Engels

Uitgebreide vertaling voor instil (Engels) in het Zweeds

instil:

to instil werkwoord, Brits (instils, instilled, instilling)

 1. to instil (make known; inform; point out; )
  berätta; informera; tillkännage; göra känt; göra uppmärksam på
  • berätta werkwoord (berättar, berättade, berättat)
  • informera werkwoord (informerar, informerade, informerat)
  • tillkännage werkwoord (tillkännager, tillkännagde, tillkännaget)
  • göra känt werkwoord (gör känt, gjorde känt, gjort känt)
  • göra uppmärksam på werkwoord (gör uppmärksam på, gjorde uppmärksam på, gjort uppmärksam på)
 2. to instil (imprint; impress; encode; get through; instill)
  trycka på; inprägla; intrycka
  • trycka på werkwoord (trycker på, tryckte på, tryckt på)
  • inprägla werkwoord (inpräglar, inpräglade, inpräglat)
  • intrycka werkwoord (intrycker, intryckte, intryckt)
 3. to instil (impress one's thoughts on a person; instill)
  ingiva; sätta sin prägel på någon
  • ingiva werkwoord (ingiver, ingav, ingivit)
  • sätta sin prägel på någon werkwoord (sätter sin prägel på någon, satte sin prägel på någon, satt sin prägel på någon)
 4. to instil (impress; imprint; instill)
  inge; bibringa
  • inge werkwoord (inger, ingav, ingivit)
  • bibringa werkwoord (bibringar, bibringade, bibringat)

Conjugations for instil:

present
 1. instil
 2. instil
 3. instils
 4. instil
 5. instil
 6. instil
simple past
 1. instilled
 2. instilled
 3. instilled
 4. instilled
 5. instilled
 6. instilled
present perfect
 1. have instilled
 2. have instilled
 3. has instilled
 4. have instilled
 5. have instilled
 6. have instilled
past continuous
 1. was instilling
 2. were instilling
 3. was instilling
 4. were instilling
 5. were instilling
 6. were instilling
future
 1. shall instil
 2. will instil
 3. will instil
 4. shall instil
 5. will instil
 6. will instil
continuous present
 1. am instilling
 2. are instilling
 3. is instilling
 4. are instilling
 5. are instilling
 6. are instilling
subjunctive
 1. be instilled
 2. be instilled
 3. be instilled
 4. be instilled
 5. be instilled
 6. be instilled
diverse
 1. instil!
 2. let's instil!
 3. instilled
 4. instilling
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor instil:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
trycka på force; pressing on
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
berätta call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell blab; chat; chatter; come out with; cover; define; depict; describe; explain; expound; have a conversation; narrate; rattle; recount; relate; report; say; speak; talk; tell
bibringa impress; imprint; instil; instill instruct; prepare; teach; train
göra känt call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell inform; make known; notify; send word
göra uppmärksam på call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell
informera call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell announce; inform; make known; notify; report; send word; state
inge impress; imprint; instil; instill inspire; prompt; strike into
ingiva impress one's thoughts on a person; instil; instill
inprägla encode; get through; impress; imprint; instil; instill
intrycka encode; get through; impress; imprint; instil; instill
sätta sin prägel på någon impress one's thoughts on a person; instil; instill
tillkännage call attention to; indicate; inform; instil; instill; make known; point out; tell announce; call; give notice of; inform; proclaim
trycka på encode; get through; impress; imprint; instil; instill accentuate; emphasise; emphasize; hustle; overprint; press on; stress
- impregnate; impress; inculcate; infuse; ingrain; instill; tincture; transfuse

Synoniemen voor "instil":


Verwante definities voor "instil":

 1. enter drop by drop1