Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
 1. ramen:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor ramen (Nederlands) in het Frans

ramen:

ramen werkwoord (raam, raamt, raamde, raamden, geraamd)

 1. ramen (berekenen; schatten)
  calculer; estimer; chiffrer; évaluer
  • calculer werkwoord (calcule, calcules, calculons, calculez, )
  • estimer werkwoord (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • chiffrer werkwoord (chiffre, chiffres, chiffrons, chiffrez, )
  • évaluer werkwoord (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
 2. ramen (schatten; begroten)
  estimer; évaluer; taxer
  • estimer werkwoord (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • évaluer werkwoord (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • taxer werkwoord (taxe, taxes, taxons, taxez, )
 3. ramen (schatten; beramen; taxeren)
  estimer; évaluer; expertiser; cadastrer; concevoir; imaginer; planifier; tramer; faire une expertise
  • estimer werkwoord (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • évaluer werkwoord (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • expertiser werkwoord
  • cadastrer werkwoord (cadastre, cadastres, cadastrons, cadastrez, )
  • concevoir werkwoord (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • imaginer werkwoord (imagine, imagines, imaginons, imaginez, )
  • planifier werkwoord (planifie, planifies, planifions, planifiez, )
  • tramer werkwoord (trame, trames, tramons, tramez, )

Conjugations for ramen:

o.t.t.
 1. raam
 2. raamt
 3. raamt
 4. ramen
 5. ramen
 6. ramen
o.v.t.
 1. raamde
 2. raamde
 3. raamde
 4. raamden
 5. raamden
 6. raamden
v.t.t.
 1. heb geraamd
 2. hebt geraamd
 3. heeft geraamd
 4. hebben geraamd
 5. hebben geraamd
 6. hebben geraamd
v.v.t.
 1. had geraamd
 2. had geraamd
 3. had geraamd
 4. hadden geraamd
 5. hadden geraamd
 6. hadden geraamd
o.t.t.t.
 1. zal ramen
 2. zult ramen
 3. zal ramen
 4. zullen ramen
 5. zullen ramen
 6. zullen ramen
o.v.t.t.
 1. zou ramen
 2. zou ramen
 3. zou ramen
 4. zouden ramen
 5. zouden ramen
 6. zouden ramen
en verder
 1. is geraamd
 2. zijn geraamd
diversen
 1. raam!
 2. raamt!
 3. geraamd
 4. ramend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor ramen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cadastrer beramen; ramen; schatten; taxeren inschrijven; kadastreren
calculer berekenen; ramen; schatten becijferen; begroten; berekenen; calculeren; erbij rekenen; meerekenen; meetellen; preciseren; rekenen; uitrekenen; uitwerken
chiffrer berekenen; ramen; schatten becijferen; begroten; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken; versleutelen
concevoir beramen; ramen; schatten; taxeren begrijpen; beseffen; concipiëren; doorzien; doorzien hebben; in het leven roepen; inzien; maken; met het verstand vatten; onderkennen; ontwerpen; plannen; realiseren; scheppen; snappen; verstaan
estimer begroten; beramen; berekenen; ramen; schatten; taxeren aannemen; achten; adviseren; afwegen; appreciëren; becijferen; begroten; bepalen; beraden; berekenen; calculeren; consideren; determineren; eerbiedigen; geloven; gissen; gissing maken; hoogachten; hoogschatten; iets aanraden; iets overwegen; in acht nemen; ingeven; inschatten; ontzien; op prijs stellen; overdenken; overwegen; raden; respecteren; schatten; sparen; suggereren; uitrekenen; uitwerken; vaststellen; verschonen; waarderen
expertiser beramen; ramen; schatten; taxeren
faire une expertise beramen; ramen; schatten; taxeren adviseren; afwegen; gissen; gissing maken; iets aanraden; ingeven; overdenken; overwegen; raden; suggereren
imaginer beramen; ramen; schatten; taxeren bedenken; fantaseren; plannen; uitdenken; uitdokteren; uitkienen; uitknobbelen; verdichten; verzinnen; voorwenden
planifier beramen; ramen; schatten; taxeren bedenken; beramen; plan beramen; plannen; verzinnen; zinnen
taxer begroten; ramen; schatten aanslaan; adviseren; afwegen; beraden; consideren; iets aanraden; iets overwegen; ingeven; overdenken; overwegen; raden; suggereren; taxeren
tramer beramen; ramen; schatten; taxeren bedenken; beramen; fantaseren; plan beramen; plannen; rasteren; uitdenken; verdichten; verzinnen; voorwenden; zinnen
évaluer begroten; beramen; berekenen; ramen; schatten; taxeren aanslaan; adviseren; afwegen; begroten; beraden; berekenen; consideren; iets aanraden; iets overwegen; ingeven; overdenken; overwegen; raden; suggereren; taxeren

Verwante woorden van "ramen":


Wiktionary: ramen

ramen
verb
 1. inschatten, vaak middels berekening

Cross Translation:
FromToVia
ramen estimer veranschlagen — den Wert einer Größe im Voraus abschätzen

ram:


Vertaal Matrix voor ram:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- Aries
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- harde klap; mannelijk schaap

Verwante woorden van "ram":


Wiktionary: ram

ram
noun
 1. animal
 2. Masse qu’on laisse retomber sur des pieux pour les enfoncer

Cross Translation:
FromToVia
ram bélier WidderZoologie: männliches Schaf, Schafbock
ram bélier ram — male sheep

Verwante vertalingen van ramen