Recente nederlandse Woorden:

omgaan vijandig zorgvuldig bijzonder ondervinden lunch lunchen relativeren haar mekkeren negatief pauze forum zijn was wassen WAS bedankt bedanken koffie blond muziekgezelschappen overeenkomen zeker zekeren betrokken betrekken waardoor hevig vanaf toegang beker samenwerking vrijdag meerdere elimineren donderdag vooroordeel afstemmen welbekend licentiehouder draad afstemming haren maar huishoudelijk inwerken huidig curator boeket sniffelen volgen volgens vernieuwen gebeurtenis gebeurtenissen bewaarbaarheid vanzelfsprekend succes manier manieren verhinderen lang langer levendig verder opdrachtgever dragen richten gericht eisen eis bewust specifiek afkorten ontvangen zorgen zorg onbewust meten mat uitgegeven matten uitgaven post posten POST zenuwtrekking ommekeer belangrijk instoppen abonnement winnen samenraapsel werkloos stoppen stop Stoppen voetbal krijgen verwittigen smeken examen huisstijl waren waar openhaard immers spiering lawaai onderbouwen onderbouw lade programmatuur opdrijven kinderkamp onafhankelijk wet wetten erfelijk beïnvloedbaar aanspreken vanwege toestemming glinsteren glinsterend ouder ouderen telefoonnummer zien kolf zekering gebruiken gebruik niveau vrijblijvend opschrijven aanhalingsteken noodzaak noodzaken opwelling middag loot wijzigen uiterlijk benauwd benauwdheid mogelijk mogelijkheid snel snelheid dominant roepen roep dringend dringen verdampen complet scherf snellen patroon netelroos eten overhaast overhaasten huiduitslag kalender voorkomen verzoeken verbod diarree bannen ban verkoopster constipatie lamel deserialisatie ophangen hangop verkoper maagklacht streven kerststal bloeddruk verdomme wrijving havo rommelig oproepen beschadigen doeleinde verhaal verhalen maat speerwerpen opmerking keuken namelijk bedrijf bedrijven

Recente engelse Woorden:

ascribe attach attachment Attachment resent invest investing condom forum simplify provocative also measurement measurements render backlog provide sense sensing receive received curator important veneration decathlon obstruct archery fair fairly deliberate deliberately objective grasp mat stretch stretcher representation posy order acute staple wear speed elucidate beam beaming wet include attribute my teach rudder accuse accused announce announced revenue pedlar glance sugar palm-oil fat FAT afterwards skill skills site iron ban device mare religious surgery identify ambition dive friction gore calcium confirmation volatile heal health suit pheasant process Process treacle-waffle turn turning magpie kern item items norm direction BounceKeys adhere angle bearing negociate vignette furthermore default ligament bet add Add trickery trademark EP contemporary chant chanter organisation anxiety biscuit breadwinner transcript region fast-growing antagonistic contain keel misogyny will-power sniffle match handover width condone elaborate socket wonder restrict restricting penchant proceed void digression handle random handling appreciate ample inconceivable insomnia PAD nut poke disappear inspect difficult persistent ground grounded adversary essay impute blog Blog bog light decide decided strong who sustain maintain interrogate groom fornication brand henceforth achieve achieved harass harassment scream screaming whether via additive over moderate moderately squat drag potential sweetheart catastrophic factor discreet shoot calibrate shot diaeresis unjustifiable practitioner week