Engels

Uitgebreide vertaling voor report (Engels) in het Nederlands

report:

to report werkwoord (reports, reported, reporting)

 1. to report (inform; announce; state)
  melden; berichten; meedelen; rapporteren; informeren; verslag uitbrengen
  • melden werkwoord (meld, meldt, meldde, meldden, gemeld)
  • berichten werkwoord (bericht, berichtte, berichtten, bericht)
  • meedelen werkwoord (deel mee, deelt mee, deelde mee, deelden mee, meegedeeld)
  • rapporteren werkwoord (rapporteer, rapporteert, rapporteerde, rapporteerden, gerapporteerd)
  • informeren werkwoord (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verslag uitbrengen werkwoord (breng verslag uit, brengt verslag uit, bracht verslag uit, brachten verslag uit, verslag uitgebracht)
 2. to report (tell; say; expound; )
  zeggen; vertellen; uiteenzetten; verhalen; mededelen
  • zeggen werkwoord (zeg, zeg/zegt, zegt, zei, zeiden, gezegd)
  • vertellen werkwoord (vertel, vertelt, vertelde, vertelden, verteld)
  • uiteenzetten werkwoord (zet uiteen, zette uiteen, zetten uiteen, uiteengezet)
  • verhalen werkwoord (verhaal, verhaalt, verhaalde, verhaalden, verhaald)
  • mededelen werkwoord (deel mede, deelt mede, deelde mede, deelden mede, medegedeeld)
  beschrijven
  – precies vertellen hoe het eruitziet of hoe het ging 1
  • beschrijven werkwoord (beschrijf, beschrijft, beschreef, beschrijfden, beschreven)
   • de nieuwslezer beschreef de gebeurtenissen1
 3. to report (narrate; tell)
  vertellen; verhalen; verhaal vertellen
 4. to report (inform)
  berichten; iets melden
 5. to report (tell tales; reveal; denounce; )
  verklappen; klikken
  • verklappen werkwoord (verklap, verklapt, verklapte, verklapten, verklapt)
  • klikken werkwoord (klik, klikt, klikte, klikten, geklikt)

Conjugations for report:

present
 1. report
 2. report
 3. reports
 4. report
 5. report
 6. report
simple past
 1. reported
 2. reported
 3. reported
 4. reported
 5. reported
 6. reported
present perfect
 1. have reported
 2. have reported
 3. has reported
 4. have reported
 5. have reported
 6. have reported
past continuous
 1. was reporting
 2. were reporting
 3. was reporting
 4. were reporting
 5. were reporting
 6. were reporting
future
 1. shall report
 2. will report
 3. will report
 4. shall report
 5. will report
 6. will report
continuous present
 1. am reporting
 2. are reporting
 3. is reporting
 4. are reporting
 5. are reporting
 6. are reporting
subjunctive
 1. be reported
 2. be reported
 3. be reported
 4. be reported
 5. be reported
 6. be reported
diverse
 1. report!
 2. let's report!
 3. reported
 4. reporting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

report [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the report (composition; paper; account)
  het verslag; de scriptie; het opstel
  • verslag [het ~] zelfstandig naamwoord
  • scriptie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opstel [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the report (survey; record)
  het verslag; het rapport; de reportage; de weergave; het verhaal
  • verslag [het ~] zelfstandig naamwoord
  • rapport [het ~] zelfstandig naamwoord
  • reportage [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • weergave [de ~] zelfstandig naamwoord
  • verhaal [het ~] zelfstandig naamwoord
 3. the report (charge; statement)
  het rapport; proces verbaal; de verklaring
 4. the report (list; record)
  lijst van gegevens; de staat; het overzicht; de opgave; het staatje; de opgaaf
  de lijst
  – opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort 1
  • lijst [de ~] zelfstandig naamwoord
   • ik heb hier een lijst met dertig namen1
 5. the report (announcement; statement; message; piece of news)
  de mededeling; de boodschap; het bericht; de vermelding; de uitspraak; de opgave; gewag; de melding; de verwittiging; de tijding; de bekendmaking; het relaas
 6. the report (commentary; account)
  het referaat; het verslag; het bericht
  • referaat [het ~] zelfstandig naamwoord
  • verslag [het ~] zelfstandig naamwoord
  • bericht [het ~] zelfstandig naamwoord
 7. the report (note)
  de notitie; de aantekening
 8. the report (announcements)
  de mededelingen; de berichtgeving
 9. the report (magazine; periodical; journal; )
  het tijdschrift; de periodiek; het magazine; het maandblad; het blad; het weekblad; de tijdspiegel; het bericht
 10. the report (tidings; message; news; intelligence; piece of news)
  het bericht; de tijding
  • bericht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • tijding [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 11. the report (note; annotation; scribble; )
  de notitie; de aantekening; de noot; opschrijving
 12. the report (bringing out of a report)
  de rapportage
 13. the report
  het verslag
  • verslag [het ~] zelfstandig naamwoord
 14. the report
  – The presentation of information about a given topic, typically in printed form. Reports prepared with computers and appropriate software can include text, graphics, and charts. Database programs can include special software for creating report forms and generating reports. Desktop publishing software and laser printers or typesetting equipment can be used to produce publication-quality output. 2
  het rapport
  • rapport [het ~] zelfstandig naamwoord
 15. the report
  – A database object that prints information formatted and organized according to your specifications. 2
  het rapport
  • rapport [het ~] zelfstandig naamwoord
 16. the report
  – Information produced from the metrics warehouse of Visual Studio Team Foundation. 2
  het rapport
  • rapport [het ~] zelfstandig naamwoord
 17. the report
  – A visual display of data in a dashboard that can be coordinated with other report views by using filters. 2
  het rapport
  • rapport [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor report:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aantekening annotation; mentioning; note; report; scrawl; scribble; statement annotation; chit; note; scrawl; scribble; scribbling; short letter; slip of paper
bekendmaking announcement; message; piece of news; report; statement announcement; declaration; display; proclamation; promulgation; publication
bericht account; announcement; commentary; intelligence; journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; statement; tidings; weekly announcement; article; document; message; post
berichten messaging
berichtgeving announcements; report
blad journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly dinner-tray; journal; leaf; leaves; magazine; periodical; piece of paper; salver; sheet; sheet of paper; tray; worksheet
boodschap announcement; message; piece of news; report; statement acquisition; gain; message; profit; purchase; shoppings
gewag announcement; message; piece of news; report; statement
informeren announcement; information; informing; making known; notification
klikken splitting; tattle taling; telling of tales
lijst list; record; report SharePoint list; cornice; flat list; frame; frame work; framing; list; membership register; membership roll; molding; moulding; mounting; panel; picture frame; register; rim; schedule; statement; summary; table
lijst van gegevens list; record; report
maandblad journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly
magazine journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly television program; television programme
mededeling announcement; message; piece of news; report; statement announcement; declaration; information; notice; notification; proclamation; publication; statement
mededelingen announcements; report
melden announcing; giving notice of; proclaiming
melding announcement; message; piece of news; report; statement alert; announcement; declaration; notification; proclamation; publication
noot annotation; mentioning; note; report; scrawl; scribble; statement
notitie annotation; mentioning; note; report; scrawl; scribble; statement business note; note
opgaaf list; record; report assignment; problem; problematical case; problems; question; statement; summary; task
opgave announcement; list; message; piece of news; record; report; statement assignment; problem; problematical case; problems; question; registration; resignation; statement; summary; task; teaching exercise
opschrijving annotation; mentioning; note; report; scrawl; scribble; statement
opstel account; composition; paper; report
overzicht list; record; report outline; overall picture; overview; statement; survey
periodiek journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly
proces verbaal charge; report; statement
rapport charge; record; report; statement; survey
rapportage bringing out of a report; report
referaat account; commentary; report
relaas announcement; message; piece of news; report; statement legend; myth; narration; story; tale
reportage record; report; survey
scriptie account; composition; paper; report final exam; final examination; final paper; paper; thesis
staat list; record; report State; condition; country; empire; kingdom; list; nation; position; situation; state; statement; summary
staatje list; record; report
tijding announcement; intelligence; message; news; piece of news; report; statement; tidings
tijdschrift journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly journal; magazine; periodical; periodical publication
tijdspiegel journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly
uitspraak announcement; message; piece of news; report; statement articulation; cathedral; enunciation; judgement; pronunciation; sentence; verdict
verhaal record; report; survey legend; myth; narration; story; tale
verklaring charge; report; statement announcement; clarification; clearing; communication; declaration; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; interpretation; notice; notification; reading; statement; testimony; version
vermelding announcement; message; piece of news; report; statement entry
verslag account; commentary; composition; paper; record; report; survey
verwittiging announcement; message; piece of news; report; statement announcement; information; notice; notification; proclamation
weekblad journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly
weergave record; report; survey refund; reimbursement; restitution; restoration; retrocession; return; skin; view
- account; composition; news report; paper; report card; reputation; story; study; theme; write up; written report
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
berichten announce; inform; report; state
beschrijven cover; define; depict; describe; explain; expound; recount; report; say; tell describe; outline; reproduce; sketch
iets melden inform; report
informeren announce; inform; report; state call attention to; indicate; inform; inquire about; instil; instill; make inquiries about; make known; notify; point out; send word; tell
klikken denounce; disclose; give away; inform against; peach; report; reveal; squeal; tell tales blab; click; disclose; give away; inform against; reveal; squeal
mededelen cover; define; depict; describe; explain; expound; recount; report; say; tell
meedelen announce; inform; report; state
melden announce; inform; report; state
rapporteren announce; inform; report; state
uiteenzetten cover; define; depict; describe; explain; expound; recount; report; say; tell clarify; explain; make clear; make explicit; place apart; put apart
verhaal vertellen narrate; report; tell
verhalen cover; define; depict; describe; explain; expound; narrate; recount; report; say; tell
verklappen denounce; disclose; give away; inform against; peach; report; reveal; squeal; tell tales betray; blab; blurt out; disclose; give away; inform against; let slip out; peach; reveal; squeak; squeal; tip the scales
verslag uitbrengen announce; inform; report; state
vertellen cover; define; depict; describe; explain; expound; narrate; recount; report; say; tell bring something up; ventilate
zeggen cover; define; depict; describe; explain; expound; recount; report; say; tell bring something up; call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell; ventilate
- account; cover; describe
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
periodiek periodical; recurrent
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- account; hearsay; rumor; rumour; submission

Verwante woorden van "report":

 • reportable

Synoniemen voor "report":


Verwante definities voor "report":

 1. the general estimation that the public has for a person3
  • he was a person of bad report3
 2. an essay (especially one written as an assignment)3
 3. a short account of the news3
  • the report of his speech3
 4. the act of informing by verbal report3
  • he heard reports that they were causing trouble3
 5. a written document describing the findings of some individual or group3
 6. a written evaluation of a student's scholarship and deportment3
 7. a sharp explosive sound (especially the sound of a gun firing)3
  • they heard a violent report followed by silence3
 8. to give an account or representation of in words3
 9. make known to the authorities3
  • One student reported the other to the principal3
 10. complain about; make a charge against3
  • I reported her to the supervisor3
 11. announce one's presence3
  • I report to work every day at 9 o'clock3
 12. announce as the result of an investigation or experience or finding3
  • Dozens of incidents of wife beatings are reported daily in this city3
  • The team reported significant advances in their research3
 13. be responsible for reporting the details of, as in journalism3
  • Snow reported on China in the 1950's3
  • The cub reporter covered New York City3
 14. The presentation of information about a given topic, typically in printed form. Reports prepared with computers and appropriate software can include text, graphics, and charts. Database programs can include special software for creating report forms and generating reports. Desktop publishing software and laser printers or typesetting equipment can be used to produce publication-quality output.2
 15. A database object that prints information formatted and organized according to your specifications.2
 16. Information produced from the metrics warehouse of Visual Studio Team Foundation.2
 17. A visual display of data in a dashboard that can be coordinated with other report views by using filters.2

Wiktionary: report

report
verb
 1. to relate details of
 2. to notify formally
 3. military: to appear or present oneself
noun
 1. information describing events
report
verb
 1. brengen naar
 2. een gezocht persoon bij de authoriteiten melden
 3. iets rapporteren, bekendmaken
 4. een in- of uitgavepost vermelden
 5. vermelden, spreken over
noun
 1. bericht
 2. de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht
 3. een schriftelijk bericht over een gebeurtenis of toestand
 4. bericht over een gebeurtenis of toestand

Cross Translation:
FromToVia
report verslag; nota Bericht — Text, der einen Sachverhalt oder eine Handlung objektiv schildert
report protocol Protokoll — schriftliche Aufzeichnung oder Niederschrift nach einem genau definierten Schema
report berichten berichten — jemanden über etwas informieren
report berichten; mededelen; meedelen; voortzeggen communiquerrendre commun à ; faire part de ; transmettre.
report verslag; rapport compte rendurapport, exposé, ou relation de certains faits particuliers ou d’une réunion.
report berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
report herplaatsen; terugplaatsen; aanbrengen; melden; overbrengen; verslaan; verslag uitbrengen; opleveren; opbrengen rapporterapporter une chose, la remettre au lieu où elle était.
report bekendmaking; bericht; kennisgeving; tijding; verwittiging; mare; informatie; inlichting; terechtwijzing renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.
report berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Verwante vertalingen van report