Recente nederlandse Woorden:

informatie koesteren inhouden inhoud Inhoud dekbed huppelen labyrint die besluiten besluit toen willen lieve liever naar uitgaan zijn waren gaan strand stranden boffen bof BOF sterrenwacht netto fotolijst punk Punk krent resolutie hartig overstijgen daar goedenacht beheren beheer Beheer oproepen gesproken allebei kernpunt zakenreis agent baren conciërge persoonlijk persoonlijkheid zwembroek alleen allee behandelen sloffen slof aanhouding verdwijnen verdwenen mogelijkheid mogelijkheden beïnvloeden tijdschrift wijzigen rep reppen steevast reisgids korporaal officier leergierig leergierigheid verdrinken trammelant rijbewijs mondharmonica herder geitenmelk wreken doorbrengen gemiddeld game Game ontwikkelen snoep snoepen lief liefst triomfantelijk schurken opdracht tekort horloge burgemeester shell Shell doorgaan list arrogant flauwvallen stil stillen Stil dwingen geweldig bezem bevrijding bezemen begeleiding onderdeel onderdelen peperkoek sukkel sukkelen dun dunnen DUN geschikt samenvatting geschiktheid resumé doodshoofd huisraad goddelijk goddelijkheid bevorderen eigenwijs fijn stoer apenstaartje uitrollen railing uitdaging parkeerplaats Parkeerplaats rootgebruiker baanvak reflecteren gebruiken gebruik impuls beer verkopen verkoop Verkoop niet nieten managen verbeteren sample binnendringen lengte beveiliging beveiligingen druk drukken varia vies concreet deskundig afwerken auto worm WORM begeleider debiel verschillen verschillend vooral verschillende remedie stempel stempelen Stempel redelijk gunnen toepasselijk t.a.v. bedrijf bedrijven Bedrijf in invaren innen hogeschool positie Positie hetzelfde worden buitengewoon glas kwaadspreken equivalent gelijkwaardig rebel rebels zelfvertrouwen snoes inchecken buitenbeentje bolletje

Recente engelse Woorden:

filet salver ocean meal equanimous despise contagious watch-tower quilt quilts impairing reductio wish nothing homonymous arise curmudgeon anxiety several magpie sine bogey Ecu punk Punk dispute pant disputed heretic take-away takeout invoice fiscal review solicitor execute sage imbalance accession IMHO lecture derangement custom antisocial infectious by agent questionnaire agents deprivation concierge detain retain accomplish bear within exclusive exclusively offer offering parole insinuate insinuation house House muscle muscles successful serious tear dinner operationalize saint lithography correlation sport herd breath flesh indigestion game Game Lilliputian intensify intensified exclude shell Shell grain valor list listen tack arrogant intertwine cell microwave countless pixie deem invite tabernacle password stream guidance dun DUN challenge lament lamenting shun show procrastinate albumin Brittany gang arm imperial alive impulse stew suggest beer war affectation accuse unhappy manage exterior nauseous broken-winged these cross-stitch perilous sample weak defiant friend ostentatious occur offence canister selfish mature chestnut charger D argue varia various cabbage auto clarify spark Spark elucidate division parrot worm WORM disclose royal ledger sin impart opt function approach remedy design Design CN have att. in studious studiousness presentation kiss baffle concord message sugar motor-works pen Pen witticism wit sensitivity witty equivalent network petty heretofore phraseology verbiage arouse beloved product type