Recente nederlandse Woorden:

ingrediënten ingrediënt afscheiden ei deugniet tekenen teken weloverwogen zaal gedurende inleiding heilig heiligen doen bedachtzaam brandewijn medicament mobiel Mobiel overhaast overhaasten vertrekken ja folder leuk dieet kleuterschool spaans Spaans kleuter begeleiden induiken gemeente gemeente- begeleider jeugdleider monitor afwassen afwas rommel rommelen rommelig inhalen vergelijken administratie aanspreken bedoeling uiten tarievenlijst flossen herschepping zuilengalerij galmen galm spannend spannen meel gloed plenzen plens klokhuis onverwachts beschrijven kwetsen tenslotte vangen vang zijn ronding tros verminderen doden arresteren ontrouw absoluut Javaans Javaan verbeteren brugklas schikken base slechts maar ongelukkig aanpassen scheef mensen mens man mannen noorderlicht verslinder stil stillen Stil pension gemiddelde bezielen bezielend kwestie vriendelijk lief gaan weersvoorspelling rotje definitief ondersteboven zichzelf piste koers koersen drijven gedreven zin zinnen schaalvergroting zes inschatten groeien groei gering priem priemen vooruitgang rondvraag switch soepel gehalte geruststellen geruststellend slab borduren gezind binnenstormen aanstormen leunen passen pas kosten kost pan PAN pot potten kasten gijzelen gedicht dichten tegenspreken kantoor specerijen specerij bevoegdheid bevoegd specie ondeugend bemiddeling onderbouwing werknemer werknemers uitwerken twijfelen degelijk degelijkheid gretig buiging meisje hierdoor onhandig snijvlak sudderen beest uiteenzetting waarachter merken merk afzuigen hal afdwalen nier samenlopen intentieverklaring voorbehoedsmiddel voorbehoedsmiddelen komkommer opdracht verbazen verbaasd helm bewijzen bewijs haarvlecht haarvlechten versieren versierd stenen glad onderbewust leerplicht schouwspel

Recente engelse Woorden:

mailbox coach rattle assemble clear extraordinarily irresistible stay make list listen invite Invite trial have tug rut go Go grow growth folder infant underpay mentor monitor fungus coo cooing flagpole foresight peace encourage secure publication beg allow Allow miss Miss struggle income stress stressed that pressure attend achieve strict revise accompaniment support pixel bargain probation centrifuge example mark marked wealthy amazing amaze sceptre dense extensive provide principle quit character defeat defeated sartorius curly straight investor investors schedule Schedule vault sophisticated hum elaborate administrator derive derived estimate murmur murmured hug snicker perform performer switch smooth present presenter slab rationalise servant lose lost pan PAN clearance quiet subpoena species specie jeopardy lard add-on dish dishes rancor outline abide valiant intentionally linguistic wire wired experience smock eager persevere sale kindred performance junction stew overt convenience suck passage hall lure luring specialise converge possess convert converted same sameness outlet various glad autonomous seizure seizures unravel magpie HAL wettish expansive chatter providing endeavour wimp trainee offspring rapid target duty duties fix tendancy arrange arranged delight delighted promiscuity progeny plump sturdy virile happy slight slightly drawn outward bypass predict predictable sway male bigwig unfathomable aneurysm embarrass embarrassment spout fickle chuckle hideous adversity deep oar return blast