Zweeds

Uitgebreide vertaling voor gå igenom (Zweeds) in het Frans

gå igenom:

gå igenom werkwoord (går igenom, gick igenom, gått igenom)

 1. gå igenom (penetrera; fördjupa sig i)
  entrer; envahir; pénétrer
  • entrer werkwoord (entre, entres, entrons, entrez, )
  • envahir werkwoord (envahis, envahit, envahissons, envahissez, )
  • pénétrer werkwoord (pénètre, pénètres, pénétrons, pénétrez, )
 2. gå igenom (passera; gå förbi)
  passer; dépasser; passer devant; rejoindre; rattraper; doubler
  • passer werkwoord (passe, passes, passons, passez, )
  • dépasser werkwoord (dépasse, dépasses, dépassons, dépassez, )
  • passer devant werkwoord
  • rejoindre werkwoord (rejoins, rejoint, rejoignons, rejoignez, )
  • rattraper werkwoord (rattrape, rattrapes, rattrapons, rattrapez, )
  • doubler werkwoord (double, doubles, doublons, doublez, )
 3. gå igenom
  passer en revue; parler de; étudier; traiter; voir
  • passer en revue werkwoord
  • parler de werkwoord
  • étudier werkwoord (étudie, étudies, étudions, étudiez, )
  • traiter werkwoord (traite, traites, traitons, traitez, )
  • voir werkwoord (vois, voit, voyons, voyez, )
 4. gå igenom
 5. gå igenom (genomsöka)
  fouiller; scruter; sonder
  • fouiller werkwoord (fouille, fouilles, fouillons, fouillez, )
  • scruter werkwoord (scrute, scrutes, scrutons, scrutez, )
  • sonder werkwoord (sonde, sondes, sondons, sondez, )
 6. gå igenom (gå över; korsa)
 7. gå igenom (undersöka noggrant; se över)
  réviser
  • réviser werkwoord (révise, révises, révisons, révisez, )

Conjugations for gå igenom:

presens
 1. går igenom
 2. går igenom
 3. går igenom
 4. går igenom
 5. går igenom
 6. går igenom
imperfekt
 1. gick igenom
 2. gick igenom
 3. gick igenom
 4. gick igenom
 5. gick igenom
 6. gick igenom
framtid 1
 1. kommer att gå igenom
 2. kommer att gå igenom
 3. kommer att gå igenom
 4. kommer att gå igenom
 5. kommer att gå igenom
 6. kommer att gå igenom
framtid 2
 1. skall gå igenom
 2. skall gå igenom
 3. skall gå igenom
 4. skall gå igenom
 5. skall gå igenom
 6. skall gå igenom
conditional
 1. skulle gå igenom
 2. skulle gå igenom
 3. skulle gå igenom
 4. skulle gå igenom
 5. skulle gå igenom
 6. skulle gå igenom
perfekt particip
 1. har gått igenom
 2. har gått igenom
 3. har gått igenom
 4. har gått igenom
 5. har gått igenom
 6. har gått igenom
imperfekt particip
 1. hade gått igenom
 2. hade gått igenom
 3. hade gått igenom
 4. hade gått igenom
 5. hade gått igenom
 6. hade gått igenom
blandad
 1. gå igenom!
 2. gå igenom!
 3. gående igenom
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor gå igenom:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fouiller känsla
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aller sur gå igenom; gå över; korsa
doubler gå förbi; gå igenom; passera dubblera; fördubbla; gå om; gå om en klass; kasta om; kringgå; segla förbi; synkronisera
dépasser gå förbi; gå igenom; passera bjuda över; stiga; stiga över; växa ur; överskjuta; överskrida; överstiga; överträffa
entrer fördjupa sig i; gå igenom; penetrera ange; gå in; kliva in; komma in; lägga i; skriva in
envahir fördjupa sig i; gå igenom; penetrera besöka; borra igenom; bryta sig igenom; bryta sig in; falla in; förbluffa; förstumma; genomborra; genomtränga; gå in i hamnen; inträda; komma förbi; kontrollera; marschera in; penetrera; störta in; titta in; tämja; tåga in; underkasta sig; vandra in; överkommande
fouiller genomsöka; gå igenom betaga; bilda klunga; forska; granska; gräva; gå runt och titta; kravla; leta efter; nosa reda på; snoka efter; snoka runt; strosa runt; ströva omkring; söka; söka efter; treva; undersöka; upptäcka; utforska; ögna igenom
marcher sur gå igenom; gå över; korsa beträda; gå på; vandra på
parler de gå igenom diskutera; kommentera; prata igenom; tala om
passer gå förbi; gå igenom; passera besöka; dela ut; dra till; förgå; förse; genomkorsa; gå förbi; gå över; hända; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; passera; resa igenom; räcka; segla förbi; ske; skicka; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
passer devant gå förbi; gå igenom; passera gå förbi
passer en revue gå igenom besiktiga; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; testa; titta på; undersöka
passer à travers gå igenom
pénétrer fördjupa sig i; gå igenom; penetrera borra igenom; genomskåda; gå in; inprägla; intrycka; kliva in; komma in; ; penetrera; perforera; se igenom; trycka på
rattraper gå förbi; gå igenom; passera hinna ifatt; hinna ikapp; komma ifatt med; upphinna; vinna
rejoindre gå förbi; gå igenom; passera komma ifatt med; vinna
réviser gå igenom; se över; undersöka noggrant förhöra; förändra; höra; inspektera; kolla; modifiera; revidera; testa; titta efter; undersöka; ändra
scruter genomsöka; gå igenom leta efter; söka
sonder genomsöka; gå igenom gradera; informera sig om; justera; kalibrera; knacka på; komma till klarhet; mäta; mäta rymd; mäta ut; sondera; storlek; undersöka; upptäcka; utforska
traiter gå igenom behandla; diskutera; sälja; tala om
voir gå igenom ana; begripa; besiktiga; betrakta; bevittna; bli medveten om; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; hitta; inse; kasta en blick på; kontrolera; känna; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; snegla; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; övervara
étudier gå igenom efterforska; forska; förhöra; höra; inspektera; kolla; lära; lära in; läsa; plugga in; praktisera; studera; testa; undersöka; utforska; öva

Verwante vertalingen van gå igenom