Recente nederlandse Woorden:

zwaar pijnlijk impotent verleden berekenen verandering voorkomen oplossing contemporain winstgevend zeker zekerheid adres werken helpen kinderwagen aanraden tool eigenlijk vervolgens snijden handboeien handboei boeken boek hobby positief lonen lonend ontdekkingsreiziger kerel charme uitbarsten opvoeding aardig funderen appreciëren hoofd beetje aanvaarden aanvaard overlopen overloop soms som moordenaar verhalen inhoud inhouden Inhoud present present! zweven betekenis veroorzaken oorzaak ploeteren heimwee betoog betogen editor zwanger eigenwijs camouflage retraite betrouwbaar make-up nu mindervaliden vreemd ontbijt ontbijten erkennen erkend geploeter verdienen komen kom beoordelen enige enig lui groter Groter prijs prijzen stuff worden overzicht Overzicht benadrukken doeltreffend echo echoën ECHO minderwaardig vernoemen toetsen toets effectief toet tijdschrift week wijken weken stiefmoeder pluisje staatsburger noemen genoemd vrijdag vakantie gevoelig bijfiguur oplossen put putten tussenpersoon terechtkomen golf golven opzetten opzet of parlement verzamelen geweer zin zinnen omdat winkel winkelen tennis wel wellen trouwen trouw huwen lief bellen onbekend Onbekend vastbinden vastgebonden verder pendant opgelucht opluchten betreffen trap trappen betreffend recital opname Opname slecht slechter erg ontknoping getal pikant unfair kruisbestuiving chanteren mooi dochter snedig vuil bedankt bedanken samenvatting buitenland lustig versleten verslijten afval afvallen bijdehand verwijzen omranding inspecteren index Index bevestigingsbericht vervullen eerst eer zwager kaneel zus ontvangen strand stranden verwonderen oud oude wedloop thread misvormd misvormen

Recente engelse Woorden:

legitimate measurement counteract alas rate inventory prohibit saucer blemish cradle assess assessment tool fair fairly influence conduct regulate decay retaliation asset depreciation overflow skirt insult assault present present! instigate view cause editor bowl witness incline inclining linger edge affirm paramedical edging faint rash stuff obtain fellow abominable put supper mortification hover hitch precious preserve preserved abhorrence motionless display recital nod galvanic galvanically incredulity spine pop derision keen blackmail sharpwitted authorise auxiliaries bestow endeavour debris dingy landlady temper temp ignore improvement improvements scrutinize eloquent trifle Unmute bright perilous comforting arch thread cripple enjoy clever refuge bury refuges tomb relief smart SMART alto-relievo distribute option pavement abolish emanate fade Fade whiff map gender dividend pave heretic heresy refuse holy tantalizing delete deleted appropriate epic antecedent antecedents soldier bother prison reinforce addition voracious subject subjects dilemma rouse however gate distinguish agitate agitated participant acquisition sigh resolve dainty robust queer intruder minority estimate estimation resent stylish frisky feed luxurious reins lobby disseminate tea-tray experience fashion fashionable transliteration shallow elucidate aloud comfort comfortable basic irresponsible authentic groom stylist scenery design designer Designer casual perspicuous sobering disclosure brine fatigue seek liable program superstition programming equipment heir imply clumsy surge graceful gale attain meet meeting Meeting medieval