Zweeds

Uitgebreide vertaling voor kontrollera (Zweeds) in het Frans

kontrollera:

kontrollera werkwoord (kontrollerar, kontrollerade, kontrollerat)

 1. kontrollera (testa; undersöka; kolla; pröva)
  tester; examiner; essayer; vérifier; soumettre à une inspection; éprouver; faire une inspection de; inspecter; faire subir un test; passer en revue; faire passer un examen; soumettre à un test; mettre à l'épreuve
  • tester werkwoord (teste, testes, testons, testez, )
  • examiner werkwoord (examine, examines, examinons, examinez, )
  • essayer werkwoord (essaie, essaies, essayons, essayez, )
  • vérifier werkwoord (vérifie, vérifies, vérifions, vérifiez, )
  • éprouver werkwoord (éprouve, éprouves, éprouvons, éprouvez, )
  • inspecter werkwoord (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
  • passer en revue werkwoord
 2. kontrollera (inspektera; undersöka; utvärdera)
  examiner; parcourir; faire une inspection de; inspecter
  • examiner werkwoord (examine, examines, examinons, examinez, )
  • parcourir werkwoord (parcours, parcourt, parcourons, parcourez, )
  • inspecter werkwoord (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
 3. kontrollera (behärska; bestämma över)
  contenir; retenir; retirer; contraindre; dominer; réprimer; se modérer; refouler; se retenir; se contenir; se maîtriser
  • contenir werkwoord (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • retenir werkwoord (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • retirer werkwoord (retire, retires, retirons, retirez, )
  • contraindre werkwoord (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • dominer werkwoord (domine, domines, dominons, dominez, )
  • réprimer werkwoord (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • se modérer werkwoord
  • refouler werkwoord (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • se retenir werkwoord
  • se contenir werkwoord
  • se maîtriser werkwoord
 4. kontrollera (undersöka)
  interroger; examiner; faire passer un examen; tester; soumettre à un test; contrôler; inspecter; enquêter; faire subir un test
  • interroger werkwoord (interroge, interroges, interrogeons, interrogez, )
  • examiner werkwoord (examine, examines, examinons, examinez, )
  • tester werkwoord (teste, testes, testons, testez, )
  • contrôler werkwoord (contrôle, contrôles, contrôlons, contrôlez, )
  • inspecter werkwoord (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
  • enquêter werkwoord (enquête, enquêtes, enquêtons, enquêtez, )
 5. kontrollera
  recalculer; refaire le calcul
  • recalculer werkwoord (recalcule, recalcules, recalculons, recalculez, )
  • refaire le calcul werkwoord
 6. kontrollera (ha under kontroll; behärska)
 7. kontrollera (underkasta sig; tämja)
  soumettre; apprivoiser; dompter; envahir; dominer; maîtriser
  • soumettre werkwoord (soumets, soumet, soumettons, soumettez, )
  • apprivoiser werkwoord (apprivoise, apprivoises, apprivoisons, apprivoisez, )
  • dompter werkwoord (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • envahir werkwoord (envahis, envahit, envahissons, envahissez, )
  • dominer werkwoord (domine, domines, dominons, dominez, )
  • maîtriser werkwoord (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )

Conjugations for kontrollera:

presens
 1. kontrollerar
 2. kontrollerar
 3. kontrollerar
 4. kontrollerar
 5. kontrollerar
 6. kontrollerar
imperfekt
 1. kontrollerade
 2. kontrollerade
 3. kontrollerade
 4. kontrollerade
 5. kontrollerade
 6. kontrollerade
framtid 1
 1. kommer att kontrollera
 2. kommer att kontrollera
 3. kommer att kontrollera
 4. kommer att kontrollera
 5. kommer att kontrollera
 6. kommer att kontrollera
framtid 2
 1. skall kontrollera
 2. skall kontrollera
 3. skall kontrollera
 4. skall kontrollera
 5. skall kontrollera
 6. skall kontrollera
conditional
 1. skulle kontrollera
 2. skulle kontrollera
 3. skulle kontrollera
 4. skulle kontrollera
 5. skulle kontrollera
 6. skulle kontrollera
perfekt particip
 1. har kontrollerat
 2. har kontrollerat
 3. har kontrollerat
 4. har kontrollerat
 5. har kontrollerat
 6. har kontrollerat
imperfekt particip
 1. hade kontrollerat
 2. hade kontrollerat
 3. hade kontrollerat
 4. hade kontrollerat
 5. hade kontrollerat
 6. hade kontrollerat
blandad
 1. kontrollera!
 2. kontrollera!
 3. kontrollerad
 4. kontrollerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

kontrollera [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. kontrollera
  le contrôle

Vertaal Matrix voor kontrollera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
contrôle kontrollera administration; besiktning; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inspektion; karantän; kontroll; makt; myndighet; mönstring; observation; proberingskontor; prov; själv behärskning; test; tillsyn; tyglande; undersökning; uppsikt; vaktande; validering; vård; återhållande; överinseende; övervakning
examiner besöka; inspektera
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apprivoiser kontrollera; tämja; underkasta sig lära; träna; uppöva; utbilda; överkommande
avoir sous contrôle behärska; ha under kontroll; kontrollera
contenir behärska; bestämma över; kontrollera addera; begränsa; förhindra; indämma; inskränka; omfatta; tillägga
contraindre behärska; bestämma över; kontrollera anfalla; angripa; attackera; behärska; driva; forcera; framhäva; framhålla; förmå; förpliktiga; hålla tillbaka; lära; storma; träna; tvinga; uppöva; utbilda
contrôler kontrollera; undersöka besiktiga; bestyrka; bevisa; bromsa; dominera; förhärska; förhöra; härska; hålla i schack; höra; inspektera; kolla; kontrolera; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; spåra; testa; titta på; tygla; undersöka; verifiera
dominer behärska; bestämma över; kontrollera; tämja; underkasta sig behärska; bemäktiga; betvinga; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; ha överhanden; härska; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kommandera; krossa; lägga band på; odla; råda; stiga; stiga över; tygla; undertrycka; utvecklas; vara rådande; växa; växa upp; överkommande
dompter kontrollera; tämja; underkasta sig behärska; betvinga; bromsa; dressera; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; lägga band på; lära; tama; träna; tygla; undertrycka; uppöva; utbilda; överkommande
enquêter kontrollera; undersöka efterfråga; forska; förhöra; höra; inspektera; kolla; leta efter; söka efter; testa; undersöka
envahir kontrollera; tämja; underkasta sig besöka; borra igenom; bryta sig igenom; bryta sig in; falla in; förbluffa; fördjupa sig i; förstumma; genomborra; genomtränga; gå igenom; gå in i hamnen; inträda; komma förbi; marschera in; penetrera; störta in; titta in; tåga in; vandra in; överkommande
essayer kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka anstränga sig; försöka; försöka att göra; prova; prova att ha på sig; pröva på; pröva ut; sträva
examiner inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera besiktiga; betrakta; forska; förhöra; höra; inse; inspektera; kasta en blick på; kolla; kontrolera; leta efter; observera; snegla; spåra; söka efter; ta prov; testa; titta på; tänka ut; tänka över; undersöka; utforska; visitera; åse; överväga
faire passer un examen kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka examinera; testa
faire subir un test kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka
faire une inspection de inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera besiktiga; inspektera; kolla; kontrolera; se över; titta på; undersöka; visitera
inspecter inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera besiktiga; forska; förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrolera; leta efter; se över; söka efter; ta prov; testa; titta på; undersöka; utforska; visitera
interroger kontrollera; undersöka fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; komma till klarhet; utforska; utfråga
maîtriser kontrollera; tämja; underkasta sig begränsa; behärska; betvinga; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; härska; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; inskränka; kommandera; krossa; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; tygla; undertrycka; överkommande
mettre à l'épreuve kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka förhöra; höra; inspektera; kolla; pröva; testa; undersöka
parcourir inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera bläddra; flyga igenom; ; inse; luffa; passera; promenera; resa igenom; resa omkring; vända på bladen; åka igenom; ögna igenom
passer en revue kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka besiktiga; gå igenom; kontrolera; titta på
recalculer kontrollera förhöra; höra; inspektera; kolla; räkna om; testa; undersöka
refaire le calcul kontrollera
refouler behärska; bestämma över; kontrollera behärska; betvinga; dölja; dölja känslor; ebba bort; förtränga känslor; gömma undan; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; marinera; skjuta bort; stänga inne; svälja; sylta; tvinga tillbaka; undertrycka
retenir behärska; bestämma över; kontrollera avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
retirer behärska; bestämma över; kontrollera annulera; annullera; avbeställa; behärska; beröva; frånta; hysa agg till någon; hålla tillbaka; klandra någon; plocka bort; rensa ut; stjäla; ta av; tömma; upphäva; återkalla
réprimer behärska; bestämma över; kontrollera begränsa; behärska; betvinga; bromsa; få ner på knä; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; inskränka; krossa; lägga band på; tygla; undertrycka
se contenir behärska; bestämma över; kontrollera behärska; behålla sitt lugn; betvinga; hålla kontrollen över; hålla sig lugn; hålla sig själv; hålla tillbaka; krossa; stå stilla; undertrycka; uppbära
se maîtriser behärska; bestämma över; kontrollera betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera sig själv; krossa; tygla sig; undertrycka
se modérer behärska; bestämma över; kontrollera använda mindre; behärska; betvinga; göra inskränkningar; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; spara; undertrycka
se retenir behärska; bestämma över; kontrollera betvinga; hålla kontrollen över; hålla sig själv; hålla tillbaka; krossa; stå stilla; undertrycka
soumettre kontrollera; tämja; underkasta sig fria; föreslå; proponera; väcka förslag om; överkommande
soumettre à un test kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka förhöra; försöka; höra; inspektera; kolla; pröva ut; testa; undersöka
soumettre à une inspection kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka besiktiga; kontrolera; titta på
tester kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka förhöra; försöka; höra; inspektera; kolla; pröva ut; testa; undersöka
vérifier kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka belägga; bestyrka; bestämma; bevisa; demonstrera; efterfråga; förhöra; granska; höra; inspektera; kolla; slå upp; spåra; testa; undersöka; utforska; verifiera
éprouver kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka ana i förväg; erfara; experimentera; försöka; förvänta sig; genomgå; göra försök; känna; känna på sig; lida; lära; pröva; pröva ut; testa; tåla; undergå; uppleva; uthärda; utstå; vänta sig

Synoniemen voor "kontrollera":


Wiktionary: kontrollera

kontrollera
verb
 1. examiner, rechercher si une chose est vraie, si elle est telle qu’elle doit être ou qu’on l’déclarer.

Cross Translation:
FromToVia
kontrollera contrôler; vérifier check — to inspect, examine
kontrollera faire attention; contrôler check — to control, limit, or halt
kontrollera vérifier check — to verify or compare with a source of information
kontrollera contrôler control — to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of
kontrollera surveiller; contrôler monitor — watch over, guard
kontrollera vérifier; contrôler controleren — inspecteren, toezicht houden, onderzoeken, nazien
kontrollera vérifier checken — controleren, nakijken
kontrollera contrôler kontrollieren — eine Person oder Sache daraufhin untersuchen, ob bei ihr bestimmte Kriterien, Anforderungen erfüllt sind.
kontrollera revérifier; réviser überprüfen — nochmals kontrollieren, wiederholt prüfen

Verwante vertalingen van kontrollera