Recente nederlandse Woorden:

lomp voorraad apart passende fitting traject ritme hovenier binnenkort tewerkstellen ergonomisch refter bijbehorend voelen overleden overledene locatie invullen verkoopleider uiteenvallen kleven buiten buit Buiten wensen wens overwegen overweg sterkte sterken voorstellen voorstel eeuw tijdperk credit bezoeken bezoek duurzaam duurzaamheid allemaal tegoedbon sturen stuur tegoed bode kade ruiken rok roken stil stillen Stil hedendaags aannemen afwezig Afwezig knelpunt ervaring bedreiging scene scène beleving uitdrukken vissershaven gewelddadig fameus bouwen bouw wijzer werkzaamheden werkzaamheid toezicht notulist subsidie herkennen knuffelbeest verlengen verlengd dringend dringen optellen opvoering bekentenis performance eisen eis negen nijgen opvangen detail babybox voorzichtigheidshalve pion skiën slager betrokken betrokkenheid knallen volledig functioneringsgesprek alhoewel groep verdikken aangeven letsel na n/a krijgen bedragen opbrengst hard harden onbekwaam eenmalig stevig service kinderbed zwelling declineren box drogisterij beschermen schrikken schrik stampen duplicaat wasmachine foutief vuistslag vuistslagen dat gaar elkaar orderbevestiging heftig ANA over kapstok kapstokken aangaan aangaande twee voornamelijk overmorgen afnemen huiverig boerenkool aanpassen misnoegd verminderen bezorgen verzenden in overleg opschuiven vergelijkbaar welgemanierd carnaval ontstemd ontstemmen uniek hittebestendig courant vrijgevig kantoor bestendig bestendigen onmiddellijk vitaal contingent formaat verleidelijk welzijn betrouwbaar verarming eergisteren vat samenhang hiernaast uitkomst macht opruimen conservatorium Salsa kuisen kuis aanhaken n.v.t. vastberaden stoer smaakvol arm omvatten andijvie opvolgen afkorting tenzij boter letter stroomlijnen stroomlijn

Recente engelse Woorden:

camper naughty annotate annotation reference blue fit fitting recognition wonderful checkout birthday sweep sweeping then soothe poop spouse applicant credit not NOT fabric fill trait existance casket true operate operation entrance dispose disposed experience endurance build say visible discomfort doubt temptress pernicious performance auntie need surprise exhaust exhaustive block-calendar pending Pending spend cameo order box hunk ugly plain sell decrease accuracy continue preside enthusiasm aim hesitant lean restaurant triumphator almost reduce therefore hence exceed disappear disappearing depth idiot well-being heal health virgin environmental online Online failure turd accelerate confident celebrity deteriorate deterioration awe oasis capture expand arm caprice gum under letter e-mail email gas extremely worthwile damage damaging suffrage leak half-monthly darling big ridge connector Connector astonish astonished pauper create creative be kick change changing rapid beer rapidly godsend mansion as AS ampere door courage act ACT wet disagreement account accounting disagree forecast bad pool worst tear enterprising perception kind firmware art arts canon converge scary prop props bracelet orthography devolution establish kern good apparatus language propel numb number subsequent turnover support supported café rodent grand mention seaport service compass step steps reconciliation nap NAP conduct prevail freedom-loving crush crushed legislation expansion expanse authorship montage laptop enrich enrichment chinking car-mechanic