Recente nederlandse Woorden:

dienstbaar dienstbaarheid knechtschap crêpe kunststof onderzoek onderzoeken langzaam saai gelijkaardig omstandigheden omstandigheid slinger slingeren lawaai verlichting vooral overvloedig verrichting profiel Profiel rubber ballet balletje draad draadje goedenavond me aanstellen hoog stellen stelt overkomen linguïstiek persoonlijk persoonlijkheid ondergaan huurder nicht opmars alvast respectievelijk oplossen overeenkomen gelukkig uitlevering onthouden tegelijkertijd goudeerlijk zenuwachtig moeten heuristiek daarom vliegen hoogteverschil tijdloos tevoren vreselijk muur zaken zak bewerkstelligen rijden staan voordat monotoon stappen bedenken medezeggenschap bereiken contact verwijsbrief via opstellen opstel spraakwaterval verwachten kader vasthouden wisselkoers levering terugzien belofte veel velen dingen ding beloven oppervlakkig bal balen haast haasten oplappen laptop etmaal flauw mooi eenmalig opvallen humor kanker kankeren schat schatje uitvinding kit kitten ondersteuning bestellen juist jong jongen beer altijd ongegrond stamppot van VAN veroorzaken lijken lijk bedanken willen wil betaling actie losmaken inhoudelijk dansen dans pepermunt speculant biotoop schilderachtig verbaasd verbaasdheid aantal hierdoor mager ontbijt ontbijten columnist opbouwen praktisch vaststellen nacht monteur nagaan toestel toestellen meer meren Meer aanmaken aanmaak buffet uitvoerbaar wat neef bulderen zielig leveren kut onweer regen rijgen verrijking merel schroom schromen sex-appeal kunnen identificeren betrokken betrekken vanzelfsprekend ruimte algemeen Algemeen bruidsdagen ervaren nuttig nuttigen waaien verkrijgen kandidaat volgen volgens enz nodig manier gangbaar kinderbed buitenbeentje mulheid wieg wiegen vinden ver

Recente zweedse Woorden:

tätt frukta kvitto inflyttat år mana månad och andrahand A å ä tillfredsställa son djup undersöka episk slingornamentering omsorgsfullt knaprig lagun hopas skitstövel finaste gips värma betalning grattis panga utsåls nog resfeber hål häl HAL ale ALE kommun domedag hem Hem meeting nyhet studsa begrava långvarig rinna styrketår motsats skeppsbesättning locka lockar kvittra kvittrande välkommen grunda sentimentalitet skrika ständigt prompt ganska snabba nu härligt rang raring trubbig kran offer karmin förövra riktigt litet strulig stava rekviem morsyster ordningsvakt pilot markatta känna utgången vardagsrum VARDAGSRUM annons list sol söl mani fusk Montenegro tik allvarsam flickvän supplementera hjort chans middag hej skida hala hälar stänga stång Stäng krum drottning kunglig kungliga sevärdhet sevärdheter kring käring kajplatser brygga tillgänglig skärgård hake ö oår återställa Återställ precis preciös bagagemärke säker saker antal orka öka ökas rubrik smula öga äga heja bro hedbuske ullsax herr isbjörn notesbok hemmansägare uppskrivningsbok slott slött knacka borg tretal ljuv fientlig affärsanteckning brev påstötning snickarlärling minne påminnelse lärling eftermaning ljumske söka sökande stege beskrivning vis strunta arbetstillstånd utan tungt kongratulationer gul bekräfta varelse serverdel morfar flyktigt PM bära bär bar bår kandera glänsa glans kryssfaner läsa låsa återhållsamhet kåk Sök fatta shag tak kär kår svängigt busig tonsäkerhet