Recente nederlandse Woorden:

bakker maken gemaakt uithalen rondvliegen appel appèl wijken wijk frequentie horlogebandje stadspark bijgevolg woonwijk omgeving inleiding prevelen voorspellen voorspel bandje plattegrond plattegronden bushalte verkoper souffleren later gen studeren aanbieding willen wilde aanbiedingsprijs logistiek overtuigingskracht verdienen perk resultaatgericht zwembad schepping bedrijfspresentatie fiche nieuws enkel enkele groeien groei oppikken omdat eten interesseren gezellig stroom stromen persoonlijk persoonlijkheid grof kerk functie achter achterste sporter jij bioscoop golf golven ridder ridderen geen bocht bochten golfbeweging media communicatief gevolg effect discotheek oorzaak uitdrukking voorbeeld wielrenner bevallen commentaar begrip beperken kapsalon heuvel bewaren kapper neuken gigantisch homogeen potlood goudkleurig paraplu ontstaan grootmoeder muur mening ijverig excentriciteit woordenschat goud Goud vergelijken aantal werken werk moeten detail verstaanbaar vacature fonkelen sport envelop afgelopen aflopen spelen spel rekenen plaats plaatsen plaat team Team imperatief vooruitgang naar ontwikkeling waterdicht over build uitwerking weer weren ontslag ontslaan helaas geweldig onderneming respectvol olieverf lijken beste lijk best bedrijf bedrijven Bedrijf worden burger burgers DVR spannend spannen vies taal behalve straf leiden geleiden geleid gaan klein typisch milieu milieu- groot plannen plan schilderij aanhangers bereiken tussen zoals voorgaande dat DAT mijlpaal afspraak wereld elkaar aankomen komaan en EN opheffen ophef dakkapel warenhuis verbeteren atheneum straffen toevoegen Toevoegen overtuiging bevingerd leuk uit uiten reisagentschap

Recente engelse Woorden:

gratitude rifle contemplate among skill skilled smirk convenience fateful corporate chafe vertebra vertebrae conclusion course progress embody hoard hoarder plumed concurrently suffice lizard hijack hijacking charm charmer source phrase effect ubiquitous quirk conscious consciousness hammock provide swell tremendous aware awareness stain staining impermeable wither withered spiteful envelop imperative contribute place briefcase evolvement current build melt engage engaged good well best circulation circulate pit giddiness cyclist settlement faulty appropriate unravel unravelled defect defective surf indispensable skate imply obtain physical predator spell spelling capability courageous distinguish distinguished fate van VAN abdomen main elaborate discharge foreign treat inquiry alloy subject exchange contemporary estimate estimated present present! doctrine assess legitimacy trend dub attribute either disconnect averse understand understanding sustainability oppress oppressive furthermore account Account glaring test stage constraint acquire plausible cartilage darn darned reason reasonable tedious assembly tempo grind liability contributor fatigue persist cage validate initiate disturbance disturbances converse pen nitrate precise precision determination title support property properties shortcut take taken acquiring slope slop sloping predestination coordinate admission ingot across decompose effort defense vulnerable fornication trigger ability gutter unresolved life distinct quiet contraction contractions ordain nowadays glorify weld welds live forfeit forfeited jugular solve slow-down reasonably gut guts be junction Junction disarm thorax perpetuate