Engels

Uitgebreide vertaling voor attractive (Engels) in het Nederlands

attractive:

attractive bijvoeglijk naamwoord

 1. attractive (adorable; cute; appealing; )
  aantrekkelijk; schattig; begeerenswaardig; charmant; verrukkelijk; bekoorlijk; aanbiddelijk
 2. attractive (enchanting; entrancing; charming; pretty; lovely)
  mooi; aantrekkelijk; aanlokkelijk; attractief; charmant; bekoorlijk; bevallig; knap
 3. attractive (alluring; appealing; tempting; desireable; inviting)
  verleidelijk; aantrekkelijk; uitnodigend; attractief; aanlokkelijk; bekoorlijk
 4. attractive (alluring)
  aantrekkelijke
 5. attractive (appealing; inviting; attracting; )
  aantrekkelijk; attractief; uitnodigend; verlokkend; aanlokkelijk; bekoorlijk; verzoekend; uitlokkend
 6. attractive (charming; nice; appealing; )
  aardig; prettig; bevallig; charmant
 7. attractive (lovely; sweet; charming; pretty)
  snoeperig; schattig; snoezig; allerliefst; aanvallig
 8. attractive (appealing to the eye)
  oogstrelend

Vertaal Matrix voor attractive:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbiddelijk adorable; appealing; attractive; charming; cute; enchanting; lovely; sweet
aanlokkelijk adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; desireable; enchanting; entrancing; inviting; lovely; pretty; tempting appetising; appetizing; delicious; palatable; scrumptious; tasty; yummy
aantrekkelijk adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; cute; desireable; enchanting; entrancing; inviting; lovely; pretty; sweet; tempting appealing
aanvallig attractive; charming; lovely; pretty; sweet charming; elegant; graceful
aardig alluring; appealing; attractive; charming; congenial; endearing; engaging; entrancing; likable; lovely; nice; sweet; winsome appealing; benevolent; congenial; endearing; engaging; good-natured; interesting; kind; likable; mild; nice; sympathetic; winsome
allerliefst attractive; charming; lovely; pretty; sweet adorable; charming; cute; dear; dinky; enchanting; lovely; most charming; sweet; sweetest
attractief adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; desireable; enchanting; entrancing; inviting; lovely; pretty; tempting beautiful; charming; good looking; good-looking; handsome; lovely; nice; personable; pretty; snap
bekoorlijk adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; cute; desireable; enchanting; entrancing; inviting; lovely; pretty; sweet; tempting amiable; charming; dinky; friendly; lovely; most charming; sweet; sweetest
bevallig alluring; appealing; attractive; charming; congenial; enchanting; endearing; engaging; entrancing; likable; lovely; nice; pretty; sweet; winsome beautiful; beloved; charming; cute; dear; elegant; graceful; handsome; nice; pretty; sweet
charmant adorable; alluring; appealing; attractive; charming; congenial; cute; enchanting; endearing; engaging; entrancing; likable; lovely; nice; pretty; sweet; winsome affable; amiable; benign; bland; charming; dinky; friendly; lovely; most charming; sweet; sweetest; taking
knap attractive; charming; enchanting; entrancing; lovely; pretty able; beautiful; bright; capable; charming; clever; good looking; good-looking; handsome; ingenious; keen; lovely; nice; personable; pretty; skilful; skillful; smart; snap
mooi attractive; charming; enchanting; entrancing; lovely; pretty beautiful; charming; good looking; good-looking; handsome; lovely; nice; personable; pretty; snap
oogstrelend appealing to the eye; attractive
prettig alluring; appealing; attractive; charming; congenial; endearing; engaging; entrancing; likable; lovely; nice; sweet; winsome agreeable; easy going; enjoyable; good; lovely; nice; pleasant
schattig adorable; appealing; attractive; charming; cute; enchanting; lovely; pretty; sweet adorable; cute; dear; enchanting; lovely; precious; sweet
snoeperig attractive; charming; lovely; pretty; sweet
snoezig attractive; charming; lovely; pretty; sweet adorable; cute; dear; enchanting; lovely; sweet
verleidelijk alluring; appealing; attractive; desireable; inviting; tempting alluring; inviting; tempting
verlokkend adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; enchanting; inviting; lovely alluring; appetising; appetizing; delicious; inviting; palatable; scrumptious; tasty; tempting; yummy
verrukkelijk adorable; appealing; attractive; charming; cute; enchanting; lovely; sweet cherubic; delicious; delightful; divine; exquisite; glorious; gorgeous; heavenly; paradisiacal; ravishing; very tasteful
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aantrekkelijke alluring; attractive
begeerenswaardig adorable; appealing; attractive; charming; cute; enchanting; lovely; sweet
uitlokkend adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; enchanting; inviting; lovely
uitnodigend adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; desireable; enchanting; inviting; lovely; tempting
verzoekend adorable; alluring; appealing; attracting; attractive; charming; enchanting; inviting; lovely alluring; inviting; tempting

Verwante woorden van "attractive":


Synoniemen voor "attractive":


Antoniemen van "attractive":


Verwante definities voor "attractive":

 1. pleasing to the eye or mind especially through beauty or charm1
  • a remarkably attractive young man1
  • an attractive personality1
  • attractive clothes1
  • a book with attractive illustrations1
 2. having the properties of a magnet; the ability to draw or pull1
  • an attractive force1
 3. having power to arouse interest1
  • an attractive opportunity1
  • the job is attractive because of the pay1

Wiktionary: attractive

attractive
adjective
 1. goed uitziend, van een zekere schoonheid
 2. bekoorlijk
 3. -gewoonlijk vrouwelijke- schoonheid bezittend die bij anderen -gewoonlijk mannen- in de smaak valt

Cross Translation:
FromToVia
attractive aantrekkelijk attraktivvon Personen: ansprechend in Aussehen und Verhalten
attractive aanlokkelijk; aantrekkelijk affriolant — Qui affrioler.
attractive aanlokkelijk; aantrekkelijk alléchant — Qui allécher.
attractive aanlokkelijk; aantrekkelijk attirant — Qui attirer. Il ne s’emploie guère qu’au figuré.
attractive aanlokkelijk; aantrekkelijk attrayant — Qui a de l’attrait.

attract:

to attract werkwoord (attracts, attracted, attracting)

 1. to attract (entice; seduce; tempt; allure; invite)
  verleiden; lokken; aanlokken; weglokken; meelokken; voortlokken; verlokken
  • verleiden werkwoord (verleid, verleidt, verleidde, verleidden, verleid)
  • lokken werkwoord (lok, lokt, lokte, lokten, gelokt)
  • aanlokken werkwoord (lok aan, lokt aan, lokte aan, lokten aan, aangelokt)
  • weglokken werkwoord (lok weg, lokt weg, lokte weg, lokten weg, weggelokt)
  • meelokken werkwoord (lok mee, lokt mee, lokte mee, lokten mee, meegelokt)
  • voortlokken werkwoord (lok voort, lokt voort, lokte voort, lokten voort, voortgelokt)
  • verlokken werkwoord (verlok, verlokt, verlokte, verlokten, verlokt)

Conjugations for attract:

present
 1. attract
 2. attract
 3. attracts
 4. attract
 5. attract
 6. attract
simple past
 1. attracted
 2. attracted
 3. attracted
 4. attracted
 5. attracted
 6. attracted
present perfect
 1. have attracted
 2. have attracted
 3. has attracted
 4. have attracted
 5. have attracted
 6. have attracted
past continuous
 1. was attracting
 2. were attracting
 3. was attracting
 4. were attracting
 5. were attracting
 6. were attracting
future
 1. shall attract
 2. will attract
 3. will attract
 4. shall attract
 5. will attract
 6. will attract
continuous present
 1. am attracting
 2. are attracting
 3. is attracting
 4. are attracting
 5. are attracting
 6. are attracting
subjunctive
 1. be attracted
 2. be attracted
 3. be attracted
 4. be attracted
 5. be attracted
 6. be attracted
diverse
 1. attract!
 2. let's attract!
 3. attracted
 4. attracting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor attract:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
lokken enticing; luring; tempting
verleiden enticing; luring; tempting
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanlokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt
lokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt entice; lure
meelokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt
verleiden allure; attract; entice; invite; seduce; tempt allure; seduce; tempt
verlokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt
voortlokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt
weglokken allure; attract; entice; invite; seduce; tempt
- appeal; draw; draw in; pull; pull in
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
verlokken court

Verwante woorden van "attract":


Synoniemen voor "attract":


Antoniemen van "attract":


Verwante definities voor "attract":

 1. exert a force on (a body) causing it to approach or prevent it from moving away1
  • the gravitational pull of a planet attracts other bodies1
 2. direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes1
  • Her good looks attract the stares of many men1
 3. be attractive to1
  • The beautiful garden attracted many people1

Wiktionary: attract

attract
verb
 1. cause sexual excitement
 2. arouse interest
 3. pull without touching
attract
verb
 1. een kracht uitoefenen die zaken naar zich toe doet bewegen
 2. aandacht opwekken

Cross Translation:
FromToVia
attract aantrekken anlocken — Interesse erwecken
attract aantrekken anlocken — durch erwecktes Interesse etwas oder jemanden zu sich holen
attract aantrekken anziehen — ohne Berührung zu sich hin ziehen
attract boeien fesseln — jemanden stark beeindrucken, für sich einnehmen
attract strikken ködern — jemanden oder ein Tier anlocken, in eine Falle locken
attract aanlokken; bekoren; toelachen; trekken; aantrekken; verlekkeren allécher — (figuré) Attirer par le plaisir, par l’espérance, par la séduction, etc.
attract aanlokken; bekoren; toelachen; trekken; aantrekken; verlekkeren appâterattirer avec un appât.
attract lokken; aanhalen; trekken; aantrekken attirertirer, faire venir à soi.
attract aanbrengen; werven; aanwerven enrôlerinscrire sur les rôles de l’armée de terre ou de mer.
attract buitmaken; behalen; verkrijgen; verwerven; aanbrengen; werven; aanwerven; verdienen; winnen gagner — Traductions à trier suivant le sens
attract aanbrengen; werven; aanwerven; recruteren recruter — militaire|fr lever des hommes pour le service militaire.
attract bezweren; bidden; smeken; aanhalen; trekken; aantrekken; aanlokken; bekoren; toelachen; verlekkeren solliciterinciter ou exciter à faire quelque chose.