Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor verduidelijken in het Nederlands

verduidelijken:

verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)

 1. verduidelijken
  verduidelijken; nader verklaren; toelichten; uiteenzetten; uitleggen
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • nader verklaren werkwoord (verklaar nader, verklaart nader, verklaarde nader, verklaarden nader, nader verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • uiteenzetten werkwoord (zet uiteen, zette uiteen, zetten uiteen, uiteengezet)
  • uitleggen werkwoord (leg uit, legt uit, legde uit, legden uit, uitgelegd)
 2. verduidelijken
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen werkwoord (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen werkwoord (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten werkwoord (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren werkwoord (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren werkwoord (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)
 3. verduidelijken
  uitleggen; verduidelijken; uiteenzetten; ontvouwen
  • uitleggen werkwoord (leg uit, legt uit, legde uit, legden uit, uitgelegd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • uiteenzetten werkwoord (zet uiteen, zette uiteen, zetten uiteen, uiteengezet)
  • ontvouwen werkwoord (ontvouw, ontvouwt, ontvouwde, ontvouwden, ontvouwd)

Conjugations for verduidelijken:

o.t.t.
 1. verduidelijk
 2. verduidelijkt
 3. verduidelijkt
 4. verduidelijken
 5. verduidelijken
 6. verduidelijken
o.v.t.
 1. verduidelijkte
 2. verduidelijkte
 3. verduidelijkte
 4. verduidelijkten
 5. verduidelijkten
 6. verduidelijkten
v.t.t.
 1. heb verduidelijkt
 2. hebt verduidelijkt
 3. heeft verduidelijkt
 4. hebben verduidelijkt
 5. hebben verduidelijkt
 6. hebben verduidelijkt
v.v.t.
 1. had verduidelijkt
 2. had verduidelijkt
 3. had verduidelijkt
 4. hadden verduidelijkt
 5. hadden verduidelijkt
 6. hadden verduidelijkt
o.t.t.t.
 1. zal verduidelijken
 2. zult verduidelijken
 3. zal verduidelijken
 4. zullen verduidelijken
 5. zullen verduidelijken
 6. zullen verduidelijken
o.v.t.t.
 1. zou verduidelijken
 2. zou verduidelijken
 3. zou verduidelijken
 4. zouden verduidelijken
 5. zouden verduidelijken
 6. zouden verduidelijken
diversen
 1. verduidelijk!
 2. verduidelijkt!
 3. verduidelijkt
 4. verduidelijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze