Zweeds

Uitgebreide vertaling voor (Zweeds) in het Spaans

da:


Synoniemen voor "da":

 • ejderhona

då:

bijvoeglijk naamwoord

 1. en tal caso; luego; entonces; en ese momento
 2. mientras que; mientras; en tanto que
 3. en aquel tiempo; entonces; cuando; en aquellos tiempos; en aquella época; hace tiempo; en aquel entonces; por aquel entonces
 4. por consiguiente
 5. (på den tiden)
  entonces; en aquella época; por aquel entonces

Vertaal Matrix voor :

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cuando när; som; såvitt
en aquel entonces på en gång
en aquel tiempo på en gång
en aquella época ; på den tiden
en aquellos tiempos
en ese momento i det ögonblicket; just nu; nuförtiden
en tal caso
en tanto que
entonces ; på den tiden som
hace tiempo på en gång
luego dessutom; efter; efteråt; för övrigt; kort därinpå; om ett litet tag; sent; snarast; snart; varefter; vidare
mientras medan; samtidigt; under tiden som
mientras que emedan; som; såsom
por aquel entonces ; på den tiden
por consiguiente därför; följaktligen; härav; på villkor att

Synoniemen voor "då":


Wiktionary:


Cross Translation:
FromToVia
porque dakausal: aus folgendem Grund
entonces damals — referenziert einen zurückliegenden Zeitpunkt oder eine zurückliegende Zeitspanne
después dann — zu einem späteren Zeitpunkt oder einer späteren Zeitspanne in der baldigen Zukunft
entonces then — at that time
entonces then — in that case
entonces then — that time
cuando when — at such time as
cuando when — as soon as

öda:

Conjugations for öda:

presens
 1. ödar
 2. ödar
 3. ödar
 4. ödar
 5. ödar
 6. ödar
imperfekt
 1. ödade
 2. ödade
 3. ödade
 4. ödade
 5. ödade
 6. ödade
framtid 1
 1. kommer att öda
 2. kommer att öda
 3. kommer att öda
 4. kommer att öda
 5. kommer att öda
 6. kommer att öda
framtid 2
 1. skall öda
 2. skall öda
 3. skall öda
 4. skall öda
 5. skall öda
 6. skall öda
conditional
 1. skulle öda
 2. skulle öda
 3. skulle öda
 4. skulle öda
 5. skulle öda
 6. skulle öda
perfekt particip
 1. har ödat
 2. har ödat
 3. har ödat
 4. har ödat
 5. har ödat
 6. har ödat
imperfekt particip
 1. hade ödat
 2. hade ödat
 3. hade ödat
 4. hade ödat
 5. hade ödat
 6. hade ödat
blandad
 1. öda!
 2. öda!
 3. ödad
 4. ödande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor öda:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consumir el tiempo parrandeando slösa; öda
derrochar slösa; öda använda; använda upp; förbruka; kasta bort; kasta ut; spendera
desperdiciar slösa; öda fumla; fuska; förlora; ge ifrån sig; gjuta; joxa; kasta bort; kasta ut; klåpa; knåpa; meka; mista; mixtra; pillra; spilla; tappa; utgjuta
despilfarrar slösa; öda använda; använda upp; förbruka; förslösa; kasta bort; kasta ut; slösa bort; spendera; ödsla
dilapidar slösa; öda kasta bort; kasta ut
gastarse todo el dinero slösa; öda förslösa; slösa bort; ödsla
malgastar slösa; öda förbruka; kasta bort; kasta ut; låta förfaras; misshushålla; slösa; slösa bort; ödsla

Wiktionary: öda


Cross Translation:
FromToVia
öda disipar; acabar dissiperdétruire en disperser.
öda prodigar; acabar prodiguerdonner, dépenser avec profusion.

Verwante vertalingen vanSpaans

Uitgebreide vertaling voor (Spaans) in het Zweeds

dar:

dar werkwoord

 1. dar (entregar; ofrecer; presentar; )
  ge; överräcka; överlämna
  • ge werkwoord (ger, gav, givit)
  • överräcka werkwoord (överräcker, överräckte, överräckt)
  • överlämna werkwoord (överlämnar, överlämnade, överlämnat)
 2. dar (ofrecer; presentar; ofertar; presentar una petición)
  skicka; räcka
  • skicka werkwoord (skickar, skickade, skickat)
  • räcka werkwoord (räcker, räckte, räckt)
 3. dar (suministrar; entregar; conceder)
  leverera; förse; lämna över; dela ut; tillföra
  • leverera werkwoord (levererar, levererade, levererat)
  • förse werkwoord (förser, försåg, försett)
  • lämna över werkwoord (lämnar över, lämnade över, lämnat över)
  • dela ut werkwoord (delar ut, delade ut, delat ut)
  • tillföra werkwoord (tillförar, tillförade, tillförat)
 4. dar (conceder; darse; regalar; )
  donera; skänka; ge
  • donera werkwoord (donerar, donerade, donerat)
  • skänka werkwoord (skänker, skänkte, skänkt)
  • ge werkwoord (ger, gav, givit)
 5. dar (regalar; otorgar; conceder; donar; perdonar)
  ge en present
  • ge en present werkwoord (ger en present, gav en present, givit en present)
 6. dar (procurar; poner a la disposición; facilitar; proporcionar)
  tillhandahålla; förse; införskaffa
  • tillhandahålla werkwoord (tillhandahåller, tillhandahöll, tillhandahållit)
  • förse werkwoord (förser, försåg, försett)
  • införskaffa werkwoord (införskaffar, införskaffade, införskaffat)
 7. dar (administrar; suministrar)
  utöva; förvalta; administrera; handha
  • utöva werkwoord (utövar, utövade, utövat)
  • förvalta werkwoord (förvaltar, förvaltade, förvaltat)
  • administrera werkwoord (administrerar, administrerade, administrerat)
  • handha werkwoord (handhar, handhade, handhaft)
 8. dar
  skaffa
  • skaffa werkwoord (skaffar, skaffade, skaffat)
 9. dar (distribuir; dividir; repartir; )
  distribuera; dela ut
  • distribuera werkwoord (distribuerar, distribuerade, distribuerat)
  • dela ut werkwoord (delar ut, delade ut, delat ut)
 10. dar (rodar; girar; tornar; )
  vända sig; svänga
  • vända sig werkwoord (vänder sig, vändde sig, vänt sig)
  • svänga werkwoord (svänger, svängde, svängt)
 11. dar (enviar con)
  skicka med
  • skicka med werkwoord (skickar med, skickade med, skickat med)
 12. dar (infligir; causar)
  tilldela; tillfoga
  • tilldela werkwoord (tilldelar, tilldelade, tilldelat)
  • tillfoga werkwoord (tillfogar, tillfogade, tillfogat)
 13. dar (acceder a; echar; prestar; )
  tillåta
  • tillåta werkwoord (tillåter, tillåtit, tillät)
 14. dar (interrogar; oír; enterarse; )
  förhöra; utfråga
  • förhöra werkwoord (förhör, förhörde, förhört)
  • utfråga werkwoord (utfrågar, utfrågade, utfrågat)
 15. dar (repartir; encuestar; ceder; )
  tilldela
  • tilldela werkwoord (tilldelar, tilldelade, tilldelat)
 16. dar (pagar; proporcionar; hacer efectivo)
  betala ut; remittera pengar
  • betala ut werkwoord (betalar ut, betalade ut, betalat ut)
  • remittera pengar werkwoord (remitterar pengar, remitterade pengar, remitterat pengar)

Conjugations for dar:

presente
 1. doy
 2. das
 3. da
 4. damos
 5. dáis
 6. dan
imperfecto
 1. daba
 2. dabas
 3. daba
 4. dábamos
 5. dabais
 6. daban
indefinido
 1. diste
 2. dió
 3. dimos
 4. disteis
 5. dieron
fut. de ind.
 1. daré
 2. darás
 3. dará
 4. daremos
 5. daréis
 6. darán
condic.
 1. daría
 2. darías
 3. daría
 4. daríamos
 5. daríais
 6. darían
pres. de subj.
 1. que dé
 2. que des
 3. que dé
 4. que demos
 5. que déis
 6. que den
imp. de subj.
 1. que diera
 2. que dieras
 3. que diera
 4. que diéramos
 5. que dierais
 6. que dieran
miscelánea
 1. ¡da!
 2. ¡dad!
 3. ¡no des!
 4. ¡no déis!
 5. dado
 6. dando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Vertaal Matrix voor dar:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
räcka barra; cola; contracción; encadenamiento; fila; línea; orden; raya; serie; tira
skicka enviar
skänka donación
överlämna entrega; entrego
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
administrera administrar; dar; suministrar administrar; administrar medicamentos; gestionar
betala ut dar; hacer efectivo; pagar; proporcionar desembolsar; entregar; hacer efectivo; pagar
dela ut conceder; dar; desplegar; distribuir; dividir; entregar; esparcir; extender; repartir; suministrar administrar medicamentos; dispersar; distribuir; repartir
distribuera dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir distribuir
donera ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
förhöra acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a analizar; averiguar; calcular; cheqear; comprobar; controlar
förse conceder; dar; entregar; facilitar; poner a la disposición; procurar; proporcionar; suministrar servir
förvalta administrar; dar; suministrar administrar; gestionar
ge ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; hacer entrega; obsequiar con; ofrecer; otorgar; perdonar; preferir; presentar; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; transmitir; traspasar; verter alcanzar; entregar; llegar a; repartir
ge en present conceder; dar; donar; otorgar; perdonar; regalar
handha administrar; dar; suministrar
införskaffa dar; facilitar; poner a la disposición; procurar; proporcionar
leverera conceder; dar; entregar; suministrar ceder; entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer
lämna över conceder; dar; entregar; suministrar entregar; repartir
remittera pengar dar; hacer efectivo; pagar; proporcionar
räcka dar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición alcanzar; bastar; llegar a; ser suficiente
skaffa dar
skicka dar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición alcanzar; apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; entregar; entregar a domicilio; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; llevar; mandar; rechazar; remitir; repartir; repartir a domicilio; retransmitir; soltar; suministrar; traer
skicka med dar; enviar con
skänka ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
svänga apartar; dar; girar; hacer girar; regresar; rodar; tornar arquear; balancearse; bambolearse; blandir; cambiar; columpiarse; combar; conmutar; convertir; dar bandazos; dar la vuelta a; darle a la manivela; darse la vuelta; doblar; doblarse; encorvar; entrar a chorros en; escorar; fluctuar; hacer eses; hacer oscilar; hacer una reverencia; inclinarse; mecer; mecerse; moverse continuamente; oscilar; renguear; rizar; salir a borbotones de; saltar sobre; serpentear; tambalearse; torcer; volver; volverse
tilldela acceder; acceder a; admitir; aprender; atender a; atribuir; causar; ceder; cumplir con; dar; deber de ser; dividir en lotes; encuestar; entrevistar; extender; infligir; invitar a salir a una; pagar; permitir; preguntar la lección; prestar atención a; reconocer; repartir; repasar la lección; saber; ser de administrar medicamentos; asignar; colocar; delegar; destinar; determinar; establecer; fijar; localizar; poner; redistribuir terrenos; situar; transferir; transmitir; traspasar; ubicar
tillfoga causar; dar; infligir
tillföra conceder; dar; entregar; suministrar abastecer; aprovisionar
tillhandahålla dar; facilitar; poner a la disposición; procurar; proporcionar abastecer; aprovisionar
tillåta acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter acceder; acceder a; accedido; admitir; autorizar; conceder; conferir; consentir; darse el lujo de; dejar; otorgar; permitir; permitirse
utfråga acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a
utöva administrar; dar; suministrar esforzarse
vända sig apartar; dar; girar; hacer girar; regresar; rodar; tornar abrazar; apartarse; caerse rodando; cambiar de dirección; dar la vuelta; dar media vuelta; dar vueltas; darse la vuelta; desfigurar; enrollar; estrechar entre los brazos; girar; rebobinar; rodear; tornar; tornarse; volcar; volcarse; voltear; voltearse
överlämna dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar consignar; entregar; enviar en consignación; repartir
överräcka dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar ceder; elevar una instancia; entablar una querella; entregar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar un escrito; presentar un proyecto; presentar una petición; promover; remitir una cuenta; sacrificar parte de los ingresos; someter
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
tilldela asignar

Synoniemen voor "dar":


Wiktionary: dar


Cross Translation:
FromToVia
dar skänka; donera gift — (transitive) To give as a gift
dar ge give — transfer the possession of something to someone else
dar lämna över; ge hand — to give, pass or transmit with the hand
dar slå hit — to give a blow
dar ge geven — overdragen van het bezit van iets aan iemand anders
dar bereda bereiten — (transitiv) jemandem eine bestimmte Gefühlsregung zuteil werden lassen
dar tilldela; ge; förläna erteilen — jemandem etwas zukommen lassen
dar ge geben — jemandem etwas reichen bzw. in die Nähe oder Hände legen
dar skicka med mitgeben — (transitiv) jemandem, der geht, etwas übergeben (meist zu einem bestimmten Zweck)
dar ge; giva bailler — désuet|fr donner.
dar skänka; ge; giva donner — Faire un don ; transférer, sans rétribution, la propriété d’une chose que l’on posséder ou dont on jouir, à une autre personne.
dar kräkas; spy rendreremettre une chose entre les mains de celui à qui elle appartenir, de quelque manière qu’on l’avoir.

día:

día [el ~] zelfstandig naamwoord

 1. el día
  dag utomhus
 2. el día (dia)

Vertaal Matrix voor día:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dag utomhus día
dygn veinticuatro horas
tidsålder hora; período; tiempo; época
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
dag dia; día
dygn dia; día
tidsålder dia; día

Verwante woorden van "día":

 • días

Synoniemen voor "día":


Wiktionary: día


Cross Translation:
FromToVia
día dag; dygn day — period of 24 hours
día dygn; dag day — period from midnight to the following midnight
día dag day — part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.
día dygn day — rotational period of a planet
día dag day — period between sunrise and sunset
día dag Tag — Zeitraum zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang
día dag jour — Période de vingt-quatre heures

vorm van darse:

darse werkwoord

 1. darse (intervenir; trabajar; actuar; interpretar un papel teatral)
  uppträda
  • uppträda werkwoord (uppträder, uppträdde, uppträtt)
 2. darse (conceder; dar; regalar; )
  donera; skänka; ge
  • donera werkwoord (donerar, donerade, donerat)
  • skänka werkwoord (skänker, skänkte, skänkt)
  • ge werkwoord (ger, gav, givit)
 3. darse (acceder a; echar; prestar; )
  tillåta
  • tillåta werkwoord (tillåter, tillåtit, tillät)

Conjugations for darse:

presente
 1. me doy
 2. te das
 3. se da
 4. nos damos
 5. os dáis
 6. se dan
imperfecto
 1. me daba
 2. te dabas
 3. se daba
 4. nos dábamos
 5. os dabais
 6. se daban
indefinido
 1. me dí
 2. te díste
 3. se dió
 4. nos dimos
 5. os disteis
 6. se dieron
fut. de ind.
 1. me daré
 2. te darás
 3. se dará
 4. nos daremos
 5. os daréis
 6. se darán
condic.
 1. me daría
 2. te darías
 3. se daría
 4. nos daríamos
 5. os daríais
 6. se darían
pres. de subj.
 1. que me dé
 2. que te des
 3. que se dé
 4. que nos demos
 5. que os déis
 6. que se den
imp. de subj.
 1. que me diera
 2. que te dieras
 3. que se diera
 4. que nos diéramos
 5. que os dierais
 6. que se dieran
miscelánea
 1. ¡date!
 2. ¡daos!
 3. ¡no te des!
 4. ¡no os déis!
 5. dado
 6. dándose
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Vertaal Matrix voor darse:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
skänka donación
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
donera ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
ge ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter alcanzar; dar; entregar; hacer entrega; llegar a; ofrecer; presentar; proporcionar; repartir; transmitir; traspasar
skänka ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
tillåta acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter acceder; acceder a; accedido; admitir; autorizar; conceder; conferir; consentir; darse el lujo de; dejar; otorgar; permitir; permitirse
uppträda actuar; darse; interpretar un papel teatral; intervenir; trabajar acontecer; actuar; efectuarse; hacer teatro; interpretar; jugar; ocurrir; pasar; poner en escena; ser representado; suceder

Synoniemen voor "darse":


Wiktionary: darse


Cross Translation:
FromToVia
darse stryka på auftragen — Cremes, Salben, Pasten u.ä. auf eine Oberfläche aufbringen
darse utebli ausbleibenentgegen der Erwartung nicht eintreffen
darse flyta; flöda fließen — (intransitiv) Wirtschaft: transferieren von Zahlungsmitteln
darse hänge sig åt frönen — sich ausgiebig einer Beschäftigung hingeben; etwas gern und ausdauernd machen

vorm van dársela:

dársela werkwoord

 1. dársela (destronar; joder; engañar; )
  fuska; svindla; lura
  • fuska werkwoord (fuskar, fuskade, fuskat)
  • svindla werkwoord (svindlar, svindlade, svindlat)
  • lura werkwoord (lurar, lurade, lurat)

Conjugations for dársela:

presente
 1. me las doy
 2. te las das
 3. se las da
 4. nos las damos
 5. os las dáis
 6. se las dan
imperfecto
 1. me las daba
 2. te las dabas
 3. se las daba
 4. nos las dábamos
 5. os las dabais
 6. se las daban
indefinido
 1. me las dí
 2. te las diste
 3. se las dió
 4. nos las dimos
 5. os las disteis
 6. se las dieron
fut. de ind.
 1. me las daré
 2. te las darás
 3. se las dará
 4. nos las daremos
 5. os las daréis
 6. se las darán
condic.
 1. me las daría
 2. te las darías
 3. se las daría
 4. nos las daríamos
 5. os las daríais
 6. se las darían
pres. de subj.
 1. que me las dé
 2. que te las des
 3. que se las dé
 4. que nos las demos
 5. que os las déis
 6. que se las den
imp. de subj.
 1. que me las diera
 2. que te las dieras
 3. que se las diera
 4. que nos las dieramos
 5. que os las dierais
 6. que se las dieran
miscelánea
 1. ¡dáselas!
 2. ¡dádselas!
 3. ¡no se las des!
 4. ¡no se las déis!
 5. dado
 6. dándoselas
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Vertaal Matrix voor dársela:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fuska agarrar; alzar; amanecer; burlarse; colocar; dar el pego; dar salida; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; engañar; estafar; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear atrapañar; chapucear; desperdiciar; echar a perder; engañar; estafar; estropear; frangollar; hacer baratijas para matar el tiempo; hacer cosas de casa por afición; hacer labores; hacer mal; joder; malograr; manipular; mentir; sacar; timar; tomar el pelo
lura agarrar; alzar; amanecer; burlarse; colocar; dar el pego; dar salida; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; engañar; estafar; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear acotar; alzar; amanecer; amañar; anudar; apagar; apear; atrabancar; atraer; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; cometer fraude; dar el pego; dar un sablazo; defraudar; despistar; destronar; embarullar; embaucar; emporcarse; engatusar; engañar; enredar; estafar; frangollar; gastar una broma; hacer mal; hacer una mala jugada; joder; mancharse; mentir; pegarle a una persona; robar con engaño; sablear; sacar; seducir; socaliñar; tentar; timar; tomar el pelo
svindla agarrar; alzar; amanecer; burlarse; colocar; dar el pego; dar salida; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; engañar; estafar; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear acotar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar el pego; dar un sablazo; defraudar; despistar; destronar; embarullar; embaucar; emporcarse; engañar; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; mancharse; marearse; mentir; pegarle a una persona; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo

Verwante vertalingen van