Recente nederlandse Woorden:

insmeren knagen knaagdier waardering trimmen omdat koffiemachine afzender divers zachtaardig bereiden badkamer ruw bibberen discipline leguaan erkennen waarderen opvragen nastreven claim uitkijken uitvoeren uitvaren schuur schuren klank waterpistool aangenaam zielenpiet nodig traceren waren waar uitproberen pot poten poëten mierenneuker zijn aanduiden verduidelijken flets auto auto's aanvullen parkeerplaats vermommen route dus moeder verbazing beest beesten voorstellen voorstel koud status omhullen vee trechter Trechter Metal vrucht hop hoppen zwerver wicht toevoegen Toevoegen deal ontfermen narcose bellen fruit fruiten belt mes boenen spandoek daarbij heuvel camping rijmen rijm tonen ton show berg bergen daarentegen lang langer commune neus neuzen community eigenaardig sidderen werken bevallen teisteren indelen ondernemer kwel kwelen argeloos ontwikkelen ontwikkeld voorbeeld steiger steigeren aanstellerig vervelend vervelen strijken slijmen slijm etter etteren zeer wankelen wankel veel velen buitengewoon effen effenen doel doelen ondergaan goal minder minderen uitdaging vatbaar sieraad vue inslag toegang percentage snuiter teneergeslagen umlaut geslachtsgemeenschap bijdrage voordeel schoonzoon daarna rover woest hernia variatie opdringen tegenhanger functie hulp soepel mededeling mededelingen norm pan PAN onderdeel onderdelen helpen help Help ongeduld morgen gissen gisten voortvarend baai behoorlijk tempo weldoordacht lier inham conclusie n.v.t. zoom zomen bovendien delen del vergemakkelijken tarwe songtekst kennismaken lasser geheel kennismaking boeien boeiend weduwe brigade aanzienlijk uitdagen uitdagend

Recente zweedse Woorden:

bräcka bråck vakt bastard ytterst knekt belopp skicka hitta avbryta Avbryt avbeställa spädbarn barn infordra vuxen bo boende hänglås camping tält morsan föreställa vämjelse varmed uppkastning figurer varefter likaledes framkörning domkyrka skitstövel mål mal MAL besinna fåfäng kampanjkod berusa kärlek tröskel bär befattningshavare eftermiddag vakthus däröver vaktmästare vederbörande kommendant lura lurat vers instämma undgå varav avfärda foster framföda framföra tillstå namnteckning tuppa glåpord kverulant skruvtving ja läskigt städmani avi AVI furuträd ekologiskt likmätigt oväntat vilseleda rykte avtryck lyda trovärdig punktlig substitut säkerhetsåtgärd skäl skål Skål skal oxfilé jag fastighet krona kröna pajdeg rasa rasande avslöja födelsedag disk ägare som söm mandarin instruction uppfärt uppfart behålla behåll såser ära åra ara nyck tik val pizza brutet kul mun ute spelrum be bedja bad tillgång gammal norra konstlad konst tillföra förakta spegla passa passande opassande rutschbana oföretagsam företagsam karmstol olämplig heja akta äkta uppretad tillräckligt beskedlig hetsig beteende beteendevetenskap blygsam råda svänga hejda näve bidraga bidra dunka framkalla lagom lugn prydlig boka böka oärlig påstå pasta systrar ärlig årlig desperat naturlig IN cape ödmjuk tömning uppfatta avsiktligt träffa träffas task upphöra tillfoga bläddra fladdra oegoistisk bejaka hjälpligt CR begåvning förstöra förstörd knäcka knäckt anklaga pondus kollega punka flyttblock bota såld ordning avtal