Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor voelen in het Nederlands

voelen:

voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)

 1. voelen
  zien; voelen; waarnemen; gewaarworden; bemerken; ontwaren; merken; bespeuren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • bemerken werkwoord (bemerk, bemerkt, bemerkte, bemerkten, bemerkt)
  • ontwaren werkwoord (ontwaar, ontwaart, ontwaarde, ontwaarden, ontwaard)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • bespeuren werkwoord (bespeur, bespeurt, bespeurde, bespeurden, bespeurd)
 2. voelen
  voelen; iets voelen
 3. voelen
  inleven; voelen; meeleven; invoelen
  • inleven werkwoord (leef in, leeft in, leefde in, leefden in, ingeleefd)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • meeleven werkwoord (leef mee, leeft mee, leefde mee, leefden mee, meegeleefd)
  • invoelen werkwoord (voel in, voelt in, voelde in, voelden in, ingevoeld)
 4. voelen
  betasten; voelen; bevoelen
  • betasten werkwoord (betast, betastte, betastten, betast)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • bevoelen werkwoord (bevoel, bevoelt, bevoelde, bevoelden, bevoeld)
 5. voelen
  ondervinden; ervaren; beleven; gewaarworden; voelen
  • ondervinden werkwoord (ondervind, ondervindt, ondervond, ondervonden, ondervonden)
  • ervaren werkwoord (ervaar, ervaart, ervaarde, ervaarden, ervaard)
  • beleven werkwoord (beleef, beleeft, beleefde, beleefden, beleefd)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 6. voelen
  aanraken; voelen
  • aanraken werkwoord (raak aan, raakt aan, raakte aan, raakten aan, aangeraakt)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 7. voelen
  waarnemen; zien; observeren; bekijken; gewaarworden; gadeslaan; merken; horen; signaleren; voelen
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • horen werkwoord (hoor, hoort, hoorde, hoorden, gehoord)
  • signaleren werkwoord (signaleer, signaleert, signaleerde, signaleerden, gesignaleerd)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 8. voelen
  – ervaren door je zintuigen te gebruiken 1
  voelen
  – ervaren door je zintuigen te gebruiken 1
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
   • voel je hoe zacht deze stof is?1
 9. voelen
  – het merken of ondervinden 1
  voelen
  – het merken of ondervinden 1
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
   • hij voelt zich ziek1

Conjugations for voelen:

o.t.t.
 1. voel
 2. voelt
 3. voelt
 4. voelen
 5. voelen
 6. voelen
o.v.t.
 1. voelde
 2. voelde
 3. voelde
 4. voelden
 5. voelden
 6. voelden
v.t.t.
 1. heb gevoeld
 2. hebt gevoeld
 3. heeft gevoeld
 4. hebben gevoeld
 5. hebben gevoeld
 6. hebben gevoeld
v.v.t.
 1. had gevoeld
 2. had gevoeld
 3. had gevoeld
 4. hadden gevoeld
 5. hadden gevoeld
 6. hadden gevoeld
o.t.t.t.
 1. zal voelen
 2. zult voelen
 3. zal voelen
 4. zullen voelen
 5. zullen voelen
 6. zullen voelen
o.v.t.t.
 1. zou voelen
 2. zou voelen
 3. zou voelen
 4. zouden voelen
 5. zouden voelen
 6. zouden voelen
diversen
 1. voel!
 2. voelt!
 3. gevoeld
 4. voelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voelen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. voelen
  aftasten; voelen; tasten; afvoelen
  • aftasten [znw.] zelfstandig naamwoord
  • voelen [znw.] zelfstandig naamwoord
  • tasten [znw.] zelfstandig naamwoord
  • afvoelen [znw.] zelfstandig naamwoord

Verwante definities voor "voelen":

 1. ervaren door je zintuigen te gebruiken1
  • voel je hoe zacht deze stof is?1
 2. het merken of ondervinden1
  • hij voelt zich ziek1

Verwante synoniemen voor voelen