Recente nederlandse Woorden:

verwijzing verwijzingen daarginds mare herstructurering stok stoken verpesten gelieven geliefd veranderen integer tornen torn ruïneren geruineerd likken lik schooldag opsplitsing klagerig arrogant kenmerken kenmerkend afschuiven mondiaal afdoen piekeren smeken vraagstuk opknappen dankzij lichaamsdeel lichaamsdelen woeden uitwoeden optuigen beeldvorming voucher automobiel wellicht aangelegenheid onbegonnen verheugen verheugd lap lappen schamen instemmen intuïtie klakkeloos volstrekt veronachtzamen rug verschuiving litteken littekens afstaan kwartaal heus foef foefje onkwetsbaar beteugelen opdracht beboeten kanttekening toepassen beëindigen appel roet vulva aanzetten samenspannen tamelijk onmachtig onderstroom term vervoegen vinger tondel voorteken leesbaar leesbaarheid zaaien wasdom stek stekken huishouden verdoven verdoofd riem teugel ketting teugels toekennen verwerven aantrekkelijk daarom klankbord klankborden doven doof verzelfstandiging vos vossen ree strand stranden virus inlevingsvermogen omgekeerd omkeren kapper kappers inleven beklimmen sint prop proppen bosje bosjes terrein bef vrouw schaafwond verbrassen zetmeel omdat wet wetten weten uitpakken bijgelovig ontzien ontzag versieren aldaar inboezemen toehoorder voorbijvliegen onvermurwbaar derde derden ijzervreter opmaken opmaak zetel zetelen make-up vergoeden rad schade-uitkering walgelijk schadevergoeding lachen lach wijzen wijs slecht target zwaaien zwaai zelfs geloven geloof geloei kijken kijk verdomme namens poging denken recht optreden zodanig uitdelen sorteren goedenavond amper woonplaats doch halverwege slab kandidaat ramen ram vestigen gevestigd tepel kapot beperken blij werkzaam verhelpen intrekken vilt villen ingetrokken kussen

Recente engelse Woorden:

redevelopment cuddle overt integer foster preserve preserved interruption global characteristic lovely malleable pay paid gait avoid voucher vouch blunder rug increase allay impending nice devour devouring oregano antagonise cuddling glass fondle fondling endearing fond liability tender through chop rim tactic tactics vulva oppress drive nut nuts crotch cast rag ragged term hot board devastate everybody devastation everyone assault tinder triste mutual moody razor-sharp seedling take-off do to-do prime visit marshall relax draft reason foal consequently hold holding tragic crop estimate bright expert beautiful cringer madam ironside scream sister defy defying successful watcher watchers uncharacteristic strand primary dispel certain proof trial trials poor to rectify rectification apply ah empathy merge drug drugs heath deviate hoarder ordeal mercy prop T-shirt maid maiden probation jacket denier gloomy seesaw cross impersonate dissipate slim fun because card snotty scale squander make-up compensate compensation gross wrinkle wrinkled indemnity target ordinal refund barrel bucket savage bumper as Lucifer raise convention hatchet article fitness loyalty dose stowaway aperture carpenter process Process impetus slab fabulous terrifying frightful she thumb read edge tire porch grieve viceroy amaze amazed amazing laboratory SmartArt reflect desperate wrong spaceship radiant docile abyss league scold scolding hack delight delighted apron elevator inevitable profound furious important