Nederlands

Uitgebreide vertaling voor invalshoek (Nederlands) in het Spaans

invalshoek:

invalshoek [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

  1. de invalshoek (benaderingswijze; benadering; optiek)
    el planteamiento; la aproximación; el planteo; el visión; la óptica; el ángulo; el ángulo de incidencia; el ángulo visual
  2. de invalshoek (gezichtspunt; standpunt; zienswijs; )
    la posición; el enfoque; la perspectiva; el punto de vista; el ángulo de incidencia; el aspecto; el modo de ver; el modo de ver las cosas; el ángulo visual

Vertaal Matrix voor invalshoek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aproximación benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek aantocht; in aantocht; nadering; opmars; voortgang
aspecto gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; denkbeeld; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; panorama; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; visie; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijze
enfoque gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs afstelling; instelling; scherpstelling
modo de ver gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; manier van kijken; mening; meningsuiting; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze
modo de ver las cosas gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
perspectiva gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs afwachting; beschouwing; gezicht; hoop; inzicht; kans; kijk; panorama; perspectief; prospect; toekomst; uitzicht; vergezicht; verwachting; visie; vooruitzicht; vue; zicht
planteamiento benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek probleemstelling; stelling; vraagstelling
planteo benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek
posición gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs beschouwing; bewering; houding; inzicht; ligging; locatie; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie
punto de vista gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijze
visión benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; openbare publicatie; opinie; opvatting; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; standpunt; uitgave; uitgifte; verschijning; visie; zienswijze
ángulo benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek hoek
ángulo de incidencia benadering; benaderingswijze; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; optiek; perspectief; standpunt; zienswijs
ángulo visual benadering; benaderingswijze; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; optiek; perspectief; standpunt; zienswijs
óptica benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek optica

Verwante woorden van "invalshoek":

  • invalshoeken

Wiktionary: invalshoek


Cross Translation:
FromToVia
invalshoek punto de vista angle — viewpoint