Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. lozing:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor lozing (Nederlands) in het Engels

lozing:

lozing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de lozing (waterafvoer; afwatering)
    the drainage; the discharge; the water outlet; the sewer; the discharge point; the outlet

Vertaal Matrix voor lozing:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discharge afwatering; lozing; waterafvoer afdanken; afschaffen; afvoer; decharge; emissie; kwijting; loslating; lossing; ontlading; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; plotselinge uitbarsting; uit de dienst ontslaan; uitlading; uitstoot; vrijlating
discharge point afwatering; lozing; waterafvoer
drainage afwatering; lozing; waterafvoer afvloeiing; afvoer; dakgoot; drainage; drainering; drooglegging; goot; lediging; ontwatering; wegvloeisel
outlet afwatering; lozing; waterafvoer afvoerbuis; afwateringsbuis; contactdoos; regenpijp; riool; spui; steun en toeverlaat; stopcontact; uitlaat; uitlaatklep; uitlaatpijp; vlampijp; wandcontactdoos
sewer afwatering; lozing; waterafvoer afvoerkanaal; afwateringskanaal; boezem; riolering; riool
water outlet afwatering; lozing; waterafvoer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afladen; afscheiden; afvloeien; afvoeren; congé geven; dwingen ontslag te nemen; eruit gooien; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; van zijn positie verdrijven; verzenden; wegsturen; wegzenden

Verwante woorden van "lozing":

  • lozingen

Wiktionary: lozing


Cross Translation:
FromToVia
lozing outflow; drainage; downpipe Ablauf — Wasserablauf, eine Vorrichtung zum Ablaufen von Flüssigkeiten