Recente nederlandse Woorden:

bevatten doorleven trainer ballet balletje achteruitgang duizendpoot middeleeuwen volstaan hartelijk kruien kruit gebruiken gebruik gelijktijdig sage lachen lach obsceen garnaal souffleren honingbij honing zijn protegeren schrikkeljaar nakijken liggen uitvoering burgemeester tabel bezoeken man mannen diep portie kaas kazen spel spellen pap fuik koriander polemiek tornen torn vertalen uitgifte zaaien ladder ladderen rover forel zalm moeilijk moeilijkheid kwaad kwaadheid ontbijt ontbijten quarantaine flitser beledigen beledigend welterusten rest resten hemel goedenacht walvis lezing bakermat drammen verheugen tractor schapenkop opmaken geheel vagina haast haasten moeten rekenen zeeleeuw bourgeois onberispelijk onberispelijkheid graag vergissen pat omzet omzetten pier mortuarium dominant ijszak ijs kleindochter vergelding onderwerp onderwerpen hypofyse toonladder ponsen turbulent record pons tetanus steiger steigeren punt geduldig zeven zeef laconiek puimsteen legaat uitleggen terughoudend terughouden profiteren seks seksen bederven bereiken bereik regen rijgen maagonderzoek opsmukken opsmuk merkwaardig dakpan deugniet hoofdvestiging roepen matig matigheid lul lullen belknop klingelen Italiaans Italiaanse bord marter mooi mooiste aanvaarden of fruit fruiten composiet opschrijven groente ui UI daarnaast meenemen aubergine bespreken minimaal summier ten enkel aflopen bedonderen schuur schuren ontwijden weinig veste benadrukken Nederlander opeten groot overheersen inschatting misbruik misbruiken weggooien branding schelp toevoeging hem afval afvallen nevelig beantwoorden overeenkomst as rundvlees opslaan Opslaan plateau vapeur vooral kalender versnellen versneld

Recente engelse Woorden:

thorn chamberlain surface aboriginal excellence mend mending reinforce lioness boy gay pioneering money-grub balderdash method king crawfish story dilute eager command opera Opera cheeky bastard first imprudence rivalry emerge rule henceforward conquest judgment endorse canal twister use inquisitive drivel brilliant LPM serum sage marzipan gobble gobbler answer ancient unequalled legislator beautify beautification bier street type philistine execute town-crier cynical difficult flatten sob sobbing obsolete pap inject polemic regard siege tear torn agitator bleed shield pseudo upstart party star wobbly orgasm hitherto wealth pumpkin probe hop hops ladder woodlouse bathroom beloved truncate lily-white rove discriminate warden green throat plan assemble mountain malicious presumptuous commentary flash colleague rise rose rosé rest beautiful swim offer walkout ten retaliation incorporate genial troll tangible deplore bourgeois clog octopus pier angel regret divers diver various inconvenient aforementioned retribution mansion internship eagerness verbalize lye turbulent stableboy record nameless crave craving tetanus book lecture spicy benefit fort negotiable get perch dog needle good goodly healthy barrow scale Venezuela alarm feedback Feedback scales bootstrap lament student university academy unscrupulous rethink owl defer Israel henceforth crease-resistant suspect fan outpouring for sombre nutcase glib moderate moderation garnet board lattice latter thence tap liberate liberation cowl strengthen movie superior Superior gelatin keep