Nederlands

Uitgebreide vertaling voor hanig (Nederlands) in het Frans

hanig:

hanig bijvoeglijk naamwoord

  1. hanig
    macho; arrogant; agressif
  2. hanig (vinnig; scherp; vlijmend; )
    vif; coupant; aigu; acerbe; pointu; passionné; tranchant; aigre; avec virulence; fervent; perçant; dur; fin; net; sévère; violent; rigoureux; rigide; rude; intense; perspicace; piquant; sévèrement; rigoureusement; strictement; cuisant; aigrement

Vertaal Matrix voor hanig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dur aanhouder; doorzetter; taaie
fervent dweper; fanaat; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
fin afhaken; beëindiging; conclusie; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
macho haantje; macho
piquant hatelijke opmerking; hatelijkheid; impuls; prikkel; sarcasme; stekeligheid; stimulans
tranchant geslepenheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snijvlak; spitsheid
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
net fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; gekuist; gereinigd; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; schoon; sec; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acerbe fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter van smaak; bitterachtig; giftig; grievend; honend; kattig; krenkend; kwaad; kwetsend; nijdig; onvriendelijk; pinnig; schamper; scherp; smadelijk; smadend; smalend; snauwerig; snibbig; spinnig; spottend; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; woedend; zeer boos
agressif hanig aanvallend; agressief; assertief; bitter teleurgesteld; felle; gewelddadig; grimmig; offensief; op ruzie lijkend; ruzieachtig; verbeten; verbitterd; zelfbewust
aigre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; kattig; pinnig; rins; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spinnig; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; wrangig; zurig; zuur; zuur smakend
aigrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; zuur; zuur smakend
aigu fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend acuut; beklemmend; doordringend; grievend; hard; heftig; hevig; hoog; indringend; intens; knellend; krenkend; kwetsend; messcherp; nijpend; puntig; schel; schel klinkend; scherp; scherpklinkend; schril; smartelijk; snerpend; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
arrogant hanig aanmatigend; arrogant; geringschattend; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
avec virulence fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend giftig; grievend; krenkend; kwaadaardig; kwetsend; venijnig
coupant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend messcherp; op afgebeten toon; scherp; schril; snijdend; vlijmend; vlijmscherp
cuisant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend beklemmend; knellend; nijpend; prikkend; scherp; smartelijk; vlijmend; vlijmscherp
dur fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend barbaars; beestachtig; bikkelhard; bruut; gestreng; glashard; hard; hardvochtig; ijzerhard; inhumaan; keihard; kritisch; lastig; moeilijk; monsterlijk; niet makkelijk; niet toegevend; onbarmhartig; ongemakkelijk; ongenadig; onmenselijk; pezig; pittig; problematisch; staalhard; steenhard; straf; streng; wreed; zeer hard; zenig; zwaar
fervent fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bezeten; bitter; bitter van smaak; brandend; dweepziek; dweperig; fanatiek; fel; fervent; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; onbeheerst; onstuimig; verhit; vurig; warm
fin fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; raak; rank; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen
intense fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend angstvallig; brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; nauwlettend; onbeheerst; onstuimig; vurig; warm; zorgvuldig
macho hanig
passionné fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bevlogen; bezetene; bezield; brandend; enthousiast; fanatieke; fel; fervent; fonkelend; geboeid; geestdriftig; gefascineerd; geil; gepassioneerd; geïntrigeerd; gloedvol; gloeiend; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heftig; hevig; hitsig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig
perspicace fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bijdehand; clever; diep; diepzinnig; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen
perçant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend doordringend; hard; hoog; indringend; nijpend; penetrant; schel; schel klinkend; scherp; scherpgerand; scherpklinkend; schril; smartelijk; snerpend
piquant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; met sarcasme; met stekels; opwindend; pikant; pittig; sarcastisch; scherp; scherp van smaak; sexy; smaak prikkelend; stekelig; stekend; vlijmend; vlijmscherp
pointu fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend getopt; hard; hoog; met toppen; puntig; schel; scherp; schril; snavelvormig; snerpend; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; tuitvormig; vlijmend; vlijmscherp
rigide fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend chagrijnig; gestreng; knorrig; korzelig; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; nors; nurks; onbuigzaam; onvermurwbaar; onverzettelijk; star; stijfkoppig; strak; streng; strikt; stringent; stug; taai; verstard; volgens de regels
rigoureusement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; rigoureus; streng
rigoureux fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gestreng; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; precies; rigoureus; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
rude fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend agressief; bar; barbaars; beestachtig; bruut; chagrijnig; gestreng; gewelddadig; hard; hardhandig; inhumaan; knorrig; korzelig; monsterlijk; niet toegevend; nors; nurks; onbegroeid; ongetemd; onmenselijk; onzacht; ruig; ruige; ruw; streng; wild; woest; wreed
strictement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; streng; strikt; volgens de regels
sévère fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; pittig; rigoureus; straf; streng
sévèrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; streng
tranchant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; bijdehand; gekarteld; getand; gevat; messcherp; raak; scherp; scherpgerand; snedig; vlijmend; vlijmscherp
vif fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dapper; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; erg; fel; ferm; flink; flitsend; geagiteerd; gevat; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; moedig; monter; moreel sterk; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; raak; rap; scherpzinnig; slagvaardig; slim; snedig; snel; spits; spitsvondig; tierig; trendy; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; verwoed; vitaal; vlot; vlug; vrolijk; wakker
violent fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanrandend; agressief; bitter; bitter van smaak; fel; gewelddadig; geweldig; hard; hardhandig; heftig; hevig; hoog; intens; intensief; kokend; onzacht; ruw; schel; scherp; schril; snerpend; verwoed; ziedend

Verwante woorden van "hanig":

  • hanige