Overzicht
Nederlands naar Spaans:   Meer gegevens...
 1. volgend:
 2. volgen:
 3. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor volgend (Nederlands) in het Spaans

volgend:

volgend bijvoeglijk naamwoord

 1. volgend
  próximo; siguiente

Vertaal Matrix voor volgend:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
siguiente volgende
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
próximo volgend aankomend; aanstaand; aanstaande; eerstvolgend; komend; navolgend; onderstaande; opvolgend; toekomend; toekomstig; toekomstige; volgende
siguiente volgend hiernaar; komend; nakomend; navolgend; onderstaand; onderstaande; opvolgend; volgende

Antoniemen van "volgend":


Verwante definities voor "volgend":

 1. wat erna komt1
  • dinsdag was ik ziek maar de volgende dag was ik weer beter1

Wiktionary: volgend

volgend
adjective
 1. dat later komt

Cross Translation:
FromToVia
volgend próximo; siguiente next — following in a sequence
volgend próximo next — nearest date, time, space or order
volgend después; pues next — On the first subsequent occasion
volgend entrante; próximo prochain — Voisin, suivant.
volgend próximo; entrante; consecutivo; siguiente; sucesivo suivant — Qui est après, qui vient après.

volgend vorm van volgen:

volgen werkwoord (volg, volgt, volgde, volgden, gevolgd)

 1. volgen (achternalopen; achternagaan; nalopen)
  seguir; ir tras de
 2. volgen (vergezellen; begeleiden; chaperonneren; )
 3. volgen (opvolgen; navolgen)
  seguir; cumplir; suceder; ir tras de
 4. volgen (achtervolgen; achternazitten; nazitten)
  perseguir
 5. volgen

Conjugations for volgen:

o.t.t.
 1. volg
 2. volgt
 3. volgt
 4. volgen
 5. volgen
 6. volgen
o.v.t.
 1. volgde
 2. volgde
 3. volgde
 4. volgden
 5. volgden
 6. volgden
v.t.t.
 1. heb gevolgd
 2. hebt gevolgd
 3. heeft gevolgd
 4. hebben gevolgd
 5. hebben gevolgd
 6. hebben gevolgd
v.v.t.
 1. had gevolgd
 2. had gevolgd
 3. had gevolgd
 4. hadden gevolgd
 5. hadden gevolgd
 6. hadden gevolgd
o.t.t.t.
 1. zal volgen
 2. zult volgen
 3. zal volgen
 4. zullen volgen
 5. zullen volgen
 6. zullen volgen
o.v.t.t.
 1. zou volgen
 2. zou volgen
 3. zou volgen
 4. zouden volgen
 5. zouden volgen
 6. zouden volgen
en verder
 1. ben gevolgd
 2. bent gevolgd
 3. is gevolgd
 4. zijn gevolgd
 5. zijn gevolgd
 6. zijn gevolgd
diversen
 1. volg!
 2. volgt!
 3. gevolgd
 4. volgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor volgen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cumplir gehoor; gevolg; gevolg geven aan
perseguir achtervolgen; volgen
suceder plaatsvinden
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acompañar begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen aan mengsel toevoegen; afgeven; afleveren; begeleiden; bestellen; bezorgen; bijdoen; bijmengen; bijsluiten; bijvoegen; brengen; eindje meerijden; erbij voegen; insluiten; langs brengen; leiden; meebrengen; meerijden; meevoeren; oprijden; overhandigen; rondleiden; thuisbezorgen; toevoegen; voeren; wegbrengen
cumplir navolgen; opvolgen; volgen bemerken; gehoorzamen; gevolg geven aan; kwijten; luisteren; nakomen; onderscheiden; opmerken; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmaken
ir tras de achternagaan; achternalopen; nalopen; navolgen; opvolgen; volgen nakomen
perseguir achternazitten; achtervolgen; nazitten; volgen berechten; erdoor jagen; gerechtelijk vervolgen; ijlen; jachten; jagen; jakkeren; najagen; nastreven; opschieten; reppen; snellen; spoeden; stressen; trachten te verkrijgen; vervolgen; vliegen; zich haasten; zich spoeden
seguir achternagaan; achternalopen; nalopen; navolgen; opvolgen; volgen aanhouden; bijhouden; continueren; doorgaan; doorwerken; een stapje verder gaan; gehoorzamen; gevolg geven aan; imiteren; komen na; luisteren; nabootsen; nadoen; nakomen; navolgen; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten
seguir el hilo volgen
suceder navolgen; opvolgen; volgen afsluiten; dichtdoen; gebeuren; gehoorzamen; gevolg geven aan; luisteren; ontspinnen; oprijzen; overkomen; passeren; plaats hebben; plaatshebben; plaatsvinden; rijzen; sluiten; toedoen; toemaken; voordoen; voorkomen; voorvallen; zich voordoen

Verwante woorden van "volgen":


Antoniemen van "volgen":


Verwante definities voor "volgen":

 1. achter iemand of iets aan gaan1
  • de hond volgt mij voortdurend1
 2. er aandacht aan geven en het begrijpen1
  • ik kon het gesprek goed volgen1
 3. er geregeld aan deelnemen1
  • hij volgt een opleiding1
 4. er logisch uit voortvloeien1
  • uit zijn verklaring volgt dat hij het niet gedaan kan hebben1
 5. erna komen1
  • op de dag volgt de nacht1

Wiktionary: volgen

volgen
verb
 1. achterna gaan

Cross Translation:
FromToVia
volgen asistir attend — to be present at
volgen seguir follow — to go or come after in physical space
volgen seguir pursue — to travel down a particular way or course of action
volgen resultar; salir; alcanzar; conseguir; lograr aboutirtoucher par un bout.
volgen seguirse; resultar résulter — S’ensuivre. — note Il s’emploie pour marquer les inductions, les conséquences qu’on tirer d’un discours, d’un raisonnement, d’un examen, d’une recherche, etc.