Overzicht
Zweeds naar Engels:   Meer gegevens...
 1. återberätta:


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor återberätta (Zweeds) in het Engels

återberätta:

återberätta werkwoord (återberättar, återberättade, återberättat)

 1. återberätta (berätta; skildra; förklara; beskriva; rapportera)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say werkwoord (says, said, saying)
  • expound werkwoord (expounds, expounded, expounding)
  • describe werkwoord (describes, described, describing)
  • depict werkwoord (depicts, depicted, depicting)
  • define werkwoord (defines, defined, defining)
  • report werkwoord (reports, reported, reporting)
  • tell werkwoord (tells, told, telling)
  • recount werkwoord
  • cover werkwoord (covers, covered, covering)
  • explain werkwoord (explains, explained, explaining)

Conjugations for återberätta:

presens
 1. återberättar
 2. återberättar
 3. återberättar
 4. återberättar
 5. återberättar
 6. återberättar
imperfekt
 1. återberättade
 2. återberättade
 3. återberättade
 4. återberättade
 5. återberättade
 6. återberättade
framtid 1
 1. kommer att återberätta
 2. kommer att återberätta
 3. kommer att återberätta
 4. kommer att återberätta
 5. kommer att återberätta
 6. kommer att återberätta
framtid 2
 1. skall återberätta
 2. skall återberätta
 3. skall återberätta
 4. skall återberätta
 5. skall återberätta
 6. skall återberätta
conditional
 1. skulle återberätta
 2. skulle återberätta
 3. skulle återberätta
 4. skulle återberätta
 5. skulle återberätta
 6. skulle återberätta
perfekt particip
 1. har återberättat
 2. har återberättat
 3. har återberättat
 4. har återberättat
 5. har återberättat
 6. har återberättat
imperfekt particip
 1. hade återberättat
 2. hade återberättat
 3. hade återberättat
 4. hade återberättat
 5. hade återberättat
 6. hade återberättat
blandad
 1. återberätta!
 2. återberätta!
 3. återberättad
 4. återberättande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor återberätta:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
recount omräkning
report anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; uppteckning; väcka åtal mot
say medbestämmande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bekläda; besegla; betäcka; bilda tak över; dölja; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; övertäcka
define berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; noggrant ange; precisera; sätta fingret på; utmärka; utstaka
depict berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; måla av; porträttera; skildra; teckna; utmärka
describe berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; skildra; teckna; utmärka
explain berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; göra tydligt; illustrera; instruera; kasta ljus över; klargöra
expound berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förkunna; illustrera; kasta ljus över; klargöra; proklamera
recount berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta kolla; räkna om; testa; undersöka
report berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; berätta sagor; fördöma; informera; meddela; rapportera; reportera
say berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta
tell berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge vidare; göra känt; göra uppmärksam på; informera; konversera; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; sufflera; säga; tala; tala om; tillkännage
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
depict utmåla
explain klarlägga
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
say förslagsvis; säg
tell berättas; förtälja