Recente nederlandse Woorden:

aanranden wijken wijk koppelingspedaal cultuur zorgwekkend bekend bekendheid onderhoud onderhouden mensheid mens groeien groei groter Groter eindexamen mediaan examen @-teken voorzichtig sowieso schatten geschat interviewen uitstralen makelaar rechtgeaard schade binnen verstrengelen antwoord antwoorden hoofdverdeling grondindeling Journal zin zinnen betrouwbaar inpassen gram honderd uitverkoren uitverkorene ook uitlopen namelijk land landen Åland Land aanbod onhandig korrel bewoner graag tweedejaars iets decent bemoeien nog inpalming kraan vleugel Nederland bevallen verder landschap hobo hoeveel compleet tekst Tekst voldoende tegenbod zowel duin zoveel fagot USB-flashstation assembly buren buur zwaailicht sekte menen nalezen blokfluit erg onderdeel onderdelen chinees Chinees bovenbouw afgelopen aflopen sjoelbak commissaris binnendringen slaan geslagen west westen verkleinen verwijderen Verwijderen minder minderen metaalslak bod hoe kopen kop psychose vermindering stof stoffen prestatie afronden innemen onderdak reageren kunnen diepliggend eisen eis dingen ding indienen plannen plan zodat marketing bellen bel vervelen zienswijze uitzendkracht aanhouder zeemeeuw willen wil halt analyseren amalgaam trend training verbeteren lijken gelijken vagina put putten lekken duits Duits inmaken iedereen Iedereen medewerker trui gifmenger informatie praten voorlopig vijand sluiten gesloten nu omdat enkel enkele miljoen concurrentie gemeente gemeente- inlopen inrichten klein kleiner Kleiner betalen prikkelen prikkel voorschrift grondig meerwaarde contant inlichten dimlicht mieters timbre artikel beleid pinnen pin uitbreiden obscuur krekel miniatuur

Recente engelse Woorden:

but diphthong diphthongs bellylaughs waitress absence strike striking because assault deviant maid nurture neglect insist bright caper dwell matter heretic sigh sad dent harmless justify justification glaring contend deficiency deficiencies cause causing domestic deny denied manner decent misunderstand pass passing impatient hobo complete corporate strain behave insufficient fagot drake irregular assembly cobbler unlikely displeased abbreviation abbreviate inexperienced babble disgruntled absenteeism expand turnover duality canteen rash straightforward relay enclose enclosed improve forgery counterfeit misty sub subclass muddy muddiness mercy trend train training distinguish wretched dire undermentioned follow following obscure issue drift feedback Feedback file File stem stems present agree agreeable busy Busy bust woman defer compile unambiguous English bland embedded cover covered lunch reference derivative strand descend session buff elaborate nerve nerved permissive ornament aggregate turd concede enforce mere query aware awareness bang direction directions idiom interest interesting raise quite advance induce authenticity caretaker premise oppose bar bars detrimental loin intuitive arouse arousing consistency conspicuous defense defensive involve enhance pollutant tangible feasibility pastime concurrent door hence leniency tutor sit benign gamble gambler consistent coherent lever account Account adhesive kidney parity range generate startle startled fun stun marital shift gentle address addressing colour coloured pacify pacifier register arousal charitable chief chiefly well