Overzicht
Engels naar Zweeds:   Meer gegevens...
 1. piece of news:


Engels

Uitgebreide vertaling voor piece of news (Engels) in het Zweeds

piece of news:

piece of news [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the piece of news (announcement; statement; message; report)
  meddelande; nyhet
  • meddelande [-ett] zelfstandig naamwoord
  • nyhet [-en] zelfstandig naamwoord
 2. the piece of news (magazine; periodical; journal; )
  tidskrift; tidning
 3. the piece of news (tidings; message; news; report; intelligence)
  budskap; tidender; nyheter

Vertaal Matrix voor piece of news:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
budskap intelligence; message; news; piece of news; report; tidings
meddelande announcement; message; piece of news; report; statement announcement; announcements; document; memorandum; message; notification; notification message; proclamations; reminder; statement
nyhet announcement; message; piece of news; report; statement freshness; innovation; modernity; newness; reform; renewal
nyheter intelligence; message; news; piece of news; report; tidings journal; news; news bulletin; news item; news reel; news report; what's new
tidender intelligence; message; news; piece of news; report; tidings
tidning journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly daily paper; newspaper; papers
tidskrift journal; magazine; message; monthly; monthly magazine; news; periodical; piece of news; report; weekly journal; magazine; periodical; periodical publication
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
tidning magazine; newspaper; paper

Verwante vertalingen van piece of news