Zweeds

Uitgebreide vertaling voor skicka (Zweeds) in het Nederlands

skicka:

skicka werkwoord (skickar, skickade, skickat)

 1. skicka (leverera; lämna)
  leveren; bezorgen; aanleveren; brengen; afleveren; overhandigen; toeleveren
  • leveren werkwoord (lever, levert, leverde, leverden, geleverd)
  • bezorgen werkwoord (bezorg, bezorgt, bezorgde, bezorgden, bezorgd)
  • aanleveren werkwoord (lever aan, levert aan, leverde aan, leverden aan, aangeleverd)
  • brengen werkwoord (breng, brengt, bracht, brachten, gebracht)
  • afleveren werkwoord (lever af, levert af, leverde af, leverden af, afgeleverd)
  • overhandigen werkwoord (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • toeleveren werkwoord (lever toe, levert toe, leverde toe, leverden toe, toegeleverd)
 2. skicka (sända; avsända)
  zenden; versturen
  • zenden werkwoord (zend, zendt, zond, zonden, gezonden)
  • versturen werkwoord (verstuur, verstuurt, verstuurde, verstuurden, verstuurd)
 3. skicka (sända; avsända)
  verzenden; sturen; opsturen; toezenden; posten; wegzenden; wegsturen
  • verzenden werkwoord (verzend, verzendt, verzond, verzonden, verzonden)
  • sturen werkwoord (stuur, stuurt, stuurde, stuurden, gestuurd)
  • opsturen werkwoord (stuur op, stuurt op, stuurde op, stuurden op, opgestuurd)
  • toezenden werkwoord (zend toe, zendt toe, zond toe, zonden toe, toegezonden)
  • posten werkwoord (post, postte, postten, gepost)
  • wegzenden werkwoord (zend weg, zendt weg, zond weg, zonden weg, weggezonden)
  • wegsturen werkwoord (stuur weg, stuurt weg, stuurde weg, stuurden weg, weggestuurd)
 4. skicka (räcka)
  aanbieden; geven; aanreiken
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
  • geven werkwoord (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • aanreiken werkwoord (reik aan, reikt aan, reikte aan, reikten aan, aangereikt)
 5. skicka (räcka)
  aanreiken; geven; reiken; aangeven
  • aanreiken werkwoord (reik aan, reikt aan, reikte aan, reikten aan, aangereikt)
  • geven werkwoord (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • reiken werkwoord (reik, reikt, reikte, reikten, gereikt)
  • aangeven werkwoord (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
 6. skicka
  verzenden
  • verzenden werkwoord (verzend, verzendt, verzond, verzonden, verzonden)

Conjugations for skicka:

presens
 1. skickar
 2. skickar
 3. skickar
 4. skickar
 5. skickar
 6. skickar
imperfekt
 1. skickade
 2. skickade
 3. skickade
 4. skickade
 5. skickade
 6. skickade
framtid 1
 1. kommer att skicka
 2. kommer att skicka
 3. kommer att skicka
 4. kommer att skicka
 5. kommer att skicka
 6. kommer att skicka
framtid 2
 1. skall skicka
 2. skall skicka
 3. skall skicka
 4. skall skicka
 5. skall skicka
 6. skall skicka
conditional
 1. skulle skicka
 2. skulle skicka
 3. skulle skicka
 4. skulle skicka
 5. skulle skicka
 6. skulle skicka
perfekt particip
 1. har skickat
 2. har skickat
 3. har skickat
 4. har skickat
 5. har skickat
 6. har skickat
imperfekt particip
 1. hade skickat
 2. hade skickat
 3. hade skickat
 4. hade skickat
 5. hade skickat
 6. hade skickat
blandad
 1. skicka!
 2. skicka!
 3. skickad
 4. skickande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skicka [-en] zelfstandig naamwoord

 1. skicka
  de verzending

Vertaal Matrix voor skicka:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangeven förklaring; tillkännagivande
afleveren leverans
leveren etablering; leverans
posten posta; postförsendelse
sturen rattar; styrhjul
versturen postförsendelse
verzenden postförsendelse
verzending eftersändning; försändning
wegsturen postförsendelse
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbieden räcka; skicka erbjuda; räcka fram; sätta fram för visning; visa; överräcka
aangeven räcka; skicka ange; avge; deklarera; förråda; ge; noggrant ange; precisera; skvallra på; sätta fingret på; upge; överlämna; överräcka
aanleveren leverera; lämna; skicka
aanreiken räcka; skicka ge; överlämna; överräcka
afleveren leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
bezorgen leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
brengen leverera; lämna; skicka bringa; ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; ta med; överlämna
geven räcka; skicka administrera; dela ut; donera; förse; förvalta; ge; handha; leverera; lämna över; skänka; sköta; tilldela; tillföra; utöva; överlämna; överräcka
leveren leverera; lämna; skicka ge; göra någon illa; leverera
opsturen avsända; skicka; sända eftersända; skicka vidare till
overhandigen leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; inleverera; leverera; lämna in; lämna tillbaka; överlämna; överräcka
posten avsända; skicka; sända anslå; eftersända; förlägga; posta; skicka vidare till; stationera
reiken räcka; skicka ge; ; räcka; sträcka
sturen avsända; skicka; sända köra; sitta vid ratten; styra
toeleveren leverera; lämna; skicka
toezenden avsända; skicka; sända eftersända; skicka vidare till
versturen avsända; skicka; sända
verzenden avsända; skicka; sända avskeda; skicka in; skicka ut; sparka
wegsturen avsända; skicka; sända avfärda; avskeda; sparka
wegzenden avsända; skicka; sända avskeda; sparka
zenden avsända; skicka; sända eftersända; köra; sitta vid ratten; skicka vidare till; stråla ut; styra; sända
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
verzending skicka

Synoniemen voor "skicka":


Wiktionary: skicka


Cross Translation:
FromToVia
skicka zenden; verzenden; sturen; opsturen send — make something go somewhere

Verwante vertalingen van skicka