Recente nederlandse Woorden:

regen rijgen aantrekken hagelsteen hagelstenen aanhankelijk nagaan schommelen schommel werven werf tronie veer veren schaduw schaduwen kamperen overdragen bereiken regelen regel sint betrokken betrekken terugvinden betrokkenheid issue overmannen beeldmerk behouden vloed vloeden getijde begeleiding vastberaden psycholoog bij kraakpand welwillend schoonmaken schoonmaak teint wiegelen sleur sleuren verwachten afvoeren afvoer afvaren factotum verpleegster grondstof broeierig warm warmen Warm bijlage Bijlage mikken mik houding dol dollen recycling strip strippen schriel beproeving afdeling borst mentor accuraat proef proeven best voelen kwezel maag-darmspecialist samenballen verstoring zintuig bevuilen lichamelijk blij wang verheugen verheugd benieuwd benieuwen fatsoenlijk aanvulling uiteindelijk oogarts aanmelden Aanmelden verklaren onrustig vooruitstrevend vooruitstreven recept som denkwijze perfect zaken zak kluis begrip akkoord brievenbus rammelen trouwhartig trouwhartigheid oprecht oprechtheid eerlijk eerlijkheid voortdurend voortduren rinkelen tactvol evenzo innerlijk onthutst tot ziens idee-fixe doei holding begroeting groeten groet confronteren nodig nadenken vrucht circa weliswaar ongeveer onbegrip prettig stam stammen tegenzin montage woest verwilderd verwilderen genodigden feestdag tekenen onvermijdelijk nu uitspatten verslag schuiven overigens opheldering wal wals walsen onheilspellend dreigen dreigend sabel paraplu deeg degen ontvangen evengoed klasse vertalen onvermogen snorkelen snorkel leven benoemen benemen bestempelen bevestigen matigen gematigd per exterieur leerling handdoek ontspannen morgen doel bovendien doelen doel- welterusten zee beogen zinnen zonnen zon zo'n filmster zuid zuiden

Recente zweedse Woorden: