Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. evenzo:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor evenzo (Nederlands) in het Engels

evenzo:

evenzo bijwoord

  1. evenzo (op dezelfde wijze; desgelijks; dito; ook; precies zo)
    likewise; ditto; equally; in the same way as; just as; as much; the same; as
  2. evenzo (net zo)
    just like; such as; as; like

Vertaal Matrix voor evenzo:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
the same hetzelfde
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
like aanstaan; amuseren; believen; bevallen; conveniëren; genieten; genot hebben van; goeddunken; houden van; lekker vinden; lusten; prettig vinden
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
like evenzo; net zo dergelijk; dergelijke; dusdanig; in overeenstemming met; naar; zo een; zo'n; zoals; zodanig; zoiets; zowel als; zulk; zulke
the same diezelfde; eender; gelijk; hetzelfde; idem
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
as desgelijks; dito; evenzo; net zo; ook; op dezelfde wijze; precies zo aangezien; daar; in overeenstemming met; inmiddels; intussen; naargelang; naarmate; omdat; ondertussen; terwijl; toen; tussentijds; vermits; zowel als
equally desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; evenals; evenwichtig; in evenwicht
just as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even; even veel; evenals
likewise desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo insgelijks
the same eender; om het even
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
as much evenveel
just as evenveel
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
as much desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even zoveel; evenals; evenveel
ditto desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo eender; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; precies hetzelfde
in the same way as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
just like evenzo; net zo alsmede; alsook; evenals; in overeenstemming met; naar; net als; zoals; zowel als
such as evenzo; net zo in overeenstemming met; zowel als
the same desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo

Wiktionary: evenzo

evenzo
adverb
  1. in like manner

Cross Translation:
FromToVia
evenzo as well; just as; likewise; equally ebenso — im gleichen Maße, auf die gleiche Weise