Recente nederlandse Woorden:

negeren ezel behagen gebruiken gebruik uiteraard halt dierbaar dierbare bekend bekennen vloeken vloek zalig zaligheid verrukkelijk knap knappen lekker lekkerste aantrekkelijk mooi mooiste converseren aanbiddelijk oogverblindend lekkertje maat maatje hartsvriendin schoon schoonheid vriendin inschatting achteraf gebeurtenis voorval voorvallen inzicht sensatiezucht flanel geilheid geilen sexy geven thermoskan schenkkan acclimatiseren plassen gouw gezellig vertalen rooster roosteren overtreden klein kleineren bevorderlijk rit rits rag grof tegenstreven bemoeilijken schaamte kit kitten betekenis behandelaar hal hals zinken zink uitdagen Italië steden safari dan DNA test testen pro land landen Åland Land geschiedenis zojuist daarnet augurk elf Zuid-Afrika roestig spreekbeurt dat DAT lastig bijpassen kruiwagen vergeten willen wil waarschijnlijk hinde pakken pak injectiespuit jammer jammeren benodigd benodigen benodigde augustus wijziging huurhuis wellen geweld Geweld afstuderen prachtig slagen geslaagd vergoeden bijslag trapeze gemoedsstemming onkostenvergoeding slag aanslag vrijgesteld vrijgestelde zelfs beschouwen afwisselen trekker saai bitter regen regenen schemer schemeren tornado dankbaar praten orkaan afnemen voorkeur verroeren bom b.o.m. kanoën kanon pistool gunnen waarschijnlijkheid hernieuwen terugkeren terugkeer werkwijze ongebruikelijk daveren beweren schattig zeehond dolfijn uitbuiten exploiteren opslaan Opslaan amusant aansluiten Schotland alikruik overkomen schubdier grind dempen Dempen achterelkaar stijf stijven omschrijving afreizen afgereisd kwantumkorting eigenaardig onhandig toilet hechten hecht lunch lunchen ophalen kantine afbakenen sluiten gesloten balk balken reclame

Recente engelse Woorden:

film distress distressed fiat festivity fermenting-vat dejection fellow despondent fellows feature feast favorite fault shore herb-doctor fatal fatally fashion fashionable perform performer fascinate fascinating far-fetched fancy falsify yummy faith face-lift comb shave brush hypermedia hug N.B. suitor bellicose obnoxious blend do agree agreement clover-field occurrence unequivocal VIP topdog pet aviary expedient blanket sexy bully clench oppressor physical angry grumpy tom pending Pending rooster roost infringe profiler despair intimate thwart WIP beautiful snap city habitat fitness leap witch deposit snigger forge premium clot solo edge table paster clutch distressing prosperous peg woe brainstorm jammer need cheer cheers require infuriated groin pluck quality rob robbed clove graduate graduation ruffle success mount fondle slag target resolve bracer bracers substance dredge dredging detail sexual beneficial slander bitter cub trouble but swallow odd tornado spite BOM commodity gun giggly moth convenient lobster zeal bias surname sensual censure slam fun peninsula rambler fray carnivorous ward moron extremely powerful treatment vessel giggle contain container celestial because chive through flourish dragon close Close attach attached lift restriction regal skip giant pour mandatory compassionate i.e. cache render rendering revise concave announce huge asphyxiate tool f-stop cool savage villain summit gear Gear mesh unobtrusive round kale digest comprehensive endorse endorsement