Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. op dezelfde wijze:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor op dezelfde wijze (Nederlands) in het Engels

op dezelfde wijze:

op dezelfde wijze bijvoeglijk naamwoord

  1. op dezelfde wijze (evenzo; desgelijks; dito; ook; precies zo)
    likewise; ditto; equally; in the same way as; just as; as much; the same; as

Vertaal Matrix voor op dezelfde wijze:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
the same hetzelfde
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
the same diezelfde; eender; gelijk; hetzelfde; idem
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo aangezien; daar; evenzo; in overeenstemming met; inmiddels; intussen; naargelang; naarmate; net zo; omdat; ondertussen; terwijl; toen; tussentijds; vermits; zowel als
equally desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; evenals; evenwichtig; in evenwicht
just as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even; even veel; evenals
likewise desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo insgelijks
the same eender; om het even
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
as much evenveel
just as evenveel
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
as much desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even zoveel; evenals; evenveel
ditto desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo eender; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; precies hetzelfde
in the same way as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
the same desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo

Verwante vertalingen van op dezelfde wijze