Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ta (Zweeds) in het Engels

ta:

ta werkwoord (tar, tog, tagit)

 1. ta
  to take
  • take werkwoord (takes, took, taking)
 2. ta ()
  to get
  • get werkwoord (gets, got, getting)
 3. ta (välja; föredra; ta ut)
  to choose; to select; to sort out; to pick out; to single out; to prefer; to pick
  • choose werkwoord (chooses, chose, choosing)
  • select werkwoord (selects, selected, selecting)
  • sort out werkwoord (sorts out, sorted out, sorting out)
  • pick out werkwoord (picks out, picked out, picking out)
  • single out werkwoord (singles out, singled out, singling out)
  • prefer werkwoord (prefers, preferred, preferring)
  • pick werkwoord (picks, picked, picking)
 4. ta (stå ut med; acceptera; tåla; underkasta sig)
  to submit to; to put up with
  • submit to werkwoord (submits to, submitted to, submitting to)
  • put up with werkwoord (puts up with, put up with, putting up with)
 5. ta (fånga; greppa)
  to grab; to clamp; to grasp; to take hold of; to clasp; to catch; to seize; to grip
  • grab werkwoord (grabs, grabbed, grabbing)
  • clamp werkwoord (clamps, clamped, clamping)
  • grasp werkwoord (grasps, grasped, grasping)
  • take hold of werkwoord (takes hold of, took hold of, taking hold of)
  • clasp werkwoord (clasps, clasped, clasping)
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • grip werkwoord (grips, gripped, gripping)

Conjugations for ta:

presens
 1. tar
 2. tar
 3. tar
 4. tar
 5. tar
 6. tar
imperfekt
 1. tog
 2. tog
 3. tog
 4. tog
 5. tog
 6. tog
framtid 1
 1. kommer att ta
 2. kommer att ta
 3. kommer att ta
 4. kommer att ta
 5. kommer att ta
 6. kommer att ta
framtid 2
 1. skall ta
 2. skall ta
 3. skall ta
 4. skall ta
 5. skall ta
 6. skall ta
conditional
 1. skulle ta
 2. skulle ta
 3. skulle ta
 4. skulle ta
 5. skulle ta
 6. skulle ta
perfekt particip
 1. har tagit
 2. har tagit
 3. har tagit
 4. har tagit
 5. har tagit
 6. har tagit
imperfekt particip
 1. hade tagit
 2. hade tagit
 3. hade tagit
 4. hade tagit
 5. hade tagit
 6. hade tagit
blandad
 1. ta!
 2. ta!
 3. tagande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ta:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
catch bult; byte; fångst; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
clamp klämma; krampa; skruvtving
clasp knäppe; lås; regel; spänne
grab anhållning; arrestering; fångstarm; gripare; gripning; gripskopa; tentakel
grasp begriplig; förstående
grip fast tag; fattning; grepp; handtag
pick hacka; spetshacka; urval; val
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
catch fånga; greppa; ta charmera; dupera; ertappa; fatta; fatta tag i; finna; ; fånga; förtrolla; gripa; gripa tag i; jaga; knycka bort; skaffa sig; ta fast; ta ifrån; ta tag i
choose föredra; ta; ta ut; välja föredra; plocka ut; välja
clamp fånga; greppa; ta handboja; hålla fast sig; kedja fast; klampa sig fast; spänna fast
clasp fånga; greppa; ta gripa om; hålla fast; hålla i; klamra sig fast; klänga sig fast; knycka bort; ta ifrån
get ; ta begripa; dra; fara åt helvete; fatta; finna; ; förstå; försvinna; greppa; inbringa; inse; skaffa sig; stick
grab fånga; greppa; ta fånga; gripa; ta fast; väcka uppmärksamhet
grasp fånga; greppa; ta begripa; fatta; förstå; greppa; gripa om; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; knycka bort; ta ifrån
grip fånga; greppa; ta fånga; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; ta fast; ta ifrån
pick föredra; ta; ta ut; välja fräta på; föredra; gnaga; knapra; mumsa; nafsa; nappa; plocka; plocka ut; skörda; välja
pick out föredra; ta; ta ut; välja
prefer föredra; ta; ta ut; välja föredra; plocka ut; välja
put up with acceptera; stå ut med; ta; tåla; underkasta sig acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med; tåla; underkasta sig
seize fånga; greppa; ta angripa; arrestera; belägga; beslagta; ertappa; fatta; fånga; förvärva; förövra; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; konfiskera; kärva; lyckas få tag på; lägga beslag på; servera sig själv; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; överväldigad av
select föredra; ta; ta ut; välja dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; markera; ordna; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; välja
single out föredra; ta; ta ut; välja
sort out föredra; ta; ta ut; välja föredra; ordna; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; välja
submit to acceptera; stå ut med; ta; tåla; underkasta sig acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med; tillåta; tåla; underkasta sig
take ta acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
take hold of fånga; greppa; ta
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
choose kora; utta; utvälja
clamp bygel
clasp agraff; sölja
get haja
grab grabba; korpa
grip handgrepp
pick skräda
put up with fördra
seize beslagtaga; mät; uppbringa
select kora; selektera; utvälja
sort out utsöndra
submit to underkasta; underställa
take frambära; inta; taga; vidtaga

Synoniemen voor "ta":


Wiktionary: ta

ta
verb
 1. take, catch (transportation)
 2. respond to
 3. go or come
 4. doff
 5. don
 6. to transport toward somebody/somewhere
 7. transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces
 8. to take out the stem from something
 9. to grab with the hands
 10. to grab and move to oneself
 11. to get into one's possession
 12. military: to gain a position by force
 13. to have sex with
 14. to carry
 15. to choose
 16. to support or carry without failing or breaking
 17. to endure
 18. to ingest medicine

Cross Translation:
FromToVia
ta take nemen — iets vastpakken met de handen
ta grab ergreifen — etwas in die Hand nehmen und anfassen (auch im übertr. Sinn)
ta score erzielenSport: Punkte oder Tore machen
ta have; wreak; take; seize; do nehmen — eine Sache greifen
ta account; for; answer; something; be; accountable; in charge; of; responsible; draw verantwortlich zeichnenAmtssprache, verantwortlich zeichnen für etwas: die übertragene Verantwortung ausübend seine Unterschrift unter etwas setzen
ta take prendre — Saisir, mettre en sa main

TA:

TA

 1. TA (ISDN-terminalkort; terminalkort; ISDNTA)
  the ISDN terminal adapter; the TA; the terminal adapter; the ISDN-TA
  – A device that is used as a modem in a Microsoft Windows integrated services digital network (ISDN) installation. 1
 2. TA (inställningsadapter)
  the TA; the tuning adaptor; the tuning adapter
  – A two-way device provided by a cable provider that enables some one-way digital CableCARD-based consumer electronic devices such as high-definition DVRs and Media Center PCs to access digital cable channels delivered using switched digital video. 1

Vertaal Matrix voor TA:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ISDN terminal adapter ISDN-terminalkort; ISDNTA; TA; terminalkort
ISDN-TA ISDN-terminalkort; ISDNTA; TA; terminalkort
TA ISDN-terminalkort; ISDNTA; TA; inställningsadapter; terminalkort
terminal adapter ISDN-terminalkort; ISDNTA; TA; terminalkort
tuning adapter TA; inställningsadapter
tuning adaptor TA; inställningsadapter

ta vorm van äta:

äta werkwoord (äter, åt, ätit)

 1. äta (käka; spisa)
  to eat; to eat up
  • eat werkwoord (eats, ate, eating)
  • eat up werkwoord (eats up, ate up, eating up)
 2. äta (äta upp; avsluta)
  to eat; to eat up; to finish
  • eat werkwoord (eats, ate, eating)
  • eat up werkwoord (eats up, ate up, eating up)
  • finish werkwoord (finishes, finished, finishing)
 3. äta (äta upp; konsumera)
  to eat; to eat up; to consume
  • eat werkwoord (eats, ate, eating)
  • eat up werkwoord (eats up, ate up, eating up)
  • consume werkwoord (consumes, consumed, consuming)
 4. äta
  to peck
  – eat like a bird 2
  • peck werkwoord (pecks, pecked, pecking)
  to dine; to sup; to eat
  • dine werkwoord (dines, dined, dining)
  • sup werkwoord (sups, supped, supping)
  • eat werkwoord (eats, ate, eating)
 5. äta (festa på; nära; sluka; äta upp; vederkvicka)
  to quench; to consume; to relieve; to gorge; tuck into; feast upon; to have dinner; to have a meal; to take something; to have something to eat; to eat
  • quench werkwoord (quenches, quenched, quenching)
  • consume werkwoord (consumes, consumed, consuming)
  • relieve werkwoord (relieves, relieved, relieving)
  • gorge werkwoord (gorges, gorged, gorging)
  • tuck into werkwoord
  • feast upon werkwoord
  • have dinner werkwoord (has dinner, had dinner, having dinner)
  • have a meal werkwoord (has a meal, had a meal, having a meal)
  • take something werkwoord (takes something, took something, taking something)
  • have something to eat werkwoord (has something to eat, had something to eat, having something to eat)
  • eat werkwoord (eats, ate, eating)
 6. äta (äta lunch; luncha)
  to lunch; to have lunch
  • lunch werkwoord (lunches, lunched, lunching)
  • have lunch werkwoord (has lunch, had lunch, having lunch)

Conjugations for äta:

presens
 1. äter
 2. äter
 3. äter
 4. äter
 5. äter
 6. äter
imperfekt
 1. åt
 2. åt
 3. åt
 4. åt
 5. åt
 6. åt
framtid 1
 1. kommer att äta
 2. kommer att äta
 3. kommer att äta
 4. kommer att äta
 5. kommer att äta
 6. kommer att äta
framtid 2
 1. skall äta
 2. skall äta
 3. skall äta
 4. skall äta
 5. skall äta
 6. skall äta
conditional
 1. skulle äta
 2. skulle äta
 3. skulle äta
 4. skulle äta
 5. skulle äta
 6. skulle äta
perfekt particip
 1. har ätit
 2. har ätit
 3. har ätit
 4. har ätit
 5. har ätit
 6. har ätit
imperfekt particip
 1. hade ätit
 2. hade ätit
 3. hade ätit
 4. hade ätit
 5. hade ätit
 6. hade ätit
blandad
 1. ät!
 2. ät!
 3. ätande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor äta:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consume förbruka
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
gorge klyfta; ravin; skreva; strype
lunch kall lunch; lunchpaket; lunchrast; matsäck
relieve befria från ett lass; lättnad
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consume festa på; konsumera; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp använda; använda droger; använda upp; få något att äta; förbruka; konsumera; sluka; spendera; spendera pengar
dine äta dinera; få något att äta; kvällsäta; supera; suppera; äta ute
eat avsluta; festa på; konsumera; käka; nära; sluka; spisa; vederkvicka; äta; äta upp få något att äta; kvällsäta; suppera
eat up avsluta; konsumera; käka; spisa; äta; äta upp
feast upon festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
finish avsluta; äta; äta upp använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira
gorge festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
have a meal festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp få något att äta
have dinner festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp få något att äta
have lunch luncha; äta; äta lunch
have something to eat festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp få något att äta
lunch luncha; äta; äta lunch
peck äta gnaga; knapra; nafsa; ta små tuggor
quench festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp dämpa; lindra; mildra; släcka
relieve festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp avlösa; befria; lindra; lugna; lätta; minska
sup äta kvällsäta; suppera
take something festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
tuck into festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
consume inmundiga
eat aväta; inmundiga
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
gorge bergsklyfta; hålväg; käl
lunch lunch
relieve undsätta

Wiktionary: äta

äta
verb
 1. eat a meal
 2. consume
 3. to eat the morning meal
 4. to eat dinner

Cross Translation:
FromToVia
äta eat ernährenreflexiv: sich regelmäßig mit Nahrung versorgen
äta dine; feed speisenessen, Nahrung zu sich nehmen

töa:

töa werkwoord (töar, töade, töat)

 1. töa (sluta frysa; avfrosta)
  to thaw; to defrost; stop freezing

Conjugations for töa:

presens
 1. töar
 2. töar
 3. töar
 4. töar
 5. töar
 6. töar
imperfekt
 1. töade
 2. töade
 3. töade
 4. töade
 5. töade
 6. töade
framtid 1
 1. kommer att töa
 2. kommer att töa
 3. kommer att töa
 4. kommer att töa
 5. kommer att töa
 6. kommer att töa
framtid 2
 1. skall töa
 2. skall töa
 3. skall töa
 4. skall töa
 5. skall töa
 6. skall töa
conditional
 1. skulle töa
 2. skulle töa
 3. skulle töa
 4. skulle töa
 5. skulle töa
 6. skulle töa
perfekt particip
 1. har töat
 2. har töat
 3. har töat
 4. har töat
 5. har töat
 6. har töat
imperfekt particip
 1. hade töat
 2. hade töat
 3. hade töat
 4. hade töat
 5. hade töat
 6. hade töat
blandad
 1. töa!
 2. töa!
 3. töad
 4. töande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor töa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
thaw avspänning; politiskt töväder; ; töväder
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
defrost avfrosta; sluta frysa; töa
stop freezing avfrosta; sluta frysa; töa
thaw avfrosta; sluta frysa; töa fortsätta
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
thaw blidväder; tina; upptina

Wiktionary: töa

töa
verb
 1. to melt, dissolve, or become fluid

tå:

 1. toe
  – one of the digits of the foot 2

Vertaal Matrix voor :

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
toe stortå
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
toe

Wiktionary:

noun
 1. finger or toe
 2. each of the five digits on the end of the foot
 3. any equivalent part in an animal
 4. part of a shoe or sock covering the toe

Cross Translation:
FromToVia
toe teen — vingers van de voet
toe Zehtendenziell mehr norddeutsch: der einem Finger entsprechende Teil des Fußes
toe Zehetendenziell mehr mittel- und süddeutsch: der einem Finger entsprechende Teil des Fußes
toe doigt — Extrémité des pieds.
toe; digit orteil — anatomie|fr doigt du pied, chez les humains et les primates.

åta:


Vertaal Matrix voor åta:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
take upon oneself lova att göra; åtaga
undertake begynna; börja; lova att göra; starta; åtaga
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
take upon oneself åta
undertake åta företaga

Verwante vertalingen van taEngels

Uitgebreide vertaling voor ta (Engels) in het Zweeds

ta:


Synoniemen voor "ta":


Ta:


Vertaal Matrix voor Ta:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- atomic number 73; tantalum

Verwante definities voor "Ta":

 1. a hard grey lustrous metallic element that is highly resistant to corrosion; occurs in niobite and fergusonite and tantalite2

TA:

TA [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the TA (ISDN terminal adapter; terminal adapter; ISDN-TA)
  – A device that is used as a modem in a Microsoft Windows integrated services digital network (ISDN) installation. 1
 2. the TA (tuning adapter; tuning adaptor)
  – A two-way device provided by a cable provider that enables some one-way digital CableCARD-based consumer electronic devices such as high-definition DVRs and Media Center PCs to access digital cable channels delivered using switched digital video. 1

Vertaal Matrix voor TA:

Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
ISDN-terminalkort ISDN terminal adapter; ISDN-TA; TA; terminal adapter
ISDNTA ISDN terminal adapter; ISDN-TA; TA; terminal adapter
TA ISDN terminal adapter; ISDN-TA; TA; terminal adapter; tuning adapter; tuning adaptor
inställningsadapter TA; tuning adapter; tuning adaptor
terminalkort ISDN terminal adapter; ISDN-TA; TA; terminal adapter

Verwante definities voor "TA":

 1. A device that is used as a modem in a Microsoft Windows integrated services digital network (ISDN) installation.1
 2. A two-way device provided by a cable provider that enables some one-way digital CableCARD-based consumer electronic devices such as high-definition DVRs and Media Center PCs to access digital cable channels delivered using switched digital video.1