Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor vastmaken in het Nederlands

vastmaken:

vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)

 1. vastmaken
  vastmaken; aan elkaar bevestigen
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • aan elkaar bevestigen werkwoord (bevestig aan elkaar, bevestigt aan elkaar, bevestigde aan elkaar, bevestigden aan elkaar, aan elkaar bevestigd)
 2. vastmaken
  vastleggen; bevestigen; vastmaken; verzekeren; verbinden; vastzetten; vastbinden
  • vastleggen werkwoord (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • verzekeren werkwoord (verzeker, verzekert, verzekerde, verzekerden, verzekerd)
  • verbinden werkwoord (verbind, verbindt, verbond, verbonden, verbonden)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
 3. vastmaken
  binden; knevelen; vastbinden; strikken; vastmaken; knopen
  • binden werkwoord (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)
  • knevelen werkwoord (knevel, knevelt, knevelde, knevelden, gekneveld)
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
  • strikken werkwoord (strik, strikt, strikte, strikten, gestrikt)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • knopen werkwoord (knoop, knoopt, knoopte, knoopten, geknoopt)
 4. vastmaken
  bevestigen; ergens aan bevestigen; vastzetten; vastmaken
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
 5. vastmaken
  aanleggen; aanmeren; vastleggen; vastbinden; meren; vastmaken; vastmeren; afmeren
  • aanleggen werkwoord (leg aan, legt aan, legde aan, legden aan, aangelegd)
  • aanmeren werkwoord
  • vastleggen werkwoord (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
  • meren werkwoord (meer, meert, meerde, meerden, gemeerd)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • vastmeren werkwoord (meer vast, meert vast, meerde vast, meerden vast, vastgemeerd)
  • afmeren werkwoord (meer af, meert af, meerde af, meerden af, afgemeerd)
 6. vastmaken
  vastmaken
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)

Conjugations for vastmaken:

o.t.t.
 1. maak vast
 2. maakt vast
 3. maakt vast
 4. maken vast
 5. maken vast
 6. maken vast
o.v.t.
 1. maakte vast
 2. maakte vast
 3. maakte vast
 4. maakten vast
 5. maakten vast
 6. maakten vast
v.t.t.
 1. heb vastgemaakt
 2. hebt vastgemaakt
 3. heeft vastgemaakt
 4. hebben vastgemaakt
 5. hebben vastgemaakt
 6. hebben vastgemaakt
v.v.t.
 1. had vastgemaakt
 2. had vastgemaakt
 3. had vastgemaakt
 4. hadden vastgemaakt
 5. hadden vastgemaakt
 6. hadden vastgemaakt
o.t.t.t.
 1. zal vastmaken
 2. zult vastmaken
 3. zal vastmaken
 4. zullen vastmaken
 5. zullen vastmaken
 6. zullen vastmaken
o.v.t.t.
 1. zou vastmaken
 2. zou vastmaken
 3. zou vastmaken
 4. zouden vastmaken
 5. zouden vastmaken
 6. zouden vastmaken
en verder
 1. ben vastgemaakt
 2. bent vastgemaakt
 3. is vastgemaakt
 4. zijn vastgemaakt
 5. zijn vastgemaakt
 6. zijn vastgemaakt
diversen
 1. maak vast!
 2. maakt vast!
 3. vastgemaakt
 4. vastmakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vastmaken [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. vastmaken
  vastmaken; de bevestiging

Verwante synoniemen voor vastmaken