Engels

Uitgebreide vertaling voor amplify (Engels) in het Nederlands

amplify:

to amplify werkwoord (amplifies, amplified, amplifying)

 1. to amplify (intensify; strengthen; invigorate; )
  versterken; intensiveren; aanscherpen; toespitsen; verhevigen
  • versterken werkwoord (versterk, versterkt, versterkte, versterkten, versterkt)
  • intensiveren werkwoord (intensiveer, intensiveert, intensiveerde, intensiveerden, geïntensiveerd)
  • aanscherpen werkwoord
  • toespitsen werkwoord (spits toe, spitst toe, spitste toe, spitsten toe, toegespitst)
  • verhevigen werkwoord (verhevig, verhevigt, verhevigde, verhevigden, verhevigd)

Conjugations for amplify:

present
 1. amplify
 2. amplify
 3. amplifies
 4. amplify
 5. amplify
 6. amplify
simple past
 1. amplified
 2. amplified
 3. amplified
 4. amplified
 5. amplified
 6. amplified
present perfect
 1. have amplified
 2. have amplified
 3. has amplified
 4. have amplified
 5. have amplified
 6. have amplified
past continuous
 1. was amplifying
 2. were amplifying
 3. was amplifying
 4. were amplifying
 5. were amplifying
 6. were amplifying
future
 1. shall amplify
 2. will amplify
 3. will amplify
 4. shall amplify
 5. will amplify
 6. will amplify
continuous present
 1. am amplifying
 2. are amplifying
 3. is amplifying
 4. are amplifying
 5. are amplifying
 6. are amplifying
subjunctive
 1. be amplified
 2. be amplified
 3. be amplified
 4. be amplified
 5. be amplified
 6. be amplified
diverse
 1. amplify!
 2. let's amplify!
 3. amplified
 4. amplifying
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor amplify:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanscherpen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen accentuate; sharpen
intensiveren acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
toespitsen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
verhevigen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
versterken acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen become stronger; intensify; reinforce; strengthen
- blow up; exaggerate; expand; hyperbolise; hyperbolize; inflate; magnify; overdraw; overstate

Verwante woorden van "amplify":


Synoniemen voor "amplify":


Antoniemen van "amplify":

 • understate

Verwante definities voor "amplify":

 1. increase the volume of1
  • amplify sound1
 2. exaggerate or make bigger1
 3. increase in size, volume or significance1
 4. to enlarge beyond bounds or the truth1