Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor observeren in het Nederlands

observeren:

observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)

 1. observeren
  waarnemen; zien; observeren; bekijken; gewaarworden; gadeslaan; merken; horen; signaleren; voelen
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • horen werkwoord (hoor, hoort, hoorde, hoorden, gehoord)
  • signaleren werkwoord (signaleer, signaleert, signaleerde, signaleerden, gesignaleerd)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 2. observeren
  zien; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen; observeren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)

Conjugations for observeren:

o.t.t.
 1. observeer
 2. observeert
 3. observeert
 4. observeren
 5. observeren
 6. observeren
o.v.t.
 1. observeerde
 2. observeerde
 3. observeerde
 4. observeerden
 5. observeerden
 6. observeerden
v.t.t.
 1. heb geobserveerd
 2. hebt geobserveerd
 3. heeft geobserveerd
 4. hebben geobserveerd
 5. hebben geobserveerd
 6. hebben geobserveerd
v.v.t.
 1. had geobserveerd
 2. had geobserveerd
 3. had geobserveerd
 4. hadden geobserveerd
 5. hadden geobserveerd
 6. hadden geobserveerd
o.t.t.t.
 1. zal observeren
 2. zult observeren
 3. zal observeren
 4. zullen observeren
 5. zullen observeren
 6. zullen observeren
o.v.t.t.
 1. zou observeren
 2. zou observeren
 3. zou observeren
 4. zouden observeren
 5. zouden observeren
 6. zouden observeren
en verder
 1. ben geobserveerd
 2. bent geobserveerd
 3. is geobserveerd
 4. zijn geobserveerd
 5. zijn geobserveerd
 6. zijn geobserveerd
diversen
 1. observeer!
 2. observeert!
 3. geobserveerd
 4. observerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

observeren [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. observeren
  aanschouwen; observeren; zien