Recente nederlandse Woorden:

varen voeren voer jongen jong slecht dwangsom verplaatsing aanstalten frauduleus onrechtmatig schat schatje bewaren saldo verlangen gastheer dependance overwinning wegsturen volgen volgens rangschikken toelaten onderscheiden onderscheid paspoort doorjagen sociëteitsbestuur geboren benauwd benauwen zoon via verbieden manen verschillen zijde zij echtgenoot verontschuldigen verontschuldigend hyacint dagloner lichtzinnig sijpelen adres scheiden gescheiden alstublieft jeugdherberg alleen allee afzonderlijk tante tijdens hurk probleem inburgeren rukken ruk gamma sleur sleuren uitdagen uitdagend bezem bezemen lak laks opleiding maatschappij aankondigen vereren aanvrager dat DAT verplicht bijeenkomst binden bindend concentratie aantonen natuurlijk natuurlijkheid stage evalueren stageplaats tiener verbeteren tekortkoming overlijden specifiek bijeenbrengen bijeengebracht erkennen bezittingen schilderen stippen stip speelbal houding toestemming aansporen schilderij uitdrukkelijk klimmer campagne ongeveer aantrekking boterkoekje plukken pluk aspect toeroepen kant kanten inhoud inhouden Inhoud content toelaatbaar harmonieus helder ontvangen polijsten gepolijst context babbelen steur bobbel succesvol sfeer bijvak opdringerig aandringen voortplanting paren contrast kut omzet omzetten magazine vakmanschap ondertiteling rechtstreeks losbandig voorwaarde lerares pleister pleisteren akkoord steenpuist goed paprika beste beslissing oplossing proefkonijn misschien omvatten dokter dokters lichaamsverzorging tricot bezienswaardigheid meningsverschil onbeschrijflijk aap barrel slapen wisselkoers schoolvak subject vak missen mis zowel tot nagerecht dessert zelfstandig zenden e-mail E-mail annuleren Annuleren zelfvertrouwen resulteren schoon schoonheid ingrijpen echt echter rechtbank dobbelsteen middelmatig blij beschikking vooral

Recente engelse Woorden:

perform provide peck pecker passage fennel particular outflow origin opt host Host pelvis offend pant panting occur observe progression solution carpenter dismiss notify notification erase nice music partition behold most mostly enlighten enlightened clarity fraternity model modeling actual actually mobile Mobile innuendo via vicious hornet methodical unmarred challenge member thaw thawing review mean means match matching exclusive exclusively march March cervix upon manor represent conduct manage Manage delight delighted saturate maintain aid access lucrative whip estimate lovely compulsory undertake thrill regard regarding assess live subject sometimes stage good-bye light appropriate appropriateness enhance let legacy shop agree emulator leave left instead last would-be mate porter scent power rough roughly attribute benefit keep bellow reinforce side aspect companion fidelity regardless content Content invade to nitpick happen trash context pan intention grappling instrument terribly straw-paper bias gay agitate agitation contrast reveal industrious subtitle subtitles good idiosyncratic consistency great paprika discuss discussion fund resentment horizontal ability multiplexed hide height have spell attend barrel reason reasonable robust harvest targeting hammer miss missing groundplan teat grade armor deserve innate goal critical probability dowry Grail though plunge dye go Go case honor honorable glassy tusk defeat incline inclined armour get dale goggle differentiate differentiated protection fortify fortification