Recente nederlandse Woorden:

mul studie super passer familieband fundering verblijven verblijf leesbaar leesbaarheid gebruiken gebruik onderscheiding degelijk opleveren flatteren vertekenen vanuit stelsel summum tenzij congé discreet controleren dagen uitdagen vereffenen opnemen opgenomen vroeger vroeg loops loopsheid bijlage Bijlage giftig korting enthousiast ophalen lichtelijk ticket IRM aankomst prop proppen on-premises toelichting aanmelding uittreksel rekening hobby roepen lak roep laks klagen afschrift bezit bezitten hebben indienen lans gestreept afscherming bierviltje referentie referenties hiervan daarvan onderlegger omranding onderzetter benaderen schat schatje uitvinden handtekening vlinder dagvaarding bij waarschijnlijk gelijk gelijken inwisselbaar verbieden verboden betalingsmethode vatbaar trekking detachering arriveren tegel oorzaak verkiezen variantie kreukel of cursus lengen vervolledigen hondje opleiding kooiker benadrukken kennismaken divers aanraden code bont samenstellen samentellen samenstel wild vertonen ontlenen scriptie verlengen verlengd eigenschap scheppen schep thesis balk balken echt echter weerleggen doen lukken certificaat transparant benadering conciërge vluchtig betrokken betrekken mogelijkheid mogelijkheden hanteren toepassen bekijken toepasbaar hieronder overlopen overloop zwaailicht bedrijfsadministratie direct nauwkeurig keldergat grondsoort krassen kras overnemen commercial klei kleien toestemming achtereenvolgend opnoemen Mavo schatten voorstellen voorstel inhoud inhouden Inhoud ontstaan beitsen zolang summier Tsjechië verantwoorden jeugd wetenschappelijk support afschaffen beweren bijdrage waardevol schrikken schrik stellen stel gevoelig leveren lever plint stuk vermoeden inruilen rechtstreeks opnieuw man strategisch opvoeren rand randen doelgericht opvaren

Recente engelse Woorden:

super sup maintain maintained poor although insist discreet rebuke luxurious hostile lush outcome revive warfare whereby slight slightly new tentative on-premises premise highlight exploit reprieve antenna can increase testimonials repose attach attached tribe revoke report similar replenish linnen repeat repeated cable repay bundle bundles truthful wild renovate ramp notebook thesis discard rend name named leverage remove direct obtain commercial draw prepare preparing naughty fivefold reminder incompetence support strike pick shovel remedy man hum radiator epic drudgery recurring delay emphasise faith cherish hoe though through think thought relax according function functioning fresh sportsmanship relate disturb customization cover covering trainee land reimburse lot Lot rehearse excavate excavation pet petting fit remote hesitate distant suit suitable dissipate dissipation feasible decade regulate regulation occur obviosly leek update readily contain aspire regress array approach approachable alright dossier allright grow inquisitive remit dice marmelade regain tear tears conquer glad construct refresh refreshment mock must enhance sit refine refined supply supplies redundant redeem redeemable incentive recruit prevent record records accelerator bracket kink boast boasting resurgence remonstrate decrease decreased decline break hygiene weekend ease vanguard incorrect recommendable establish comprehend congestion premises enclose press treatment senseless recite burden void pathology raspberry commitment engagement receive received assemble assembled parallel discern