Zweeds

Uitgebreide vertaling voor rad (Zweeds) in het Nederlands

rad:

rad [-en] zelfstandig naamwoord

 1. rad (kedja; följd; sekvens)
  de aaneenschakeling; de keten; de reeks; de serie; de rij
  • aaneenschakeling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • keten [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • reeks [de ~] zelfstandig naamwoord
  • serie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • rij [de ~] zelfstandig naamwoord
 2. rad (följd; serie; ordning)
  de opeenvolging; de aaneenschakeling
 3. rad
  de reeks; de serie; de cyclus
  • reeks [de ~] zelfstandig naamwoord
  • serie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • cyclus [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 4. rad
  het rijtje
  • rijtje [het ~] zelfstandig naamwoord
 5. rad
  de regel
  • regel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 6. rad
  de rij
  • rij [de ~] zelfstandig naamwoord
 7. rad (serier)
  de series; de reeksen
  • series [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • reeksen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
 8. rad (fil)
  de rij; de colonne; de file
  • rij [de ~] zelfstandig naamwoord
  • colonne [de ~] zelfstandig naamwoord
  • file [de ~] zelfstandig naamwoord
 9. rad (räcka; led)
  het gelid; de rij
  • gelid [het ~] zelfstandig naamwoord
  • rij [de ~] zelfstandig naamwoord
 10. rad (följd; serie)
  de opeenvolgingen; de aaneenschakelingen; de reeksen
 11. rad (led; länga)
  rij manschappen; het gelid
 12. rad (ordningsföljd; serie)
  de opvolging; de successie
 13. rad (ordningsföljd; serie)
  het vervolgdeel
 14. rad (linje)
  het roeitochtje

Vertaal Matrix voor rad:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aaneenschakeling följd; kedja; ordning; rad; sekvens; serie följd; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng
aaneenschakelingen följd; rad; serie
colonne fil; rad
cyclus rad cyclus; cykel; cykliskt förlopp; förföljning; kretslopp
file fil; rad dossié; file; trafikstockning
gelid led; länga; rad; räcka gradera
keten följd; kedja; rad; sekvens affärskedja; följd; halsband; kedja; mera affärer; räcka; serie; skjul
opeenvolging följd; ordning; rad; serie
opeenvolgingen följd; rad; serie
opvolging ordningsföljd; rad; serie
reeks följd; kedja; rad; sekvens cyclus; följd; förföljning; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng
reeksen följd; rad; serie; serier
regel rad filter; föreskrift; linje; ordination; preskription; recept; regel; stadgande; åläggande
rij fil; följd; kedja; led; rad; räcka; sekvens följd; räcka; serie
rij manschappen led; länga; rad
rijtje rad
roeitochtje linje; rad
serie följd; kedja; rad; sekvens cyclus; familj; följd; förföljning; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng
series rad; serier
successie ordningsföljd; rad; serie
vervolgdeel ordningsföljd; rad; serie

Synoniemen voor "rad":


Wiktionary: rad


Cross Translation:
FromToVia
rad regel; lijn line — single horizontal row of text on a screen, printed paper, etc.
rad rij row — line of objects
rad rij row — in a table
rad beurt; file; rij; gelid; reeks; toerbeurt rangée — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van rad