Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor tonen in het Nederlands

tonen:

tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)

 1. tonen
  tonen; tentoonstellen; uitstallen; etaleren
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • uitstallen werkwoord (stal uit, stalt uit, stalde uit, stalden uit, uitgestald)
  • etaleren werkwoord (etaleer, etaleert, etaleerde, etaleerden, geëtaleerd)
 2. tonen
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 3. tonen
  tonen; voorleggen; presenteren; laten zien; offreren; aanbieden
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • voorleggen werkwoord (leg voor, legt voor, legde voor, legden voor, voorgelegd)
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • offreren werkwoord (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
 4. tonen
  vertonen; tonen; exposeren; tentoonstellen; voor ogen brengen
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • voor ogen brengen werkwoord
 5. tonen
  presenteren; laten zien; tonen; vertonen
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
 6. tonen
  – het laten zien 1
  tonen
  – het laten zien 1
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
   • hij toonde mij zijn nieuwe computer1

Conjugations for tonen:

o.t.t.
 1. toon
 2. toont
 3. toont
 4. tonen
 5. tonen
 6. tonen
o.v.t.
 1. toonde
 2. toonde
 3. toonde
 4. toonden
 5. toonden
 6. toonden
v.t.t.
 1. heb getoond
 2. hebt getoond
 3. heeft getoond
 4. hebben getoond
 5. hebben getoond
 6. hebben getoond
v.v.t.
 1. had getoond
 2. had getoond
 3. had getoond
 4. hadden getoond
 5. hadden getoond
 6. hadden getoond
o.t.t.t.
 1. zal tonen
 2. zult tonen
 3. zal tonen
 4. zullen tonen
 5. zullen tonen
 6. zullen tonen
o.v.t.t.
 1. zou tonen
 2. zou tonen
 3. zou tonen
 4. zouden tonen
 5. zouden tonen
 6. zouden tonen
en verder
 1. ben getoond
 2. bent getoond
 3. is getoond
 4. zijn getoond
 5. zijn getoond
 6. zijn getoond
diversen
 1. toon!
 2. toont!
 3. getoond
 4. tonend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

tonen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het tonen
  het tonen; voordoen
  • tonen [het ~] zelfstandig naamwoord
  • voordoen [znw.] zelfstandig naamwoord

Verwante woorden van "tonen":


Antoniemen van "tonen":


Verwante definities voor "tonen":

 1. het laten zien1
  • hij toonde mij zijn nieuwe computer1

ton:

ton [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de ton
  de vat; de barrel; de ton; het fust; de bak; de emmer; de pot; de teil; de kuip
  • vat [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • barrel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • ton [de ~] zelfstandig naamwoord
  • fust [het ~] zelfstandig naamwoord
  • bak [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • emmer [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • pot [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • teil [de ~] zelfstandig naamwoord
  • kuip [de ~] zelfstandig naamwoord
 2. de ton
  – duizend kilo 1
  de ton
  – duizend kilo 1
  • ton [de ~] zelfstandig naamwoord
   • de auto weegt meer dan een ton1
 3. de ton
  – honderdduizend gulden 1
  de ton
  – honderdduizend gulden 1
  • ton [de ~] zelfstandig naamwoord
   • dat huis kost meer dan een ton1
 4. de ton
  – vat dat in het midden wijder is dan aan de onder- en bovenkant 1
  de ton
  – vat dat in het midden wijder is dan aan de onder- en bovenkant 1
  • ton [de ~] zelfstandig naamwoord
   • het water van het dak loopt in de regenton1

Verwante woorden van "ton":


Verwante definities voor "ton":

 1. duizend kilo1
  • de auto weegt meer dan een ton1
 2. honderdduizend gulden1
  • dat huis kost meer dan een ton1
 3. vat dat in het midden wijder is dan aan de onder- en bovenkant1
  • het water van het dak loopt in de regenton1

Verwante synoniemen voor tonen