig mal MAL demonstratief penningmeester leefgemeenschap spellen factuur omlijsting kader voorstellen voorstel inzetten luchtballon gips ballon humor zwembad jullie schuifdeur reis reizen rei langs hub vis vissen allergie inschrijven ingeschreven ondersteunen ondersteund waren waar adres zwijgen verwijzen wensen wens geven rekeningnummer geit geiten gijpen bedrag rennen ren salvo duperen weten revancheren bevredigen bevredigend foutmelding als vloer vloeren kabel bouwwerk tochten buitensporig buitensporigheid misselijk beslag omverwerpen herkenning verder bepraten begrijpen opgeven opgegeven elimineren daarnaast overleggen helder kopen kop lachen lach bijlage Bijlage stemming minstens warmte afdalen vervangen blijken blijk ervaring menu volume teruggeven alles panisch helpen help vallen geval hopen hoop bon aperitief leven bezit bezitten fout ook manier eerder foto opereren galabal proberen eega ventiel verblijven verblijf nu verlengen erkenning levering weersomstandigheden zienswijze

Recente engelse Woorden:

standard provision embed dough uninhibited vessel worthwile taxonomy palate delightful pellet pellets modify determine determined peer pee shallow and AND reclaim competent truthful verify verification ability garter garters root roots gospel representation fox foxes disclose website demonstrate demonstrative coat haul embarrass embarrassed disclosure craft ammunition invade invaded coil hauling confine confined operate unity maintain kid humor real neither cut furthermore explicit hob settle requirement requirements prompt promptly nauseous unusual inform similar twist twisted feud rapeseed differentiate differentiation discard concise blotch menu invoice receipt integral peripheral series diner range discount distribute distribution involve parental playpen exposure nearly want establish subdue subdued submit include aisle preserve preserving detect record eBook surname approach rubbish enchant enchanted genuine genuinely consolidate consolidation spherical cockle champion Attorney-General devise consideration considerate tick clue essentially bad ripple pupa info pace bug carnival enterprise enterprises authority authorities emerge arsenal advocate conscience interdenominational frenzy frenzied desiccate tenure shock shocking elusive cuticle rust dent pitch genius apparently agile be seamless seamlessly build built chyme chime rhyme geography common stitch stitched eat Ate well-being storytelling purpose try tried depression faggot stack stacks sleep lifespan progress progresses achievement risk diligent pattern patterns contextual speak furlough also make made client happy touchy balance Balance