Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. knaves:
 2. knave:
 3. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor knaves (Engels) in het Nederlands

knaves:

knaves [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the knaves (bastards; scoundrels)
  de rotzakken; de smeerlappen

Vertaal Matrix voor knaves:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
rotzakken bastards; knaves; scoundrels
smeerlappen bastards; knaves; scoundrels dirty pigs; nasty fellows; pack of knaves; scoundrels; skunks; swines

Verwante woorden van "knaves":


knave:

knave [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the knave (rascal; naughty boy; scoundrel; )
  de deugniet; het boefje; de bengel; de schelm; de kwajongen; de vlegel; de schavuit; de ondeugd
  • deugniet [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • boefje [het ~] zelfstandig naamwoord
  • bengel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • schelm [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kwajongen [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • vlegel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • schavuit [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • ondeugd [de ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor knave:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bengel baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
boefje baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
deugniet baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel rascal; rogue
kwajongen baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
ondeugd baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel archness; fault; immorality; sin; vice
schavuit baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel rogue
schelm baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel rogue
vlegel baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel bastard; boor; brat; bumpkin; churl; clodhopper; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; rascal; slob; swine; yokel
- jack; rapscallion; rascal; rogue; scalawag; scallywag; varlet

Verwante woorden van "knave":


Synoniemen voor "knave":


Verwante definities voor "knave":

 1. one of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince1
 2. a deceitful and unreliable scoundrel1

Wiktionary: knave

knave
noun
 1. playing card
 2. deceitful fellow
 3. archaic: any male servant
 4. archaic: boy; especially, boy servant
knave
noun
 1. jongen, jongeman

Cross Translation:
FromToVia
knave knaap; joch; jongen; jochie Knabegehoben, veraltend, süddeutsch: Kind männlichen Geschlechts
knave boer valet — Carte

Verwante vertalingen van knaves