Recente nederlandse Woorden:

lekker ergonomisch richten gericht klaarstaan range consequentie veelvuldig weerkeren wederkeren wederkerend euvel onderpand waarborgen waarborg Nederland Nederlands versus vroeger vroeg wachtwoord vragen Nederlandse shit stadhuis ovenvast rotjoch teisteren prestige rolpens rad classificatie goedemorgen anjer anemoon de verzadigd verzadigen biscuit voltmeter tellen tel seks seksen hazelaar raaf cesuur gastenboek benedenverdieping poep poepje aanzetten aanzet leraar rechterlijk verwant kippenmest aansprakelijk aansprakelijkheid rietdekker winstuitkering schade bijeenkomen luchtalarm wijzen gewezen vorst vorsen bestanden recensie letterlijk sputum noodrem diender smeris schuilhoek verpesten luchthaven gek hoog groot grootst goed beroemd beroemen bekend bekennen politieagent onregelmatig invrijheidstelling maaien moeizaam spits smal lokalisatie banaan gezamenlijk geleidelijk uitdrukken man kleur kleuren trappelen cape capes toewijzen held toezeggen al spullenbaas inspraak intrappen chatroom vloeistof woonplaats passé plein gezicht doolhof steenpuist grijpen averij concluderen gieten slot proficiat relativeren hoeslaken genieten rest resten vergankelijk vergankelijkheid gaan aanpassing neerzetten eten kriel onhandig schijnen schijn verschrikken verschrikt idioot kruiden kruid opzetten opgezet Roemeens glitter glittertje dominee brievenbesteller trauma notulen grondgebied grondgebieden speling bult samenvoeging adres statement afnemen eigennaam verbazen verbaasd sinaasappel direct voldoen samen zeetong bereid bereiden kroepoek besteden erfgoed slaap lekker lieverd willen wil vertrouwen vertrouwd veld ontspannen aantrekkelijk groentesoep bouwkundig PIC rationaliseren spelling voorbeeldig rekenen uitvoering uitleggen billijk billijken levensgenieter residu grondverf grondverven

Recente engelse Woorden:

target real really poem spin fluctuate fluctuation indicate remark remarkable oblivious retract think thought come intake reveal joint year occupancy obvious obviously la dung greet range girl radish steal rescind disadvantage brand kite chart mole lesson jacket chick chicken dachshund chill chilling versus examination face bag bagged convulse convulsion fierce prepare Prepare shed swell Dominica support sneak list listen follow Sex feminine compliment Hindu intrinsic prestige have abnegate hacienda classify understand why character brain-exercise rank ranking consideration considerate beg begging fluffy football baron power may process processed adapt adaptive apply applied method expatiate language command coo binder force neglect fundamental fuss amazing amaze marijuana snot wall bread British lupin art sing-kwa pursue muse etiquette congratulate congratulation employ windfall fluent proprietor biscuit elude voltmeter lion mannerly mannerliness train-oil maniac studious studiousness summary memorabilia grass-plot embroidery escapism memorability RGB supper nuance tariff tariffs bi-annual honor glorify birthday void die spot subject subjects plaza mist redeem secretariat pitch manger tar brother brothers interpreter movement success bra BTS near pare blend pee hinder thwart sable aggressive conduct conductive scant cottage metro hey soot fair fairness equity perfect incredulity recruit recruitment esplanade Spain take taken Taken journey compute fix fixer land Åland assess assessment spectre