Recente nederlandse Woorden:

opvallen interessant overkant afbreken kitsch oefening room luguber gelijkspel gelijkspelen onvoorstelbaar verliezen markeren hersenen peer tonneau kap kappen p.e. verfilmen haastig balkon op voorraad zullen behouden veel velen aangeven aangegeven overeenkomen kwaliteit overeenkomend zaken zak willen wil dingen ding haast haasten meedenken afwezig afwezigheid ook kennis naast gooien gooi aarde kiplekker spin spinnen goed pasta overkoepelen gevaarlijk tuinman sporthal onlangs bereiken metselaar doel doelen ergernis bouwvakker belangrijk kinderspel arbeider klusjesman zager verlamd verlammen dweilen dweil notaris stofzuigen afwijking rolstoel ambtenaar impasse broeikasgas vak resumé afwijken apotheker converseren afstoffen verdedigen medewerker lucht luchten net mooi seconde fabrieksarbeider kilometerpaal kilometerpaaltjes weerwoord concreet kapper onderhandelen onderweg waren natuur soldaat gevangenisstraf remplaçant vrijbuiter werven werf passen passend speelveld secretaresse bord veld indrukwekkend mogelijk presteren schilderen schilder verenigingsleven minder minderen vernemen postbode gaan tandarts zeggen verdelen verdeeld stichting verkoopster systeem del hard harden geheel volstrekt heel helen ober CRM kijken kijk helemaal verdwalen verdwaald duizelig ze oplossen realiseren fotograaf tong koker schromelijk verpleegster behoeve steekwoord vervolgens tegengaan leuteren uitgaan voldoen muzikaal vat enorm kruidenier keurslijf schoenmaker dringend dringen blijken blijk kleermaker kok vragen vraag fris FRIS akkoord chef fulmineren stream kiften terzake excessief delta klimaat rennen ren dokter dokteren omcirkelen chauffeur achteruitgaan drinken achteruit aangaan breuk

Recente engelse Woorden:

client bugger destroy slaughter nose flood hurricane glint rise unique ascend polish Polish estuary estuaries deliberate deliberately faithful faithfully desert bereavement transfer which galleon explicit brag site secluded seclude lake variance former sublet intricacy toll tolling tangent agile bargain livestock glacier impasse resume Resume summit peak abundant multitude hemisphere overcome volatile ridge rubbish muck foot constituency inhibition fuel colander sophisticated antiquity suffocate allow Allow uninviting formation intrepid uninvited grace mile-stone stream jar brook delta qualify gorge ambiguous encircle outlandish mouth regard regarding latter omission seeming tributary unload unloaded source cheap bruise gulf team-mate ton era equity bay cove calculate compulsory annotate annotation domestic venture brat narcissistic delight delighted sphere carriage interior cheesy cube rule ruler stem cone preferably thread release concrete roast diminish dependable basket numb number peaceful kindergarten dapper extensive peninsula hoax lack lacking echo ECHO neat neatness apology breadth curve curved mention mentioned operator cape cliff however annex shore create exile coast distort distorted relevant grant prey pronoun converse tail modest thrust link potentate consider note appeal locus eyesight probe admonish hear hearing entrap concert barn refund imitate prompt accidental clause clamp receive received mobilisation harass harassment gateway conceive town scout solubility carnation leech geyser geysers commodity commodities