Zweeds

Uitgebreide vertaling voor bestämma (Zweeds) in het Nederlands

bestämma:

bestämma werkwoord (bestämmer, bestämde, bestämt)

 1. bestämma (avgränsa; begränsa; utstaka; markera; definiera)
  begrenzen; afbakenen; afzetten; omlijnen; afpalen
  • begrenzen werkwoord (begrens, begrenst, begrenste, begrensten, begrenst)
  • afbakenen werkwoord (baken af, bakent af, bakende af, bakenden af, afgebakend)
  • afzetten werkwoord (zet af, zette af, zetten af, afgezet)
  • omlijnen werkwoord (omlijn, omlijnt, omlijnde, omlijnden, omlijnd)
  • afpalen werkwoord (paal af, paalt af, paalde af, paalden af, afgepaald)
 2. bestämma (besluta; komma till en ände)
  besluiten; beslissen
  • besluiten werkwoord (besluit, besloot, besloten, besloten)
  • beslissen werkwoord (beslis, beslist, besliste, beslisten, beslist)
 3. bestämma
  bestemmen
  • bestemmen werkwoord (bestem, bestemt, bestemde, bestemden, bestemd)
 4. bestämma
  vaststellen; determineren; bepalen
  • vaststellen werkwoord (stel vast, stelt vast, stelde vast, stelden vast, vastgesteld)
  • determineren werkwoord (determineer, determineert, determineerde, determineerden, gedetermineerd)
  • bepalen werkwoord (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
 5. bestämma (tilldela; anvisa)
  plaats toekennen; plaatsen
 6. bestämma (påbjuda; förordna)
  decreteren; uitvaardigen; afkondigen
  • decreteren werkwoord (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • uitvaardigen werkwoord (vaardig uit, vaardigt uit, vaardigde uit, vaardigden uit, uitgevaardigd)
  • afkondigen werkwoord (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 7. bestämma (definiera; fastlägga)
  definiëren; bepalen; omschrijven
  • definiëren werkwoord (definieer, definieert, definieerde, definieerden, gedefinieerd)
  • bepalen werkwoord (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
  • omschrijven werkwoord (omschrijf, omschrijft, omschreef, omschreven, omschreven)
 8. bestämma (tydligt definiera)
  uitstippelen; uitzetten
  • uitstippelen werkwoord (stippel uit, stippelt uit, stippelde uit, stippelden uit, uitgestippeld)
  • uitzetten werkwoord (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)

Conjugations for bestämma:

presens
 1. bestämmer
 2. bestämmer
 3. bestämmer
 4. bestämmer
 5. bestämmer
 6. bestämmer
imperfekt
 1. bestämde
 2. bestämde
 3. bestämde
 4. bestämde
 5. bestämde
 6. bestämmde
framtid 1
 1. kommer att bestämma
 2. kommer att bestämma
 3. kommer att bestämma
 4. kommer att bestämma
 5. kommer att bestämma
 6. kommer att bestämma
framtid 2
 1. skall bestämma
 2. skall bestämma
 3. skall bestämma
 4. skall bestämma
 5. skall bestämma
 6. skall bestämma
conditional
 1. skulle bestämma
 2. skulle bestämma
 3. skulle bestämma
 4. skulle bestämma
 5. skulle bestämma
 6. skulle bestämma
perfekt particip
 1. har bestämt
 2. har bestämt
 3. har bestämt
 4. har bestämt
 5. har bestämt
 6. har bestämt
imperfekt particip
 1. hade bestämt
 2. hade bestämt
 3. hade bestämt
 4. hade bestämt
 5. hade bestämt
 6. hade bestämt
blandad
 1. bestämm!
 2. bestämm!
 3. bestämd
 4. bestämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor bestämma:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbakenen gränsa av; sätta stakket
afpalen gränsa av; sätta stakket
afzetten amputera
bepalen fastställande; ordnat
besluiten statsfullmäktigebeslut
uitzetten deportation; förstoring; utvidgning; utökning
vaststellen fastställande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbakenen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
afkondigen bestämma; förordna; påbjuda deklarera; förkunna; förkunna offentligt; göra bekant; kungöra; offentliggöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
afpalen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
afzetten avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avskära; avspisa någon; bedra; bli bedragen; bli duperad; bli lurad; bringa till stillastående; fiffla; fuska; gränsa till; lura; narra; rama in; släcka; släppa av någonstans; spela falskt; stänga av; svindla
begrenzen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa
bepalen bestämma; definiera; fastlägga uppskatta
beslissen besluta; bestämma; komma till en ände
besluiten besluta; bestämma; komma till en ände
bestemmen bestämma
decreteren bestämma; förordna; påbjuda befalla; beordra; deklarera; förkunna offentligt; kommendera; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
definiëren bestämma; definiera; fastlägga
determineren bestämma
omlijnen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
omschrijven bestämma; definiera; fastlägga beskriva; skildra; teckna
plaats toekennen anvisa; bestämma; tilldela
plaatsen anvisa; bestämma; tilldela ackomodera; anlägga; bjuda någon logi; förlägga; lägga; lägga bort; lägga ner; montera; placera; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner
uitstippelen bestämma; tydligt definiera
uitvaardigen bestämma; förordna; påbjuda
uitzetten bestämma; tydligt definiera deportera; förbanna; släcka; stänga av; tvångsförvisa; utdriva; utesluta; utstöta; utvisa
vaststellen bestämma fastställa; förvissa sig om; konstatera

Synoniemen voor "bestämma":


Wiktionary: bestämma


Cross Translation:
FromToVia
bestämma bepalen determine — to ascertain definitely
bestämma besluiten entscheiden — einen Entschluss fassen, sich entschließen
bestämma toewijzen; voor het gerecht dagen assignerdéterminer, faire connaître.

Verwante vertalingen van bestämma