Zweeds

Uitgebreide vertaling voor mål (Zweeds) in het Engels

mål:

mål [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. mål
  the goal; the hit; the winner
  • goal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • winner [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. mål
  the goal
  • goal [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. mål
  the objective; the target; the goal
  • objective [the ~] zelfstandig naamwoord
  • target [the ~] zelfstandig naamwoord
  • goal [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. mål
  the destination
  – The location (drive, folder, or directory) to which a file is copied or moved. 1
 5. mål
  the target
  – A Universal Naming Convention (UNC) path that corresponds to a namespace root or folder. 1
  • target [the ~] zelfstandig naamwoord
 6. mål
  the target
  – The database on which an operation acts. 1
  • target [the ~] zelfstandig naamwoord
 7. mål (målsättning; syfte)
  the objective; the effort; the goal; the intention; the dedication; the target; the devotion; the exertion; the scheme
  • objective [the ~] zelfstandig naamwoord
  • effort [the ~] zelfstandig naamwoord
  • goal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • intention [the ~] zelfstandig naamwoord
  • dedication [the ~] zelfstandig naamwoord
  • target [the ~] zelfstandig naamwoord
  • devotion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • exertion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • scheme [the ~] zelfstandig naamwoord
 8. mål (anfallsmål; plan; avsikt)
  the goal; the objective; the scheme; the intention
  • goal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • objective [the ~] zelfstandig naamwoord
  • scheme [the ~] zelfstandig naamwoord
  • intention [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. mål (ändamål)
  the objective; the final destination; the ultimate goal
 10. mål (rättegång; process)
  the proceedings; the lawsuit; the legal suit; the case
  the trial
  – (law) the determination of a person's innocence or guilt by due process of law 2
  • trial [the ~] zelfstandig naamwoord
   • he had a fair trial and the jury found him guilty2
   • most of these complaints are settled before they go to trial2
 11. mål (bestämmelse; ändamål; bestämmelseort)
  the destination; the bound for
 12. mål (måltavla; markering)
  the mark; the target
  • mark [the ~] zelfstandig naamwoord
  • target [the ~] zelfstandig naamwoord
 13. mål (målvärde)
  the target; the target value
  – As one aspect of a KPI, the desired level of performance with respect to a specific business goal or strategy. Actual values are evaluated against the target to determine KPI score and status. 1
 14. mål (målprovider)
  the destination; the destination provider
  – A synchronization provider that provide its current knowledge, accept a list of changes from the source provider, detect any conflicts between that list and its own items, and apply changes to its data store. 1

Vertaal Matrix voor mål:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bound for bestämmelse; bestämmelseort; mål; ändamål
case mål; process; rättegång affär; angelägenhet; box; bur; fall; fråga; jobb; låda; packkorg; penfodral; problem; resultat; rörformig behållare; sak; spjällåda; uppdrag; utgang; ämne; ärende
dedication mål; målsättning; syfte hängivenhet; lidelse; passion; tillgivenhet
destination bestämmelse; bestämmelseort; mål; målprovider; ändamål destination; resmål; slutmål
destination provider mål; målprovider
devotion mål; målsättning; syfte dyrkan; fromhet; gudsfruktan; hängivenhet; lidelse; passion; tillgivenhet; välsingnälse
effort mål; målsättning; syfte ansträngning; bemödande; försök; kraftansträngning; viljeansträngning
exertion mål; målsättning; syfte ansträngning; användning; bruk; försök; kraftansträngning; utövande
final destination mål; ändamål
goal anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; syfte mening; syfte; vilja; ändamål
hit mål bestseller; besök; fullträff; hit; kollision; krocka; sammanstötning; slå; storsäljare; succé; säkert kort; träff; träff med skjutvapen; vinnare
intention anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; syfte avsikt; betydelse; humör; innehåll; intention; mening; planering; sinne; syfte; vilja; ändamål
lawsuit mål; process; rättegång
legal suit mål; process; rättegång
mark markering; mål; måltavla beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
objective anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; syfte; ändamål destination; målsättning; planering; resmål; slutmål; syfte; ändamål
proceedings mål; process; rättegång handlingar; procedur; rättsförfarande
scheme anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; syfte färgschema; listig el. hemlig plan; planering; schema; system; översikt
target markering; mål; målsättning; måltavla; målvärde; syfte måltavla; skottavla
target value mål; målvärde
trial mål; process; rättegång frestelse; förhör; förövring; hörande; process; prov; prövande; prövning; rannsakning; undersökning; utfrågning
ultimate goal mål; ändamål
winner mål erövrare; hit; krocka; segrare; slå; säkert kort; triumfator; vinnare; övervinnare
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hit beröra; hamra; råka; röra; slå; slå hårt; smälla; träffa
mark anteckna; beskriva; beteckna; bocka av; brännmärka; definiera; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; utmärka
scheme intrigera; stämpla
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
objective neutralt; oberoende; objektivt; opartisk; opartiskt
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
case etui; fodral; rättssak; stillåda; väska
dedication dedikation; tillägnan
devotion andakt
goal målbur
hit drabba; slagdänga; smäcka; tillslag
intention uppsåt
lawsuit rättssak
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
objective riktpunkt
proceedings lagsökning
scheme dessäng
target riktmärke
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hit skadskjutet; slagen; slaget; sårad; sårat; träffad; träffat

Synoniemen voor "mål":


Wiktionary: mål

mål
noun
 1. food that is prepared and eaten
 2. point(s) scored
 3. (sport) act of placing the object into the goal
 4. in many sports, an area into which the players attempt to put an object
 5. result one is attempting to achieve
 6. end
 7. journey or effort in pursuit of a goal
 8. (figurative) primary effort
verb
 1. intransitive: to earn points in a game
 2. transitive: to earn points in a game

Cross Translation:
FromToVia
mål case FallRechtswissenschaft, Polizei, Medizin: Untersuchungsgegenstand
mål soccer goal; football goal Fußballtreffer — Treffer bei einem Fußballspiel, der durch einen Fußballspieler erzielt wurde, hierbei kann es sich um ein Tor oder auch um das Treffen eine Person handeln
mål goal Goal — österr.|, schweiz.|, im Übrigen va.|: aus zwei Pfosten, einer Querlatte und einem Netz bestehende Konstruktion, in die der Ball beim Fußball für einen Treffer befördert werden muss
mål goal Goal — österr.|, schweiz.|, im Übrigen va.|: Treffer beim Fußball
mål meal Mahl — Vorgang, bei dem Essen zu sich genommen wird
mål goal TorSport: Trefferzone bei vielen Ballspielarten
mål goal TorSport: durch den Schiedsrichter bestätigte Tatsache, dass ein Spieler das Spielgerät (Ball, Scheibe, Ring) regelkonform über die Torlinie des unter [2] genannten Tores untergebracht hat
mål aim; destination; objective; goal; finish; object; purpose ZielAusrichtung oder Endpunkt einer Bestrebung
mål affair; case affaire — droit|nocat=1 cas traité par la justice

Verwante vertalingen van mål