Recente nederlandse Woorden:

muis mui ophanging cursus toetsenbord bovendien beslag vergroten onder andere tonsil focus focussen lief uitstrijkje gat mes vork lepel Australië haalbaar bord borden tater zeug zeugen mimiek werken werk Werk leiden witlof kraan christen buitengewoon pizza onderweg acuut invullen beloven beloofd afspreken buik sperzieboon zuurstof zoals lucht luchten prei schuin kwijt kwijten kiwi sinaasappel opwekken banaan missen mis versterken nogmaals allereerst aspect scharen schar lauw noodzakelijk afwijking betekenen onberispelijk geldgever aanmelden Aanmelden inschrijven onverwacht aantonen zwelling vermijden mijden situatie wrijven betalingswijze mei aanhalen aangehaald jeuk jeuken Nieuw-Zeeland hetzelfde maar bewijzen bewijs agenda Agenda content schat schatten willen wil bedenken bedacht snot hard harden wetenschapper DES wending wit witten beurs fair grappig determineren gedetermineerd zorgen zorg groet over ontmoeting sommige beschikbaar voorzien thuishoren tevoren vore kan kans uitspraak woede hek hekje toestaan toegestaan resource verzekeren gelijkstellen fort verschillende afwegen opgelucht opluchten domein vak onderzoek onderzoeken schuld jury verlichten fysica biologie rat chemie buiten buitenste thesis dikwijls opdrachtgever diffuus sluiter verhuizen ophouden wijzen wezen wees geboren sterven waar waarheid gelag bezetting mogelijk dienstverlening reflex ceder troosten troost van VAN injecteren hoorn hoorns aan schade denken horen horens spion overleveren verliezer aangaan concern als storm stormen wind winden vervullen vervuld duren door misschien vertalen

Recente engelse Woorden:

resemble rate criterion focus hamper process processed proceed peaky remote amplify zealot contingency aspect discrepancy resembling blameless adversity commission sleeve resilience need granularity content Content dust polyglot shout shouting hard lovely allocate bloom guy guys turn rotate rotation fair solidify abhorrence lead over banter contrive provide struggle hitch resource reconcile get lodge martyr overt covert jury internal bay thesis decree diffuse durable shallow rigid duster broad divisible persistence cession rethink van VAN today Today think nickname concern door know evolve evolved component occur resume Resume convenience rare character sport bleep squeak cause pigeon by lot end End tip submission efficacy exile perish perishable first firstly capability refrigerate harsh course gritty retract retractable boast boasting midwife assess assessment transfer Transfer move bear bearing stem stems vanguard obtain hide somersault suffocate suffocating company Company diaspora derivative recognize languid arbitrary undetermined halm weed pole beam ridge petition credentials recall thus abundant grant impose con meek instrument countenance stick rig epic solitary wayward keyword behold nonetheless however billion 8 cogitate neat resident homosexual chortle scold idle yield syndicate mace manifesto deposit customer customers custom customs incentive incentives ditch bookkeeper sector industry Industry unwarranted pound pounding salvage as AS bud budding connect connected chaos buffet