Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. zijn:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor zijn (Nederlands) in het Engels

zijn:

zijn werkwoord (ben, bent, is, was, waren, geweest)

 1. zijn (zich bevinden; uithangen)
  to be; to reside; to dwell; to hang out
  • be werkwoord (is, was, being)
  • reside werkwoord (resides, resided, residing)
  • dwell werkwoord (dwells, dwelt, dwelling)
  • hang out werkwoord (hangs out, hung out, hanging out)
 2. zijn (bestaan; leven; existeren)
  to exist
  • exist werkwoord (exists, existed, existing)
 3. zijn
  to be
  – have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun) 1
  • be werkwoord (is, was, being)
   • John is rich1
   • This is not a good answer1

Conjugations for zijn:

o.t.t.
 1. ben
 2. bent
 3. is
 4. zijn
 5. zijn
 6. zijn
o.v.t.
 1. was
 2. was
 3. was
 4. waren
 5. waren
 6. waren
v.t.t.
 1. ben geweest
 2. bent geweest
 3. is geweest
 4. zijn geweest
 5. zijn geweest
 6. zijn geweest
v.v.t.
 1. was geweest
 2. was geweest
 3. was geweest
 4. waren geweest
 5. waren geweest
 6. waren geweest
o.t.t.t.
 1. zal zijn
 2. zult zijn
 3. zal zijn
 4. zullen zijn
 5. zullen zijn
 6. zullen zijn
o.v.t.t.
 1. zou zijn
 2. zou zijn
 3. zou zijn
 4. zouden zijn
 5. zouden zijn
 6. zouden zijn
diversen
 1. wees!
 2. zijt!
 3. geweest
 4. zijnd
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

zijn bijvoeglijk naamwoord

 1. zijn
  its; his; one's
  • its bijvoeglijk naamwoord
  • his bijvoeglijk naamwoord
  • one's bijvoeglijk naamwoord

zijn [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. zijn (existentie; leven; bestaan)
  the life; the existence; the being; the path of life
  • life [the ~] zelfstandig naamwoord
  • existence [the ~] zelfstandig naamwoord
  • being [the ~] zelfstandig naamwoord
  • path of life [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor zijn:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
being bestaan; existentie; leven; zijn individu; mens; persoon; sterveling; wezen
existence bestaan; existentie; leven; zijn
life bestaan; existentie; leven; zijn bestendigheid; duurzaamheid; levensduur; levensproces; leventje
path of life bestaan; existentie; leven; zijn levensgeschiedenis; levensloop; levenswandel; levensweg
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
be uithangen; zich bevinden; zijn bevinden; boetseren; modelleren; vorm geven; vormen; zich bevinden
dwell uithangen; zich bevinden; zijn
exist bestaan; existeren; leven; zijn
hang out uithangen; zich bevinden; zijn naar buiten hangen; uithangen
reside uithangen; zich bevinden; zijn bewonen; gevestigd zijn; gezeten zijn; leven; logeren; resideren; verblijfplaats hebben; verblijven; wonen; zetelen
- wezen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
his zijne
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
being zijnd
his zijn
its zijn
one's zijn

Verwante woorden van "zijn":


Synoniemen voor "zijn":


Verwante definities voor "zijn":

 1. iets doen2
  • hij is aan het fietsen2
 2. een werkelijkheid vormen, bestaan2
  • er zijn mensen die op hun handen kunnen lopen2
 3. bezittelijk: hij is van die mannelijke persoon2
  • is dat zijn fiets?2
 4. geeft aan dat het al gebeurd is2
  • zij is weggegaan2
 5. je er bevinden2
  • er zijn mensen in het huis2
 6. noemt een eigenschap of kenmerk van het onderwerp2
  • zij is een aardige meid2

Wiktionary: zijn

zijn
verb
 1. bestaan
  • zijnbe
 2. zich bevinden.
  • zijnbe
 3. gelijk zijn aan.
  • zijnbe
 4. tot de groep behoren van
  • zijnbe
 5. de eigenschap hebben.
 6. + te: verplichting
  • zijnbe
 7. + te: mogelijkheid
  • zijnbe
 8. zijn + voltooid deelwoord: hulpwerkwoord van de voltooide tijd van ergatieven
 9. zijn + voltooid deelwoord: hulpwerkwoord van de voltooide tijd van de lijdende vorm
pronoun
 1. derde persoon enkelvoud m/o
zijn
en-pron
 1. belonging to
 2. belonging to it
 3. attributive: belonging to him
verb
 1. act submissively
 2. auxiliary used in forming the perfect and the past perfect tenses
 3. be exhausted, finished, ready
 4. be at odds (with)
 5. become silent
 6. be the property of
 7. be in a specific direction
 8. be equipped with
 9. used to indicate weather, air quality, or the like
 10. (archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs
 11. used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase
 12. used to connect a noun to an adjective that describes it
 13. used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominative
 14. used to indicate that the subject and object are the same
 15. elliptical form of "be here", or similar
 16. exist
 17. occur, take place
 18. occupy a place
 19. -
 20. be enough, sufficient, adequate
 21. to exist
noun
 1. act of severing

Cross Translation:
FromToVia
zijn be geben — (in Verbindung mit es) existieren, da sein
zijn be sein — Kopula, die dem Subjekt ein logisches Prädikat zuordnet
zijn be seinzusammen mit einer Ortsangabe: sich am genannten Ort befinden
zijn exist seinexistieren
zijn his; her; its seineine Form des Possessivpronomens „sein, seine, sein“: drückt das Eigentum, den Besitz einer Person an einer Sache oder Person aus, beziehungsweise umgekehrt die Zugehörigkeit
zijn account; for; answer; something; be; accountable; in charge; of; responsible; draw verantwortlich zeichnenAmtssprache, verantwortlich zeichnen für etwas: die übertragene Verantwortung ausübend seine Unterschrift unter etwas setzen
zijn there be y avoir — Exister, être présent, se passer
zijn be être — Verbe

Verwante vertalingen van zijn