Recente nederlandse Woorden:

plunderen holding theater bioscoop bui buien onderhoud onderhouden dwingen besturen sterrenbeeld issue vooral conditie dom DOM klantgericht voogd streven leuk ambulant wording ruimschoots spannen span verjaardag wandeltocht verzorgen verzorgd slentergang jongetje eender invalshoek besluiten besluit eerstdaags slaaptablet poep poepen direct directe shit vernissen noodlot oefening doorgaan gevolg rusthuis hamburger ingaan schminken schmink caravan aanhankelijk welterusten vreemd regen rijgen aantrekken hagelsteen hagelstenen nagaan schommelen schommel werven werf tronie veer veren schaduw schaduwen kamperen overdragen bereiken regelen regel sint betrokken betrekken terugvinden betrokkenheid overmannen beeldmerk behouden vloed vloeden getijde begeleiding vastberaden psycholoog bij kraakpand welwillend schoonmaken schoonmaak teint wiegelen sleur sleuren verwachten afvoeren afvoer afvaren factotum verpleegster grondstof broeierig warm warmen Warm bijlage Bijlage mikken mik houding dol dollen recycling strip strippen schriel beproeving afdeling borst mentor accuraat proef proeven best voelen kwezel maag-darmspecialist samenballen verstoring zintuig bevuilen lichamelijk blij wang verheugen verheugd benieuwd benieuwen fatsoenlijk aanvulling uiteindelijk oogarts aanmelden Aanmelden verklaren onrustig vooruitstrevend vooruitstreven recept som denkwijze perfect zaken zak kluis begrip akkoord brievenbus rammelen trouwhartig trouwhartigheid oprecht oprechtheid eerlijk eerlijkheid voortdurend voortduren rinkelen tactvol evenzo innerlijk onthutst tot ziens idee-fixe doei begroeting groeten groet confronteren nodig nadenken vrucht circa weliswaar ongeveer onbegrip prettig stam stammen tegenzin montage woest verwilderd verwilderen genodigden

Recente engelse Woorden:

emerald hold holding character crime Crime vault order sense sensing fault awkward expression achieve achievable grant elaborate feel sorrowful theatre theater careful custody bear bearing fertility orchard fierce judgement harm mind judge fox hoe pass mediate good well better soil regenerate regenerative outline lore valuable forky feeling debate capture allocate allocation aquire store stores joke regardless instruction needy neediness skill change changing reverence delay report inappropriate assess assessment sharp sharpen chagrin present destroy destroyer toil rule ruling acknowledge position Position rage apply issue axe increase rise rising grow estimate estimated understand understanding tenacity golem mindless moderate appearance objective object DOM affect affected vicious grind get direct chairwoman impersonate gruesome endeavour use separate ambulatory ambulant fan fans Friends swear swearing lucid lucidness consume word wording modest gain span skeleton bewildered definite beyond gesture story venture mean meant ambiguous finger disagreeable defecate even opposite élan clarify clarification practice leave proceed casual tense resolute keep aware awareness sensible government govern understandable brother bid caravan bloom blooming barricade barrier summary dissension destitute destitution inspect reassurance annex honey assertive assertiveness mislead misleading decent introduce sink counteract regret impossible resolution attain equality crave text-matter arrange suffer suffering believe depart departed lovely abolish tidy stick hear hearing