Nederlands

Uitgebreide vertaling voor leeg (Nederlands) in het Frans

leeg:

leeg bijvoeglijk naamwoord

 1. leeg (ledig; onbezet)
  vide; vacant; désert; non occupé
 2. leeg (inhoudsloos)
  vide; vacant; vierge; non rempli; non occupé
 3. leeg (ongevuld; ijdel; loos)
  inoccupé; vainement; non occupé; inutilement
 4. leeg (zonder inhoud)
  sans effet
 5. leeg (wezenloos; uitdrukkingsloos)
  inexpressif; insondable; impénétrable; sans expression; d'un air inexpressif; d'une manière inexpressive
 6. leeg (nietszeggend; hol; inhoudsloos)
  creux; vide de sens; banal
 7. leeg (uitdrukkingsloos; wazig; nietszeggend; glazig; wezenloos)
  inexpressif; sans expression

Vertaal Matrix voor leeg:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
creux gleuf; gootvormige decoratieve uitholling; holheid; holkeel; kuil; langwerpige uitholling; leegheid; opening; sleuf; uitholling; voosheid
désert woestenij; woestijn
vide gaping; hiaat; holheid; lacune; ledigheid; leegheid; leegte; leemte; lek; lekken; luchtledige ruimte; niets; spouw; vacuüm; voosheid
vierge maagd
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- open
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
banal hol; inhoudsloos; leeg; nietszeggend alledaagse; banaal; courant; futiel; gangbaar; gebruikelijk; gering; gewoon; grof; laag-bij-de-grond; lomp; luttel; miniem; minimaal; minste; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; ordinair; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vulgair; vunzig; weinig; weinigzeggend
creux hol; inhoudsloos; leeg; nietszeggend blind; diep; diepliggend; ingevallen; innig; intens; niet zien kunnend
d'un air inexpressif leeg; uitdrukkingsloos; wezenloos
d'une manière inexpressive leeg; uitdrukkingsloos; wezenloos
désert ledig; leeg; onbezet doods; onbebouwd; onbevolkt; onbewoond; uitgestorven
impénétrable leeg; uitdrukkingsloos; wezenloos dicht; gesloten; ondoordringbaar; ondoordringbare; op slot; potdicht
inexpressif glazig; leeg; nietszeggend; uitdrukkingsloos; wazig; wezenloos grondeloos; onpeilbaar
inoccupé ijdel; leeg; loos; ongevuld onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbewoond; ongebruikt; ongeopend
insondable leeg; uitdrukkingsloos; wezenloos eindeloos; grondeloos; onbevattelijk; ondoorgrondelijk; oneindig; onpeilbaar; peilloos; zonder einde
inutilement ijdel; leeg; loos; ongevuld ijdel; nodeloos; nutteloos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbeduidend; ongebruikt; ongeopend; onnodig; overbodig; tevergeefs; vergeefs; vruchteloos; zinloos; zonder nut; zonder resultaat
non occupé ijdel; inhoudsloos; ledig; leeg; loos; onbezet; ongevuld onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
non rempli inhoudsloos; leeg blanco; onbeschreven; oningevuld
sans effet leeg; zonder inhoud ijdel; onbeduidend; vruchteloos
sans expression glazig; leeg; nietszeggend; uitdrukkingsloos; wazig; wezenloos
vacant inhoudsloos; ledig; leeg; onbezet beschikbaar; disponibel; onbebouwd; vacant
vainement ijdel; leeg; loos; ongevuld ijdel; nutteloos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; tevergeefs; vergeefs; vruchteloos; zonder resultaat
vide inhoudsloos; ledig; leeg; onbezet loos; luchtledig; onbebouwd; vacuum; vrij; zonder taak
vide de sens hol; inhoudsloos; leeg; nietszeggend doelloos; nutteloos; onzinnig; zinledig; zinloos; zonder nut
vierge inhoudsloos; leeg blanco; gaaf; koel; koud; kuis; maagdelijk; onaangebroken; onaangedaan; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onberoerd; onbeschreven; onbevlekt; onbewogen; ongebruikt; ongecultiveerd; ongeopend; ongerept; oningevuld; onontgonnen; onschuldig; onverzwakt; puur; rein; virginaal; zuiver

Verwante woorden van "leeg":


Synoniemen voor "leeg":


Antoniemen van "leeg":


Verwante definities voor "leeg":

 1. waar niets in zit1
  • mijn glas is leeg1
 2. niet ingevuld1
  • dat vakje op het formulier is nog leeg1

Wiktionary: leeg

leeg
adjective
 1. zonder inhoud
leeg
Cross Translation:
FromToVia
leeg pur clean — pure, especially morally or religiously
leeg vide empty — devoid of content
leeg insignifiant hollow — without substance
leeg vide vacant — not occupied

Verwante vertalingen van leeg